Det danske sundhedsvæsen vises frem for internationale deltagere på en af verdens største konferencer om patientsikkerhed

Når konferencen International Forum on Quality and Safety in Healthcare kommer til København den 15.-17. maj 2023, får deltagere fra hele verden mulighed for at lade sig inspirere af kvalitets- og forbedringsarbejdet i det danske sundhedsvæsen.

Når kalenderen viser den 15. maj 2023 bliver flere døre i det danske sundhedsvæsen åbnet for et stort internationalt publikum. Det er deltagere fra en af verdens største konferencer om patientsikkerhed og kvalitet, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, der gæster regioner, kommuner, hospitaler, psykiatri og ældrepleje.

På de såkaldte Experience Days, der foregår på konferencens første dag, får deltagerne et indblik i, hvad det danske sundhedsvæsen tilbyder borgerne, og hvilke patientsikkerhedsinitiativer vi har i Danmark. Besøgene er primært rettet mod det internationale publikum.

– Deltagerne skal opleve, hvad det er, vi arbejder for at forbedre. Den danske programkomité har udpeget områder, hvor vi i Danmark udmærker os i international målestok, og det er disse temaer, som værterne til Experience Days er blevet udvalgt til at repræsentere for hele det danske kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. På baggrund af besøgene kan deltagerne tage inspiration med hjem til deres egne lande, fortæller Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Mere om International Forum Copenhagen 2023 på konferencens officielle hjemmeside

Værterne har taget en vigtig opgave på sig

Experience Days er besøg ”ude i virkeligheden”, hvor vi som værtsland kan præsentere, hvordan det danske sundhedsvæsen ser ud. Deltagerne kan fx konkret se, hvordan et plejehjem ser ud, hvordan en borger bor og modtager pleje, og hvordan medarbejderne arbejder med kvalitet og patientsikkerhed.

– Værterne gør sig utrolig umage med at tilrettelægge gode besøg. De har påtaget sig en stor opgave med at være repræsentanter for det danske sundhedsvæsen. Det er en vigtig opgave, da vi skal vise vores gæster alt det gode arbejde, som foregår i Danmark, udtaler Vibeke Rischel og fortsætter:

– Værterne har sagt ja til udfordringen, der går ud på at sammensætte et program til en gruppe af mennesker, der kommer med forskellige baggrunde, så alle går hjem med en god oplevelse. Det er vi sikker på, at de kan løfte med stolthed.

Hvordan du opnår 30 % i rabat på International Forum Copenhagen 2023

Inspiration fra sundhedsvæsenet og anden branche

På 7 af besøgene kommer deltagerne på besøg i de fleste afkroge af sundhedsvæsenet, hvor de kan opsnuse idéer til at arbejde med patientsikkerhed, kvalitet og forbedringsarbejde hos dem selv.

Et andet besøg skiller sig lidt ud, da deltagerne her kan lade sig inspirere af anden branche og organisationens arbejde med kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Værtsorganisationerne for Experience Days byder gæsterne inden for, hvor de kort fortalt kan opleve:

Nordsjællands Hospital: At skabe fremtidens hospital

På besøget hos Nordsjællands Hospital vil deltagerne høre om, hvordan hospitalet har fokus på patientsikkerhed og høj patient- og personaletilfredshed i alle udviklingsprojekter, der forbereder sygehuset til at flytte ind på et helt nyt hospital. Hør bl.a. om hospitals at home, projektet Influenz-er, udgående stuegang og sammenhæng mellem arkitektur og patientforløb.

Greve Kommune og Sjællands Universitetshospital: Fremtidens sundhedssektor bygger bro mellem hospitalsophold og hjem

Greve Kommune og Sjællands Universitetshospital vil fortælle, hvordan den primære og sekundære sundhedssektor samarbejder om at sikre kontinuiteten i pleje og behandling på tværs af sektorer – fra den specialiserede behandling på sygehuset til den lokale sundhedspleje og rehabilitering af patienter i kommunen – bl.a. om kommunikations-flowet mellem sektorerne. Deltagerne får indsigt i behandlingen og plejen, den nyeste teknologi og teknikker indenfor mobilisering af patienter samt patientens erfaringer med hjemmebehandling.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Sundhedspleje for alle – med en holistisk tilgang til kvalitet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital lukker op for, hvordan de har skabt et helbredende miljø for patienter og pårørende, og hvordan man designer pleje og behandling, der imødekommer behovet hos socialt udsatte befolkningsgrupper.

Herlev Hospital og CAMES: Anvendelse af simuleringskoncepter for at støtte patienter og personale til at forbedre praksis på et moderne hospital og til at besøge de nye hospitalsbygninger

Herlev Hospital og CAMES deler ud af deres erfaringer i forhold til, hvordan de har arbejdet med at forbedre den mentale sundhed for sundhedsprofessionelle, hvordan de har anvendt konceptet med pædagogiske flugtrum inden for patientsikkerhedsuddannelse, og hvordan man kan bruge simulering som analysemetode til at fjerne trusler og ændre til bedre praksis. Desuden vil Herlev Hospital præsentere og diskutere forløbet og de erfaringer, de har gjort sig undervejs i den omfattende proces med planlægning, design og opførelse af nye bygninger samt uddannelse af personale i at arbejde i det nye miljø.

Psykiatrisk Sygehus Slagelse og Det Nære Sundhedsvæsen/Præhospitalt Center: At transformere den måde, vi leverer sundhed på – bringer sundhedsvæsenet tættere på patienterne

På Psykiatrisk Sygehus Slagelse lærer deltagerne om arkitektonisk design og virtuelle løsninger som en del af rammerne for behandlingen, ligesom de får forståelse for de forbedringer, som hospitalet har iværksat for at imødekomme de skiftende krav til mental sundhed. De fortæller om patientinddragelse i behandlingen og forbedringsarbejdet. I Det Nære Sundhedsvæsen, Præhospitalt Center, får deltagerne viden om, hvordan moderne teknologi, virtuelle løsninger og et tæt samarbejde mellem faggrupper har gjort det muligt for patienter at modtage behandling i eget hjem frem for at komme på hospitalet.

Københavns Kommune: Sundhed livet igennem

Københavns Kommune sætter fokus på sit arbejde med at forbedre sine ydelser til borgerne, som er under kommunens vinger hele livet igennem – lige fra sundhedspleje til børn til mental sundhed for unge til kronisk sygdom og rehabilitering til plejen i ældreplejen. Deltagerne får indblik i, hvordan kommunen bl.a. ved hjælp af Forbedringsmodellen strategisk arbejder med forebyggelse, behandling og pleje.

Region Syddanmark og Region Midtjylland: To regioner i det vestlige Danmarks tilgang til kvalitets- og forbedringsarbejde for at give den bedste patientbehandling

Region Syddanmark og Region Midtjylland vil på deres Experience Day give et overblik over hver regions systematiske og strategiske tilgang til kvalitets- og forbedringsarbejdet. Deltagerne får viden og erfaringer fra forskellige forbedringsprojekter og lærer, hvordan systematiske forbedringsværktøjer og -metoder er blevet anvendt i disse projekter.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU): Himlen er grænsen – innovativ sundhedsteknologi

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) vil deltagerne besøge det pulserende innovationshub, DTU Skylab, og lære, hvordan forskningsbaseret innovation, startups og sundhedsvæsenet kan bidrage til at skabe et innovativt økosystem for nye løsninger. DTU Management vil præsentere ”hjemmerehabilitering med exoskelet og digitale tvillinger.” Deltagerne vil lære, hvordan et succesfuldt samarbejde mellem akademi, industri og sundhedsvæsen har resulteret i, at Danmark er det mest digitaliserede samfund, der ligger højt på innovation og med en life science-sektor, der er en dominerende vækstmotor for det danske samfund.

Temaet, en smagsprøve på programmet og rabatkoden til International Forum Copenhagen 2023 

Find mere om