Fagligt Nyt – oktober 2015

I denne måned om: et nyt dansk studie af knæallopastik • sammenhængen mellem belægningsprocent og dødelighed • manglende kvalitetskontrol af sundhedsapp’er • virksomme livsstils-SMS’er • et kendt britisk hospital, der får kritik for kvaliteten.

TIDSSKRIFTER


BMJ: Britisk rapport: Hver fjerde besøg hos praktiserende læge kan undgås

En audit af i alt 5128 besøg hos praktiserende læger i Storbritannien viste, at 27 % af besøgene er potentielt unødvendige. I en stor del af tilfældene kunne besøgene have været varetaget af andre faggrupper, eller patienten kunne have løst problemet selv med en form for støtte.  Manglende koordinering i forhold til hospitaler er en anden grund til unødige konsultationer. RapportenMaking time in general practiceer udgivet af den uafhængige organisation NHS Alliance.

Læs omtale i BMJ

Link til rapporten:

www.nhsalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/Making-Time-in-General-Practice-FULL-REPORT-01-10-15.pdf

BMJ: Reduceret belægningsprocent – reduceret dødelighed

Den britiske hospitalstrust Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust har fundet en mulig sammenhæng mellem reduceret belægningsprocent på de medicinske afdelinger og den samlede mortalitet på sygehuset. I undersøgelsesperioden faldt belægningsprocenten fra 93,7% til 90,2 %, og samtidig skete der en reduktion i mortaliteten på ca. fem %. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, om der er kausal sammenhæng.

Boden D, Agarwal A, Hussain T. Lowering levels of bed occupancy is associated with decreased in-hospital mortality and improved performance on the 4 hour target in a UK District General Hospital.

BMJ: Der mangler kvalitetskontrol af sundheds-app’er

Der findes langt over 150.000 forskellige sundheds-app’er på det europæiske marked, og de bliver brugt af befolkningen generelt, af patienter og af sundhedspersonale. Men der er ikke rigtig noget system for kvalitetskontrol af de forskellige app’er advarer en feature-artikel i BMJ, skrevet af freelancejournalist Stephen Armstrong, London. Jeremy Wyatt, formand for eHealth Research ved Leeds Institute of Health Sciences, har fx testet 19 apps fra iTunes, både gratis og betalings-app’er, som hævdede at kunne forudsige brugerens risiko for et hjerteanfald i løbet af de næste ti år. Med de samme data tastet ind, var der én app, der beregnede risikoen til 19%, en anden angav 96%’s risiko og en tredje 137%’ s risiko. Ca. halvdelen af app’erne bar præg af dårlig research og kodning, og dem, der krævede betaling, var værre end de gratis, viste stikprøven.

Læs artiklen i BMJ: Which app should I use?

BMJ: Dansk studie kortlægger, hvordan kirurger bedst kan trænes

Et studie fra Rigshospitalet i København, der netop er offentliggjort i JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, omtales i BMJ’s kommentar Minerva som et godt eksempel på, hvordan der kan forskes i træning af kirurgiske kompetencer. Andersen et al. har sammenlignet forskellige træningsmetoder for studerende, der skal lære mastoidectomi. Træningen foregår med virtual reality, og studiet viser blandt andet, at individuel træning er bedre end gruppetræning.

Læs omtalen i BMJ

Link til artiklen: Learning Curves of Virtual Mastoidectomy in Distributed and Massed Practice

BMJ: Kendt britisk hospital får kritik for overbelægning og ventetid

Et kendt britisk hospital Addenbrookes, der er en del af Cambridge University Hospitals NHS Foundation trust, har fået alvorlig kritik af det britsike Care Quality Commission, der foretager regelmæssi kvalitetskontrol af det britiske sundhedsvæsen. Hospitalet har en en rapport fået stemplet “indadequate” på en række punkter, balndt andet for sikekrhed og ledelse. Der er problemer med overbelægning, lange ventetider og økonomiske problemer. Dele af hospitalsledelsen er fratrådt efter kritikken. Addenbrookes er kendt for transplantationer, behandling af sjældne cancerformer og neurologisk intensiv behandling. Hospitalets fødeafdeling, Rosies maternity hospital får særlig kritik, især for et stort forbrug af lattergas til smertelindring.

Læs om Addenbrookes i BMJ:
Addenbrooke’s ordered to improve after “inadequate” rating
What went wrong at Addenbrooke’s?

Se rapporten fra Care Quality Commission
http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/new_reports/AAAD0110.pdf

JAMA: Optimistiske formuleringer får patienter til at opfatte lægen som mere empatisk

En randomiseret, kontrolleret, blindet undersøgelse af 100 cancerpatienter, der blev præsenteret for to forskellige videoer, viser, at læger opfattes mest empatiske, når deres budskab er optimistisk. Undersøgelsen er offentliggjort af Tanco et al. i JAMA Oncology i maj, og omtales i resumeform i JAMA, 15. september 2015. De 100 patienter så alle to forskellige 4 minutters videoer, med læger, der informerer patienter om behandlingsmuligheder i forbindelse med en alvorlig kræftdiagnose. I begge tilfælde udtrykker lægen empati, og i begge videoer er lægens kropssprog det samme. I den ene video er lægen optimistisk og nævner muligheden for yderligere kemoterapi, hvis patientens funktionelle status bedres. I den anden video er lægen mere realistisk. Efter gennemsyn af videoen svarede patienterne på et spørgeskema, hvor de blandt andet ratede lægens evne til at udtrykke medfølelse (“compassion”). Resultatet var, at de optimistiske læger blev opfattet signifikant mere empatiske end deres realistiske kolleger. Flertallet af patienterne gav også udtryk for, at de foretrak den læge, der optrådte på den optimistiske video. Undersøgelsen var blindet, og patienterne kendte ikke undersøgelsens formål, før de havde svaret på spørgeskemaet.

Negotiating the Tensions in Patient-Centered Care

JAMA: Livsstils-SMS’er har målbar effekt på hjertehelbredet

Et australsk livsstils SMS-program, hvor kronisk hjertesyge patienter hver uge modtager fire SMS-beskeder med råd og opmuntring angående kost, motion og rygning, har vist sig at kunne reducere kolesteroltal, blodtryk og BMI efter seks måneder. Programmet, der kaldes “Tobacco, Exercise and Diet Messages” (TEXT ME) er blevet afprøvet på 710 patienter, hvor halvdelen indgik i interventionsgruppen, mens den anden halvdel af patienterne havde almindelig kontakt med sundhedsvæenet. Efter seks måneder var der signifikante forandringer at spore hos de patienter, der havde fået SMS-beskederne. Deres LDL-kolesterol, blodtryk og BMI var lavere end i kontrolgruppen. SMS-gruppen motionerede mere, og frekvensen af rygere var lavere end i kontrolgruppen. Forfatterne, Chow et al. konkluderer, at blandt patienrer med kronisk hjertesygdom, havde SMS-programmet efter seks måneder en “moderat” effekt på kolesteroltal, blodtryk og BMI.

Effect of Lifestyle-Focused Text Messaging on Risk Factor Modification in Patients With Coronary Heart Disease. A Randomized Clinical Trial

NEJM: Dansk studie viser, at træning og vægttab har næsten samme effekt som knæ-operation

Ikke kirurgisk behandling har næsten samme effekt som operation ved knæsmerter, viser en ny dansk undersøgelse, der netop er offentliggjort i New England Journal of Medicine. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgien på Aalborg Universitetshospital, smerteforskere på Aalborg Universitet og fysioterapien fra Syddansk Universitet. 100 patienter, som der var indstillet til knæoperation, indgik i undersøgelsen. De blev delt i to grupper, hvoraf den ene gruppe fik operation og efterfølgende træning, mens den anden gruppe udelukkende blev behandlet ikke kirurgisk – med træning, livsstilråd omrkign vægttab osv. 85 procent af de opererede patienter oplevede klinisk relevante forbedringer afr knæsmerterne. I gruppen, der blev behandlet uden operation, var det 68 procent.

Skou et al.  A Randomized Controlled Trial of Total Knee Replacement’  New England Journal of Medicine


PODCAST


BMJ: Er det rigtigt, at vi ønsker at dø hjemme?

Rundspørger i befolkningen viser, at de fleste foretrækker at dø hjemme frem for på hospital, og det at dø hjemme er blevet en nøgleindikator for kvalitet i forbindelse med pleje af døende. Men er det nu rigtigt, at vi altid ønsker at dø hjemme? Spørgsmålet rejses af medicinsk antropolog Kristian Pollock, University of Nottingham, i en analyse i BMJ. Hun mener, at rundspørgerne sjældent giver mulighed for at nuancere svaret, og der spørges ikke, hvordan det at dø hjemme, prioriteres i forhold til at dø uden smerter, at være omgivet af sine nærmeste osv. Kristian Pollock argumenterer for, at påstanden om, at folk helst vil dø hjemme står i vejen for en generel kvalitetsudvikling i pleje af døende.

Læs artiklen: Is home always the best and preferred place of death?

Hør interview med Kristian Pollock:
Is place of death important to patients?

IHI: Initiativ mod overforbrug af sundhedsydelser

Right Care Alliance er et nyt amerikansk initiativ, der arbejder for at reducere over-, under- og forkert forbrug af sundhedsydelser. I IHI’s podcast diskuterer repræsentanter for Right Care Alliance med repræerntenter for IHI og for sundhedshedsvæsenet, hvordan unødigt forbrug og overforbrug kan reduceres.

Hør podcast: Getting Right Care, Right!
http://www.ihi.org/resources/Pages/AudioandVideo/WIHIGettingRightCareRight.aspx

Link til Right Care Alliance
http://lowninstitute.org/take-action/join-the-right-care-alliance/

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt