Dansk virusdetektiv på overarbejde i Wuhan: – Det overgår alt, jeg har prøvet

Professor og forskningschef Thea Kølsen Fischer blev i januar 2021 udvalgt af WHO til at opspore coronapandemiens oprindelse sammen med 9 andre internationale eksperter. Som leder af det epidemiologiske team var hun i centrum for det største pres, hun nogensinde har oplevet. Oplev Fischer og hør om detektivarbejdet og ledelseserfaringer fra et geopolitisk spændingsfelt, når International Forum bliver afholdt i København i maj.

Professor og forskningschef Thea Kølsen Fischer oplevede det største pres nogensinde som virusdetektiv i Wuhan i Kina. Pressefoto

Coronavirussets indtog i verden vil de fleste nok helst glemme alt om. Men det er vigtigt, at vi ikke lader årsagen til årtiers største globale sundhedskrise gå i glemmebogen, og at vi i stedet for insisterer på verdens ret til at kende sandheden og fortsat undersøger og forsker i pandemiens oprindelse for at forstå, hvad der egentligt skete.

Det mener Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusepidemier og infektioner ved Københavns Universitet, forskningschef ved Nordsjælland Hospital og med i Scientific Advisory Group on Pandemic Origin, det rådgivende ekspertråd til WHO’s direktion ift. opsporing af fremtidige pandemier – i daglig tale bedre kendt som SAGO.

Og så er hun keynote-taler til en af verdens største konferencer om patientsikkerhed og kvalitet, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, der for første gang kommer til København den 15.-17. maj 2023.

Mere om konferencen International Forum Copenhagen 2023

Inside story fra virusdetektiven

Sammen med 9 andre internationale forskere blev Thea Kølsen Fischer udvalgt og sendt til epicentret for coronavirussen, Wuhan i Kina, i januar 2021 for at kortlægge kilden til covid-19-pandemiens udbrud.

Thea Kølsen Fischer er forfatteren bag den anmelderroste bog ”Virusdetektiven”, der rummer hendes insiderberetning om at forfølge sporene fra smitteudbruddet, som kom til at påvirke sundhedsvæsenet – og alle udenfor – markant.

Det var holdet af de internationale eksperters opgave at finde frem til det øjeblik, hvor det første menneske blev smittet med SARS-CoV-2. Men de storpolitiske interesser forstyrrede det videnskabelige fokus, og under missionen gik der politik i efterforskningen – og i forskningen. Storpolitiske interesser blev en trussel for det videnskabelige fokus.

– En læring for mig var, at når du blander politik og videnskab, så får du politik, siger Thea Kølsen Fischer.

At være leder under pres – også i dagligdagen

Lederrollen er på ingen måde uvant for den erfarne Fischer. Dog har intet indtil nu kunne måle sig med den mission, hun blev sendt på af WHO.

– Opgaven som leder af den epidemiologiske del af detektivopgaven og de tilhørende situationer, jeg oplevede i Kina, har været de mest pressede situationer nogensinde. Som erfaren cheflæge, forskningschef og tidligere udsendt på vegne af det amerikanske smitteagentur CDC og for WHO i spidsen for håndtering af større epidemier i mange verdenshjørner har jeg prøvet meget, men det her overgår alt i forhold til det internationale geopolitiske pres, fortæller Thea Kølsen Fischer og uddyber:

– Det var et kæmpe pres at være leder af det epidemiologiske arbejde, og at arbejde som dansk leder i en international kontekst med så stort et globalt bevågenhedspunkt i spidsen for en krise, der har udløst en af de største geopolitiske og diplomatiske kriser i mange år mellem stormagterne.

Hvor vigtigt det er at stå på sin integritet som leder, når man kommer under maksimalt pres og skal lede i en krise, erfarede The Kølsen Fischer for alvor under missionen i Kina.

Fischers oplevelse af og erfaringer med at være leder af det epidemiologiske arbejde i Wuhan kan på flere måder overføres til det at være leder i sundhedsvæsenet.

– En svær situation på jobbet behøver jo ikke altid at være centrum for hele verdens bevågenhed for, at man af og til bliver udfordret og presset som leder. Som læge med mangeårig træning i hjertestopbehandling og håndtering af andre akut syge patienter tilsat en master i ledelse og international træning i håndtering af ledelsesopgaver i tværkulturelle kontekster som i epidemiske brændpunkter og andre konfliktfyldte farvande inkl. erfaringer med at blive evakueret med børn under borgerkrig i Vestafrika, har jeg en pæn del træning og erfaring i håndtering af krisesituationer, siger Fischer og fortsætter:

– Jeg ved godt, at jeg kan holde hovedet koldt og opretholde et stærkt fokus på bolden, sikre teamsamarbejdet og bevare overblikket uanset situationens art og alvor. Og først reagere når faren er drevet over. Men alle ledere, der har stået i pressede situationer, ved, hvor udfordrende det kan være fx at sikre teamets samarbejde, når de forskellige individer i teamet også kommer under pres. Oplevelsen i Kina var ingen undtagelse. Min integritet i forhold til videnskabeligt fokus kom meget under pres, men min erfaring som leder i det danske sundhedsvæsen var med til at sikre mit ståsted og fundament under et massivt pres.

Pandemiens forløb må ikke gentage sig – kogebog hjælper

Hvorfor er det så, at vi ikke må lade coronapandemien gå i glemmebogen, men nærmere skal sætte den i historiebogen? Det har professoren et prompte svar på:

– Det er rigtig vigtigt, at vi forstår mekanismerne bag pandemiens udspring for at kunne forebygge, at det sker igen. Og at vi ved, hvordan vi kan være bedre til at kontrollere virus i fremtiden, så det ikke bliver virus, der styrer os, men os, der kontrollerer virus. Arbejdet er langt fra slut endnu.

Det internationale team bestående af de 10 eksperter, som blev sendt til Wuhan, blev nedlagt i juni 2021 af WHO og i oktober 2021 erstattet af et større og mere permanent ekspertråd, SAGO, som skal rådgive WHO’s direktion ift. ”pandemic origin tracing”.

WHO ønskede at fortsætte arbejdet med opsporing af den nuværende pandemi, men ønskede samtidigt – belært af erfaringerne fra Kina – at udarbejde et framework for håndtering af fremtidige større epidemiske trusler. Thea Kølsen Fischer sidder med i rådet og er med til at udvikle frameworket.

– Det har været rasende spændende. Det bliver et fremadskuende framework for, hvordan man skal gribe opspring af større pandemier an i de tidligste uger. Frameworket giver fx svar på, hvilke prøver der skal indsamles, hvilke ting man skal observere, hvilke patienter man skal være opmærksom på, hvad for data man skal indsamle, og hvordan man skal opbevare prøverne. Så egentlig hele den kogebog, som manglede, da covid-19 gik i gang, og som vi har skulle udvikle bagudrettet – nu ligger den faktisk klar til den næste pandemi, beretter Fischer.

”Kogebogen” er næsten klar og planlagt til udgivelse i foråret 2023.

100 sundhedsfolks erfaringer fra covid-19 i bogen “Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19”

Oplev virusdetektiven på international konference

Du kan opleve Thea Kølsen Fischer på den store internationale konference International Forum on Quality and Safety in Healthcare, hvor hun er en af hovedtalerne. I sin keynote vil Thea Kølsen Fischer tale om sit arbejde som virusdetektiv, hvad detektivarbejdet endte ud i, og hvordan det var at være leder under en global krise.

– Jeg kommer til at give en inside story af det her detektivarbejde. Det er en periode, som har utrolig stor betydning for, hvor vi er i dag. Hvad var det, der skete i Wuhan i Kina i slutningen af 2019? Hvad ved vi, og hvad ved vi ikke? Hvad arbejder vi stadigvæk på at finde ud af, og hvad spænder ben for, at vi kan komme i mål? siger Thea Kølsen Fischer.

Konferencen er den centrale internationale konference for kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. Både det internationale og det danske patientsikkerhedsarbejde har de seneste 25 år i høj grad udviklet sig i dette regi. Nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed diskuteres og defineres her. Fischer ser frem til at tale ved konferencen:

– Jeg var utrolig glad, da jeg fik invitationen. Det betyder rigtig meget, da jeg har fået oplevelsen af, at det her er konferencén, hvor man mødes, når man arbejder med udvikling, innovation, kvalitetsprojekter og forskning i sundhedsvæsenet internationalt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.

Temaet for og rabatkode til International Forum Copenhagen 2023

Find mere om