Dansk Selskab for Patientsikkerhed skal have ny direktør i 2016

Beth Lilja fratræder som direktør. Hun har lagt en solid grund for selskabets fortsatte arbejde for et forbedret sundhedsvæsen

Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja fratræder sin post for at blive vicedirektør ved Roskilde og Køge sygehuse pr. 1. februar 2016. Souschef Britt Wendelboe, der har været i selskabet siden starten, konstitueres som direktør.

”Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for hele tiden at forbedre sundhedsvæsenet, og det arbejde fortsætter. Beth Lilja har i mange år været en karismatisk frontfigur, og hun vil fortsat være en af selskabets vigtigste ambassadører. Vi kommer til at savne hende, men hun har lagt en solid grund for, at selskabet også i de kommende år kan fortsætte sit nødvendige og innovative arbejde,” siger formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

“Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske Beth rigtig god vind fremover, og vi vil senere sige tak for indsatsen ved en afskedsreception. Jeg er samtidig glad for, at souschef Britt Wendelboe har sagt ja til at tage ledelsen, indtil vi har en ny fremtidig ledelse på plads. Britt Wendelboe kender selskabet og samarbejdspartnerne indgående, og jeg har fuld tillid til, at hun sammen med de dygtige medarbejdere vil sikre den fortsatte udvikling i selskabet,” siger Ulla Astman.

Selskabets bestyrelse, der består af en række af de vigtigste interessenter i sundhedsvæsenet, bakker enstemmigt op om, at der er brug for selskabets nytænkende og vedholdende indsats.

Da Dansk Selskab for Patientsikkerhed blev stiftet i 2001 tog arbejdet afsæt i at få etableret et nationalt rapporteringssystem, sådan at sundhedsvæsenet kan lære af sine fejl. Senere har selskabet været med til at gennemføre en række store projekter på de danske sygehuse, hvor der er udviklet nye metoder, der har vist sig at kunne accelerere forbedringer i de daglige arbejdsgange. Dette arbejde har været med til at inspirere til regeringens helt nye kvalitetsprogram for det danske sundhedsvæsen.

Selskabet får central rolle

Forbedringsarbejdet udbredes aktuelt til flere sektorer, herunder både primærsektoren og psykiatrien. Gennem det sidste årti er der også blevet stigende opmærksomhed omkring, hvor vigtigt det er, at patienterne og de pårørende involveres aktivt i patientsikkerhedsarbejdet. Dette bredere perspektiv på patientsikkerhed afspejler sig også i programmet for næste års patientsikkerhedskonference, der netop er offentliggjort.

”Med Danske Regioners initiativ Borgernes Sundhedsvæsen og med regeringens nye kvalitetsprogram er der sat en dagsorden, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed kommer til at spille en central rolle og vil kunne bidrage til udviklingen af et bedre og mere sikkert sundhedsvæsen,” siger Britt Wendelboe.

Beth Lilja var med til at stifte Dansk Selskab for Patientsikkerhed og har været leder af selskabet siden starten. Hun vil fortsætte arbejdet for patientsikkerhed i sin nye funktion på Roskilde og Køge sygehuse:

”Når jeg forlader verdens bedste job skyldes det, at jeg ikke kunne sige nej til at prøve at realisere visionerne i praksis på et sygehus. Jeg er sikker på, at de gode kræfter i selskabets bestyrelse og sekretariat også fremadrettet vil skabe innovative og spændende resultater.”