Dansk studie: Hjemmebehandling øger overlevelsen hos alvorligt syge hjertepatienter

For alvorligt syge patienter med betændelse i en hjerteklap kan det være en fordel at blive udskrevet hurtigt og fortsætte behandlingen i eget hjem. Det viser forskning gennemført på hjerteafdelinger fra hele Danmark. Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine.

Standardbehandlingen ved betændelse i hjerteklappen var tidligere, at patienterne var indlagt og fik indsprøjtninger af antibiotika i op til seks uger. Det nye forskningsprojekt viser, at det – efter den akutte fase – er lige så godt at omstille patienterne til tabletter og behandling i eget hjem. Faktisk er overlevelsen for patienter i hjemmebehandling bedre end for de hospitalsindlagte patienter, viser forskningen.

Patienterne klarer sig også bedre i forhold til komplikationer og fornyet hjertesygdom. En forklaring kan være, at patienterne og de pårørende undgår belastningen ved en lang indlæggelse, mener lederne af studiet Overlæge Henning Bundgaard fra Rigshospitalet og overlæge Kasper Iversen, Herlev og Gentofte Hospital. Det fremgår af en nyhed på Rigshospitalets hjemmeside.

400 danske patienter deltog i forsøget – halvdelen blev behandlet traditionelt med antibiotika-indsprøjtninger og lang indlæggelse, den anden halvdel blev udskrevet og tog medicin i hjemmet efter den akutte fase. I Danmark rammes cirka 600 patienter hvert år af betændelse i hjertet.

Nyhed på Rigshospitalets hjemmeside:

Hjertelæger overraskede: Hjemmebehandling øger overlevelse hos alvorligt syge hjertepatienter

Artikel i New England Journal of Medicine

Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

27. marts 2019

Fagligt Nyt