Danske forskere kortlægger utilsigtede hændelser med medicin

I alt er der fra 2014 til 2018 rapporteret 479.814 medicinrelaterede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Et forskningsprojekt har kigget nærmere på hændelserne.

Warfarin og morfin er de to præparater, der hyppigst er involveret i alvorlige utilsigtede hændelser, rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det viser en gennemgang af alle medicinrelaterede hændelser, der er rapporteret til databasen i årene 2014-2018. Undersøgelsen er gennemført af en forskergruppe fra Region Syddanmark.

I alt er der i perioden rapporteret 479.814 medicin-relateret hændelse, hvoraf forskerne har identificeret de 444.555 hændelser som medicineringsfejl. Af disse var der 3717 hændelser, der var rubriceret som alvorlige og 142, der havde medført patientens død. I alt udgør de alvorlige og dødelige hændelser 0,8 procent af det samlede antal hændelser med medicineringsfejl.

Warfarin, metotrexat, kalium og morfin er nogle af de stoffer der hyppigst indgår i de alvorlige og dødelige hændelser, viser opgørelsen. Det svarer godt til den liste over risikosituationslægemidler, der findes i forvejen.

https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/

Den nye opgørelse viser, at også paracetamol, det vanddrivende furosemid, og det antipsykotiske quetiapine optræder hyppigt i de alvorlige og dødelige hændelser.

Kortlægningen viser også, at en stor del af de over 400.000 hændelser (61%) er relateret til patienter over 70 år, og 44% er rapporteret fra plejehjem.


Tchijevitch, O, Hallas, J, Bogh, SB, Birkeland, SF. Medication incidents and medication errors in Danish healthcare: A descriptive study based on medication incident reports from the Danish Patient Safety Database, 2014–2018. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2023; 132( 5): 416- 424. doi:10.1111/bcpt.13846

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcpt.13846

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om