Den internationale patientsikkerhedsdag 2022 sætter fokus på medicinsikkerhed

Den 17. september afholdes World Patient Safety Day – den internationale patientsikkerhedsdag – for 4. gang. I år er temaet for dagen medicinsikkerhed med sloganet ”Medicin uden skade”. PS! opfordrer til at støtte op om dagen.

Det er WHO, der har taget initiativ til den internationale patientsikkerhedsdag, som i år afholdes for 4. gang.

I sundhedsvæsenet udgør fejl i medicineringen den hyppigste årsag til skade. Mange hændelser ved medicinskade sker på grund af fejl, der kunne forebygges, og fejlene kan lede til alvorlig patientskade samtidig med, at det koster samfundet dyrt.  Derfor er indsatsen for at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering på dagsordenen ved den internationale patientsikkerhedsdag 2022.

Det er verdenssundhedsorganisationen WHO, der har taget initiativ til World Patient Safety Day, der i år afholdes for 4. gang. I år understreger temaet vigtigheden af patientsikkerhed ved medicinering.

Som begrundelse for årets tema skriver WHO (oversat frit):

– Usikker medicineringspraksis og medicineringsfejl er en førende årsag til undgåelig skade i sundhedsvæsenet verden over. Medicinfejl opstår, når svage medicinsystemer og menneskelige faktorer såsom træthed, dårlige miljømæssige forhold eller personalemangel påvirker sikkerheden i medicinanvendelsesprocessen. Dette kan resultere i alvorlig patientskade, handicap og endda død. Covid-19-pandemien har markant forværret risikoen for medicinfejl og tilhørende medicinrelateret skade. Det er i den sammenhæng, at medicinsikkerhed er udvalgt som tema for den internationale patientsikkerhedsdag 2022 med sloganet ”Medicin uden skade”.

Læs om World Patient Safety Day 2022 hos WHO

Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltager i dagen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil aktivt markere den internationale patientsikkerhedsdag med aktiviteter, der passer til begivenheden og årets tema om medicinsikkerhed.

Den 16. september bliver vinderne af Patientsikkerhedsprisen 2022 offentliggjort. Prisen uddeles til et projekt, der har gjort en særlig indsats for at øge medicinsikkerheden.

Se de 7 indstillede til Patientsikkerhedsprisen her

I marts 2018 lancerede PS! og Styrelsen for Patientsikkerhed det nationale patientsikkerhedsprogram Medicin uden skade, som udsprang af WHO’s globale indsats Medication without harm. Derfor er vi også med til at holde oplæg om Medicin uden skade i forbindelse med en temadag om emnet, som Styrelsen for Patientsikkerhed afholder. Dette foregår virtuelt den 16. september, og henvender sig til ledere, risikomanagere og andet sundhedspersonale, der arbejder med medicin.

Tilmeld dig temadag om medicinsikkerhed hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Vær med til at bakke op om dagen

PS! opfordrer det danske sundhedsvæsen til at deltage i dagen.

Hvis I vil være med til at markere den internationale patientsikkerhedsdag sammen med os, er der her nogle forslag til aktiviteter, der kan igangsættes på dagen:

  • I kan sætte fokus på dagen og jeres ambitioner med patientsikkerhed ved medicinsikkerhed via jeres forskellige kommunikationsplatforme; Hvor ser i udfordringer, hvor ser i løsninger, og hvor kan vi fremme løsningerne?
  • Hvis I har bygninger, der kan lyse op, så overvej at sætte orange spot på dem. WHO har valgt den orange farve til at symbolisere den centrale rolle, patientsikkerhed spiller i landes bestræbelse på at opnå universel sundhedsdækning.
  • I er selvfølgelig også velkomne til at gøre brug af og dele de artikler og materialer, PS! vil dele på dagen via nyhedsbrev, Twitter og Linkedin.
  • Ændre jeres profil- og coverbillede på sociale medier på dagen.

Find logoer og andre kampagnematerialer hos WHO