Ernæringsprojekt forlænget til oktober

Fire kommuners arbejde med at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre har været på nedsat blus under coronakrisen. Derfor er ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder forlænget til oktober.

Da deltagerne fra de 4 kommuner pakkede ned efter opstartsseminaret den 20. august 2020, forventede de at se hinanden igen i juni til afslutning på ernæringsprojektet. Det er nu udskudt med 4 måneder.

I juni skulle det afsluttende læringsseminar have været afholdt for kommunerne Frederiksberg, Greve, Sønderborg og Aarhus, der siden midten af 2019 har arbejdet med at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre.

På grund af coronakrisen og det øgede pres på sundhedsvæsenet, ikke mindst i ældreplejen, har de enkelte kommuner imidlertid set sig nødsaget til at køre projektet på nedsat blus.

– Under coronaepidemien har meget ændret sig for en tid. Det gælder ikke mindst i kommunerne, der har måttet omlægge arbejdsgange og indføre nye retningslinjer for at tilpasse sig den nye virkelighed, som coronakrisen har medført. Det har været en tid, der til tider har krævet hurtige omstillinger i rutiner og vaner. Det stiller store krav til både borgere, medarbejdere og ledere, siger Bodil Elgaard Andersen, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og projektleder for ernæringsprojektet.

Ny viden under coronakrisen

Selvom projektet har været sat en smule på standby, så har kommunerne via deres dataindsamling fået nye indsigter. Fx havde det en negativ effekt på borgernes ernæringsstatus, at de nu spiste mere alene. Dermed er der nu data, der viser, at det betyder noget at spise sammen.

Flere forbedringsteams er også begyndt at holde teammøder virtuelt, og på den måde har de fået en ny platform til møder.

Data viste også, at ved at lave om på indmøde for personalet – de var nødt til indmøde hjemmefra for at mindske smitterisikoen – kom man til at misse den daglige status på, hvem der skulle vejes den pågældende dag. Det blev der samlet op på, og dermed har det (endnu en gang) vist sig værdifuldt at indsamle tidstro data.

– Det er under coronakrisen blevet endnu mere tydeligt, hvilket positiv betydning det har at have en robust arbejdsgang og kende sit system grundigt, da der omtrent hver dag kom nye retningslinjer for, hvordan der skulle ageres, siger Bodil Elgaard Andersen og fortsætter:

– Det har ikke altid været muligt at følge Forbedringsmodellen efter bogen, men metoden har alligevel været en særdeles vigtig medspiller, idet nogle af konsekvenserne af omlægning af diverse arbejdsgange er blevet tydelige, så det blev muligt at gribe ind, inden de fik et for negativt udfald for patient- og borgersikkerheden.

Sidste læringsseminar i oktober

Før coronavirussen havde sit indtog i Danmark, sendte kommunerne hver 14. dag input til nyhedsbrevet Ernæringsnyt, der har til formål at dele tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger kommunerne iblandt.

Nyhedsbrevet har været sat på pause under nedlukningen, og nåede kun lige at komme op at køre igen inden sommerferien. Fra uge 34 er det planen, at nyhedsbrevet vender tilbage for fuld styrke med tiltag fra alle 4 kommuner.

Det afsluttende læringsseminar forventes nu afholdt den 8. oktober, og herefter skal erfaringerne fra ernæringsprojektet deles til inspiration for andre kommuner.