En fjerdedel af patienterne får ikke talt med lægen om deres spørgsmål og bekymringer

PRESSEMEDDELELSE: En ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag, afdækker for første gang, hvordan patienter oplever mødet med læger, sygeplejersker og andet personale i det danske sundhedsvæsen. 24 procent af patienterne i undersøgelsen har spørgsmål eller bekymringer, de ikke får talt med sundhedspersonalet om. Det tal er alt for højt.

I alt 96 procent af patienterne føler sig “i nogen grad” eller “i høj grad” behandlet med “respekt og værdighed”, når de bliver indlagt på et sygehus i Danmark, viser den nye undersøgelse. Men selv om man mange steder i sundhedsvæsenet er kommet langt med at sætte patienten i centrum og forbedre patientkommunikationen, så dokumenterer undersøgelsen samtidig, at der her er endnu et stykke vej.

– Har du spørgsmål eller bekymringer, du ikke får talt med personalet om?

Sådan lyder et af spørgsmålene. 24 procent af de adspurgte svarer ja.

– Tallene peger på, at sundhedsvæsenet har en stor opgave foran sig med at skabe rammer og en kultur, der sætter den enkelte patient i centrum, og hvor mange patienter ikke føler, de skal kæmpe for at blive set og hørt, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der sammen med TrygFonden står bag undersøgelsen, som er udført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse under Region Hovedstaden.

Når patienternes spørgsmål og bekymringer ikke kommer frem, giver det mere usikkerhed hos patienterne og generelt et mindre tilfredsstillende behandlingsforløb.

– Mangel på kommunikation mellem patienter og personale giver utryghed, risiko for misforståelser og en risiko for, at patienterne ikke får den behandling, de selv ønsker. Sundhedsvæsenet bliver bedre og tryggere, når vi fremmer dialog og samarbejde mellem patienter og personale, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Vigtig viden til forbedringsarbejdet

I undersøgelsen “Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet” har man for første gang spurgt et repræsentativt udsnit af patienter, hvordan de oplever mødet med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Får patienterne stillet de spørgsmål, de gerne vil? Lytter personalet til patienterne? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, der nu foreligger svar på.

Resultaterne af undersøgelsen giver væsentligt input til høringen “Med patienten som partner – fra vilje til handling”, som bliver afholdt den 29. september på Axelborg i København.

Udover sundhedspersonale og patienter deltager repræsentanter for alle de ansvarlige i sundhedsvæsenet i høringen inklusiv sundhedsminister Nick Hækkerup og formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Bag høringen står Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Ugebrevet Mandag Morgen og Danske Regioner.

Formålet med høringen er – blandt andet på baggrund af rapportens resultater – at forpligte sundhedsvæsenets aktører på større inddragelse af patienternes ønsker og behov. Men patienterne selv skal også på banen og komme frem med deres bekymringer og spørgsmål.

– Lægen er den faglige ekspert. Men patienten er ekspert i – patienten. Ingen ved mere om patienten end patienten selv, og den viden er afgørende for et succesfuldt behandlingsforløb, siger direktør Beth Lilja.

Find mere om