Efter 20 år med patientsikkerhed: Tid at sætte fokus på medarbejdernes trivsel

Medarbejdernes trivsel er afgørende for kvaliteten af pleje og behandling, men mange af sundhedsvæsenets ansatte oplever arbejdsmiljøet som belastende og føler sig stressede og udbrændte. En ny rapport fra det amerikanske National Academy of Medicine (tidligere: Institute of Medicine) sætter nu fokus på medarbejdernes trivsel.

Den nye rapport Taking Action Against Clinician Burnout

Det var i slutningen af 1999, at en banebrydende rapport fra Institute of Medicine skabte opmærksomhed om begrebet patientsikkerhed. Rapporten To Err Is Human: Building a Safer Health System (1999) og efterfølgeren Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century (2001), satte for alvor fokus på, at mange patienter ikke modtager den optimale behandling, og at mange udsættes for direkte skade i deres møde med sundhedsvæsenet. Rapporterne forslog en række ændringer i sundhedsvæsenets design og arbejdsgange og gav startskuddet til den moderne patientsikkerhedsbevægelse.

To Err is Human: Building A Safer Health System

Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century

Nu 20 år senere udgiver National Academy of Medicine en ny rapport, der sætter fokus på medarbejdernes trivsel. Rapporten, Taking Action Against Clinician Burnout: A Systems Approach to Professional Well-Being, vurderer, at mellem en tredjedel og halvdelen af alle sundhedsprofessionelle i USA oplever udbrændthed i deres daglige arbejde. Fænomenet er arbejdsrelateret og kan ikke løses med individuel behandling af stressymptomer. Det giver sig blandt andet udtryk ved følelsesmæssig udmattelse og manglende engagement, hvilket også kan få læger, sygeplejersker og andre medarbejdere til at forlade deres erhverv i sundhedsvæsenet.

Lederen af National Academy of Medicine Victor Dzau siger i en pressemeddelelse, at rapporterne fra 1999 og 2001 har været med til at revolutionere synet på kvalitet i sundhedsvæsenet.

Pressemeddelelse fra National Academy of Medicine

”Den samme type af transformativ forandring er nu nødvendig for at understøtte de sundhedsprofessionelles trivsel, der i sig selv har afgørende betydning for kvaliteten af pleje og behandling,” siger Victor Dzau.

Den nye rapport har en række anbefalinger til, hvordan forbedret arbejdsmiljø kan bidrage til at øge trivsel og forebygge udbrændthed hos personalet.

Truende mangel på læger og sygeplejersker

Problematikken omkring de sundhedsprofessionelles arbejdsforhold og trivsel var også et centralt emne ved Dansk Selskab for Patientsikkerheds Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen i efteråret.

Konferencens keynote-taler, den britiske ekspert i planlægning af sundhedsvæsenet Mark Britnell, advarede om, at mangel på læger og sygeplejersker er den største trussel mod fremtidens sundhedsvæsen. For at imødegå problemet er det nødvendigt at gøre sundhedsvæsenet til en mere attraktiv arbejdsplads, mener Mark Britnell.

Også sundhedsminister Magnus Heunicke var ved konferencen inde på, hvad rekruttering, læring og arbejdsglæde betyder for patientsikkerheden.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Reportage fra Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen

Interview med Mark Britnell