Deltag i 1-årig afprøvning om at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens

Plejecentre – kommunale, private, selvejende m.m. – inviteres til at søge om at deltage i afprøvningen af Sundhedsstyrelsens model til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. PS! deltager i forberedelsen af forløbet og bistår med støtte til implementering undervejs.

Foto: Colourbox

Brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er fortsat alt for udbredt. Der er klare sundhedsfaglige anbefalinger mod at bruge antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Medicinen har en lang række bivirkninger hos et menneske med demens, blandt andet øget dødelighed, blodpropper, slagtilfælde og hjerterytmeforstyrrelser. 

Det tredje mål i den nationale Demenshandlingsplan 2025 er at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens inden 2025 gennem en forbedret pleje- og behandlingsindsats.

Da Demenshandlingsplanen blev udarbejdet i 2016, lå det gennemsnitlige forbrug på landsplan på ca. 20 %. Tal fra 2022 viser, at forbruget fortsat er uændret trods mange indsatser på området. 

Ny model til nedbringelse af antipsykotisk medicin til ældre med demens

Sundhedsstyrelsen inviterer nu kommuner og private leverandører til at afprøve ny procesmodel udviklet sammen med praksis.

Sundhedsstyrelsen udkom i foråret med en ny guide til, hvordan plejehjem og kommuner kan arbejde med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens. Guiden er udviklet sammen med praksis og indeholder blandt andet en procesmodel for, hvordan kommuner og plejeenheder kan gå til arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotika i ældreplejen.

Og det er den procesmodel, kommuner og private leverandører, herunder selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, nu inviteres til at afprøve i perioden 1. marts 2024 til 1. marts 2025.

PS! deltager i forberedelsen af forløbet, og i prøveperioden bistår PS! og Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med implementeringsstøtte. Der etableres desuden netværk med andre kommuner og plejehjem med henblik på sparring og kvalificering af eget arbejde.

Se Guide til at nedbringe brug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens på sst.dk

Infomøde og ansøgningsfrist

Den 7. november kl. 13-14 holder Sundhedsstyrelsen et informationsmøde om afprøvningsindsatsen, hvor det er muligt at få mere viden om projektet og ansøgningsprocessen.

Mødet kan tilgås på Teams via dette link

Ansøgningsfrist for at deltage i afprøvningen er mandag den 4. december kl. 12.

Find ansøgningsskema hos Sundhedsstyrelsen

Hvad kan I få ud af at deltage?
– Viden om virkning og bivirkning hos mennesker med demens ved behandling med antipsykotisk medicin 
– Støtte til at arbejde systematisk med jeres eget forløb med at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens, 
– Støtte til at skabe overblik overoverblik over kommunens/plejehjemmets nuværende forbrug af antipsykotisk medicin til borgere med demens, sætte mål for indsatsen og igangsætte forbedringstiltag og følge op på dem
– Redskaber og støtte til at opspore og forebygge psykiske og adfærdsmæssige symptomer hos mennesker med demens
– Støtte til det tværgående samarbejde i behandlingen med bl.a. praktiserende læge
– Netværk og gensidig sparring og inspiration med andre kommuner og plejehjem med henblik på kvalificering af eget arbejde
– Gennem prøveperioden bistår Sundhedsstyrelsens demensrejsehold og Dansk Selskab for Patientsikkerhed med implementeringsstøtte.

Kilde: Sundhedsstyrelsen