Fagligt nyt – nov/dec 2015

I denne måned bl.a. om: sammenhængen mellem kvalitet og ledelse • status på Choosing Wisely • britisk undersøgelse viser overdødelighed blandt børn født i weekenden • stor kortlægning af sepsis-behandling i Storbritannien • podcast om værdien af læringsnetværk.

Amerikansk rapport gør status efter 15 års indsats for patientsikkerhed

15 år efter, at Institute of Medicine for første gang satte fokus på fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, udgiver den amerikanske National Patient Safety Foundation, NPSF, nu en status-rapport, der også kommer med anbefalinger for de kommende 15 års indsats.

Læs rapporten Free from Harm


TIDSSKRIFTER


God pleje og behandling er forbundet med god ledelse

Der er en klar sammenhæng mellem god ledelse og høj kvalitet i pleje og behandling, fremgår det af en årsrapport fra det britiske Care Quality Commission, der overvåger kvaliteten i det britiske sundhedsvæsen. 94 % af de institutioner, der fik en rating på “god” eller “fremragende” for deres overordnede standard fik og ratingen “god” eller “fremragende” for deres ledelse. Modsat var det 84 % af de institutioner, der fik ratingen “mangelfuld” for den overordnede standard, der også fik betegnelsen “mangelfuld” for deres ledelse. Rapporten fra Care Quality Commission er omtalt i BMJ.

Læs rapporten: http://www.cqc.org.uk/content/state-care-201415

Link til omtalen i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5513

Svært at reducere unødvendige ordinationer

En amerikansk kampagne, Choosing Wisely, der havde til formål at reducere brugen af kliniske ydelser, som har ringe eller ingen effekt, har indtil videre kun haft begrænset succes. En gruppe forskere har kigget på brugen af syv forskellige undersøgelser ogf behandling, der var på Choosing Wiselys liste over ordinationer med ingen eller minimal effekt. Fx billeddiagnostiske undersøgelser ved ukompliceret hovedpine, HPV-test hos kvinder under 30 år og antibiotikabehandling mod bihulebetændelse. Forskerne har analyseret data fra to store amerikanske sundhedsorganisationer med i alt 25 mio medlemmer. De så på brugen af de syv ydelser over en to-tre årig periode op til 2013. Det viste sig, at for to af ydelserne havde der været et let faldende forbrug, for tre af yderlserne var forbruget uændret, og for de to sidste ydelser var der set en stigning til trods for rekommandationerne fra Choosing Wisely-kampagnen. Kampagnen blev lanceret af den amerikanske lægeorganisation National Physicians Alliance i 2009. Siden da har de forskellige mediv´cinske og kirurgiske specialet skrevet mere end 70 Choosing Wisely lister med tilsammen over 400 rekommandationer. Undersøgelsen er offentliggjort online af JAMA Internal Medicine den 12. oktober og refereret i BMJ 13. oktober.

Abstract i JAMA Internal Medicine: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2457401

Omtale i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5437

WHO-undersøgelse: Patienter mener, det er OK at tage antibiotika, der er ordineret til familie og venner

I forbindelse med en kampagneuge for mere forsigtigt brug af antibiotika har WHO gennemført en rundspørge blandt 9772 personer i 12 lande. Her spørger man folk om deres holdning til brug af antibiotika. Rundspørgen viste at brug af antibiotika er udbredt. Ca. 65 % af respondenterne sagde, at de havde taget antibiotika inden for de seneste 12 måneder. Undersøgelsen viste også, at folks viden om antibiotika på flere punkter var mangelfuld. Fx var det hver fjerde af respondenterne, der mente, at det var OK at tage antibiotika, der oprindeligt var ordineret til andre, fx familiemedlemmer eller venner. En tredjedel af respondenterne mente, at man skulle stoppe behandlignen, når symptomerne var bedret, og to ud af tre mente, at antibiotika kan bruges til at behandle virusinfektioner som forkølelse. Rundspørgen omfatter 12 lande, to for hver WHO-region: Barbados, Kina, Egypten, Indien, Indonesien, Mexico, Nigeria, Rusland, Serbien, Sydafrika, Sudan og Vietnam.WHO’s kampagneuge i slutningen af november var sat i værk for at imødegå de stigende problemer med udvikling af antibiotika resistens.

Mere om undersøgelsen på WHO’s hjemmeside:

http://www.who.int/drugresistance/documents/baselinesurveynov2015/en/

Omtale af undersøgelsen i BMJ:

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6196

Perifere termometre er unøjagtige

Perifere termometre, fx i armhulen eller i mundhulen, måler med en usikkerhed på op til 1-2 grader Celcius. Det viser en metaanalyse af 75 studier med i alt 8682 patienter, der er offentliggjort i Annals of Internal Medicine. Forskerne anbefaler centrale termometre, enten rektaltermometer eller blæretermometer for patienter, som har blærekateter. Alternativt kan måles temperatur med et termometer på trommehinden i øret. Perifere termometre er især usikre, når det skal fastslås, om patienten har let feber.

Se artiklen i Annals of Internal Medicine: http://annals.org/article.aspx?articleid=2470325

Omtale af undersøgelen i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6125

Britisk undersøgelse: Større dødelighed blandt børn, der fødes i weekenden

Den perinatale mortalitet er højere for børn, der bliver født i weekenden sammenlignet med børn, der fødes i løbet af ugen. Det viser en stor opgørelse over 1,3 mio. fødsler på de engelske NHS-hospitaler i perioden april 2010 til marts 2012. Undersøgelsen er offentliggjort i BMJ 24. november. Mortaliteten for de weekendfødte børn var 7,3 ud af 1000, mens den var 0,9 pr. 1000 lavere for børn født i løbet af ugen. Forekomsten af infektioner hos de fødende kvinder var også højere for kvinder, der blev indlagt på en weekend-dag sammenlignet med kvinder, der blev indlagt på andre ugedage. Analysen kunne ikke påvise nogen sammenhæng mellem personalets bemandingsgrad og udfaldet for mødre og børn.

Link til artiklen i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5774

Omtale af artiklen i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6324

Editorial i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6192

WHO-anbefalinger for frekvens af kejsersnit kan være sat for lavt

Indtil nu har WHO anbefalet, at andelen af kejsersnit skulle ligge på maksimalt 10-15 pr. 100 levende fødsler. Ny analyser af tal fra samtlige 194 medlemsstater viser imidlertid, at dette tal kan være sat for lavt. Analysen, der er offentliggjort i JAMA 1. december, viser, at kejsersnitsrater op til 19 pr. 100 levende fødsler var associeret med lavere mødredødelighed og lavere neonatal mortalitet.

Artiklen i JAMA: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2473490

Internetbaseret håndhygiejnekampagne har effekt på luftvejsinfektioner

At vaske hænder anbefales som en god forholdsregel mod smitte med luftvejsinfektioner, influenza osv. Og en ny engelsk undersøgelse bakker op om denne praksis. En internetbaseret håndhygiejnekampagne blev afprøvet i en gruppe på over 20.000 deltagere, der var rekrutteret gennem almen praksis i England. Undersøgelsen foregik over tre vintre – fra januar 2011 til marts 2013. Halvdelen af forsøgsgruppen, godt 10.000 personer indgik i interventionen, mens resten fungerede som kontrolgruppe. Interventionen bestod af en interaktiv hjemmeside, der opfordrer til hyppig håndvask og underbygger med facts, tips osv.  84 % af samtlige deltagere blev interviewet efter 16 uger. I interventionsgruppen var der 4242 personer, der rapporterede, at de havde haft mindst et tilfælde af luftvejsinfektion. I kontrolgruppen var det 5135 personer. Det svarer til en relativ risikoreduktion i interventionsgruppen på 14 %. En reduktion, som vil være meget betydningsfuld i tilfælde af fx en pandemi. Undersøgelsen er offentliggjort i The Lancet 24. oktober.

Abstract i Lancet:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60127-1/abstract

Se en demoversion af hjemmesiden her:

https://www.lifeguideonline.org/player/play/primitdemo

Debatindlæg i BMJ: Titlen ”Doktor” er en anakronisme, der signalerer disrespekt for patienten

Medicinske titler, som fx ”doktor” (der kommer af det latinske ”docere”, som betyder ”undervise”) er med til at vedligeholde et hierarki, og at fastholde læge-patient relationen som ulige, og modvirker at patienten kan føle sig som ligeværdig partner. Det fremgår af et debatindlæg af Ashley Graham Kennedy, der er assistant professor ved Florida Atlantic University. Når en læge præsenterer sig selv som ”doktor”, signalerer det, at lægen er den, der har magt og ansvar. I stedet kunne lægen præsentere sig med sit navn og sige, ”… og jeg er læge i dit behandlingsteam i dag”, forslår debattøren.

Læs indlægget: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6240

Vitale værdier mangler hos mange patienter med sepsis, viser britisk kortlægning

Der er på mange punkter rum for forbedring i opsporing og behandling af sepsis, konkluderer en omfattende kortlægning af sepsisbehandling i Storbritannien, der er gennemført af National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death, NCEPOD. Resultaterne af undersøgelsen, der omfatter sepsistilfælde i det britiske sundhedsvæsen i en 14-dages periode i maj 2014, er for nylig offentliggjort i rapporten ”Just Say Sepsis!” Måling af vitale værdier, som puls, blodtryk, temperatur og vejrtrækning og vurdering af værdierne med et Early Warning Score-system (EWS) er essentielt hos patienter, der kan være under mistanke for sepsis. Det gælder både, når en patient henvises til indlæggelse fra praktiserende læge under diagnosen sepsis, og når patienter ankommer i hospitalets akutmodtagelse. Men ingen af de patienter, der blev henvist til indlæggelse af praktiserende læger under mistanke om sepsis, var blevet vurderet med EWS, og for de patienter, der blev indlagt var der mangler i de vitale værdier, som blev registreret i akutmodtagelse. For 17,8 % af patienterne var der ikke noteret oplysninger om vitale værdier i journalen.

Læs rapporten: http://www.ncepod.org.uk/2015sepsis.htm

Se omtalen i BMJ: http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6237


PODCAST


Relationship Between Cesarean Delivery Rate and Maternal and Neonatal Mortality

JAMA: 1. december 2015.Interview med Alex B. Haynes, forfatter til artikel om relationen mellem kejsersnitsrate og dødelighed blandt mødre og nyfødte.

http://jama.jamanetwork.com/multimedia.aspx#AuthorInterviews

Harnessing Improvement to Reduce Diagnostic Errors and Delays

IHI Podcast. 1. december. 

Ny rapport viser, at der forekommer diagnostiske fejl hos ca. en ud af 20 patienter. Hvordan reagerer vi på et sådant wake up call og ændrer det til en motivation for at forbedre? Hør en række patientsikkerhedseksperter diskutere emnet.

http://www.ihi.org/resources/Pages/AudioandVideo/WIHIImprovingDiagnosisErrors.aspx

Accelerating Improvement: The Enduring Value of Collaboratives

IHI Podcast 12. November.

Læringsnetværk, collaboratives, er et centralt element I forbedringstankegangen. Hør patientsikkerhedeksperter diskutere værdien af læringsnetværk.

http://www.ihi.org/resources/Pages/AudioandVideo/WIHIEnduringCollab.aspx

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt