Deltagere: “Vi skal dele mere”

Flere deltagere fremhæver Patientsikkerhedskonferencen som et forum for vidensdeling og netværk. Hør hvad fem deltagere på årets konference tager med sig hjem.

louise_red
Foto: Adam Sund

Jeg er blevet meget inspireret og har fået idéer til forandringer og forbedringer i egen praksis. Det har også været rigtig godt at netværke og blive klogere på, hvad de arbejder med andre steder. Man bliver opmærksom på nogle ’blinde pletter’ i sit eget forbedringsarbejde, som kan være svære at få øje på indefra, men som bliver tydeligere, når man udveksler erfaringer med nogle udefra. Det tror jeg er rigtig sundt og noget, man burde gøre oftere. Jeg vil dele det, jeg har erfaret på konferencen, med mine kolleger.

Louise Lund-Møller, centerleder i Roskilde Kommune

dorthe_red
Foto: Adam Sund

Jeg har i år holdt oplæg om det nationale kvalitetsprogram, og hvordan vi får kapacitet til forbedringsarbejdet. Refleksionerne derfra har jeg virkelig taget til mig. Især de kritiske input udfordrer mit eget perspektiv. Mange har spurgt mig, ”hvad gør vi, når vi ikke har én metode”, og det ér virkelig en udfordring. Så har det inspireret og også ramt mig lidt, at mange har nævnt og spurgt ind til brugerinddragelse, hvilket altså er et af vores svagere punkter. Så det skal jeg også hjem at arbejde videre med.

Dorthe Vilstrup Thomsen, Kvalitets- og udviklingschef, Nordsjællands Hospital

Hør Dorthe Vilstrup Thomsens tanker om plenumsession mellem Jens Winther Jensen (Direktør, RKKP) og Vibeke Rischel (Sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed) om de sidste 10 år siden Operation Life:

line_red
Foto: Adam Sund

På sessionen om patientsikkerhed i overgangene fik jeg et større indblik i arbejdsgangene på sygehusene og en forståelse af, hvor forskelligt vi arbejder med kvalitet i kommuner og på sygehuse. Det går blandt andet ud over den borgeroplevede kvalitet. Der er en masse udfordringer forbundet med det, og derfor er det vigtigt, at vi snakker sammen om at finde løsningerne. Vi bør blive bedre til at tale samme sprog og få en fælles forståelse af, hvad kvalitet betyder, og hvorfor det er vigtigt. I sidste ende er det til gavn for borgeren.

Line Thatt Jensen, chefkonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

10 år med forbedringer: Årets konference var tilbage- og fremadskuende

ole_red
Foto: Adam Sund

På Nordsjællands Hospital er de åbenbart begyndt at koble forbedringsarbejde med forskning for især at få engageret lægerne. Det, synes jeg, er meget spændende. Så har jeg også hørt om nationale data som drivkraft i forbedringsarbejde, og koblingen af de to ting har sat nogle tanker i gang. Vi har brug for at løfte vores data op fx til forskning og for at tænke ind, hvordan vi kommer ud med ”det gode budskab”. De ting går hånd i hånd.

Ole Bredahl Rasmussen, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

Jeg har fået en erkendelse løbende på den her konference: Hvor lidt vi ved om hinanden på tværs af sundhedsvæsenet. Og hvor lidt vi gør brug af at invitere hinanden og os selv ind. Vi tror, at vi er klar til at invitere folk indenfor og dele viden, men vi er måske ikke selv blevet ommøbleret. Vi er her, fordi vi vil noget med patientsikkerhed, men vi er stadig bange for at åbne os op. Vi er stadig fyldt med angst og fordomme, men vi burde være parat til at afgive magt og lade folk komme ind.

Annette Gyldengren, Hjemmeplejeleder, Københavns kommune, Amager

Hør mere fra Annette Gyldengren:

Find mere om