DPSD’s årsberetning: Første tal fra samlerapporteringer

I 2019 blev der sagsafsluttet 222.289 utilsigtede hændelser, viser en ny årsberetning fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD. Det er en stigning på 14 % fra 2018. Det totale antal utilsigtede hændelser omfatter kommunernes nye samlerapporteringer.

Samlerapportering anvendes, hvor en patient/borger enten er faldet eller ikke har fået sin medicin, og hvor konsekvensen for patienten/borgeren er inden for kategorierne ”mild” eller ”ingen skade”. Personalet skal registrere de to typer af hændelser på et papirskema, hvorefter de rapporterede hændelser sendes samlet til DPSD én gang om måneden. Ordningen startede i efteråret 2019, og alle kommuner kommer med fra 2020.

“De foreløbige resultater af samlerapportering indikerer, at der frigives tid til læring og forbedringsindsatser, da den enkelte medarbejder sparer tid og klik i DPSD ved at samlerapportere frem for at rapportere hændelserne enkeltvis,” fremgår det af Årsberetning 2019 fra DPSD.

“I december 2019, hvor den første tredjedel af landets kommuner havde været i gang med at samlerapportere i to måneder, var der for november måned blevet indsendt 297 samlerapporteringer til DPSD. Samlerapporteringerne omfattede 1.482 utilsigtede hændelser, hvor en patient/borger ikke havde fået sin medicin (”Medicin ikke givet”), og 561 hændelser, hvor en patient/borger var faldet (”Fald”). Gennemsnitligt indeholder en samlerapportering for ”Medicin ikke givet” ca. 5 utilsigtede hændelser. Det tilsvarende tal for ”Fald” er ca. 3 utilsigtede hændelser,” skriver DPSD i årsberetningen 2019.

Årsberetning fra DPSD

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt