Flere kommuner får nu mulighed for at deltage i I sikre hænder

”Vi har tidligere set rigtig gode resultater af I sikre hænder, og de erfaringer skal vi have ud til endnu flere kommuner til gavn for borgerne.” Sådan lyder det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i forbindelse med, at der nu er afsat midler til en 3. bølge af I sikre hænder.

Siden 2013 har der været mange resultater at fejre hos de 18 kommuner, der har deltaget i I sikre hænder. Billedet er fra et læringsseminar i maj 2018 med de 13 kommuner, der deltog i 2. bølge.

Frem mod 2030 vil langt flere borgere have behov for en behandling af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Derfor bliver det i de kommende år endnu vigtigere, at kommunerne har en systematisk, datadrevet metode til at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet, og det kan I sikre hænder medvirke til.

18 kommuner har allerede forbedret kvaliteten og patientsikkerheden på plejehjem og i hjemmeplejen gennem I sikre hænder, og snart får flere kommuner mulighed for at være med.

Med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på bl.a. sundhedsområdet er der afsat 16 mio. kr. i perioden 2020-2022 til en 3. bølge af I sikre hænder. Målet er at få 15 nye kommuner med.

Om I sikre hænder
I sikre hænder er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Første bølge af I sikre hænder var fra 2013-16, hvor 5 pilotkommuner deltog i programmet: Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg.
Anden bølge var fra 2016-19. Denne gang deltog 13 kommuner: Allerød, Billund, Brøndby, Greve, Helsingør, Hillerød, Kerteminde, Mariagerfjord, Silkeborg, Syddjurs, Varde, Aabenraa og Aarhus.

Bygger videre på eksisterende erfaringer

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er glad for, at I sikre hænder nu kan nå ud til flere kommuner:

– Vi har tidligere set rigtig gode resultater af I sikre hænder, bl.a. i forhold til medicinhåndtering. De erfaringer skal vi have ud til endnu flere kommuner til gavn for borgerne. Jeg ved, at I sikre hænder også har et stort fokus på at dele erfaringer og viden både tværfagligt og i samspillet med almen praksis og sygehus. Dermed kommer arbejdet ikke kun de deltagende kommuner og borgere til gode, men er noget alle i sundhedsvæsenet kan lære af.

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed er der også begejstring over at kunne fortsætte udbredelsen af programmet:

– Allerede efter 1. bølge med fem pilotkommuner kunne vi se, at I sikre hænder skaber forbedringer for borgerne og giver personalet mulighed for at bruge deres faglighed i større grad. De erfaringer byggede vi videre på i 2. bølge, og nu er vi klar til at tage det endnu længere, siger vicedirektør og sundhedsfaglig chef Vibeke Rischel.

Vigtig indsats for at sikre sikker pleje og behandling

Kommunerne i de to første bølger af I sikre hænder har bl.a. vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og forbedre tandsundheden hos borgere i ældreplejen.

Samtidig har programmet styrket samarbejdet med borgere og pårørende, øget fagligheden hos personalet samt skabt en ny form for ledelse i kommunerne.

Forskellige pakker, Forbedringsmodellen og Læringsnetværksmodellen har været metoderne, der har ført til de gode resultater, og det er dem, der nu skal udbredes til flere kommuner.

Det kræver nemlig ikke ny sundhedsfaglig viden at opnå de gode resultater, men derimod færdigheder i forbedrings- og implementeringsmetoder, samt at eksisterende viden tages i brug og integreres i de daglige rutiner.

– Vi ved, at personalet i sundheds- og omsorgsfag hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel for borgerne. Gennem I sikre hænder får personalet nye redskaber og metoder til at forbedre deres arbejdsgange. Dermed har de ikke bare en fornemmelse af, at de gør noget godt for borgerne, men har data på, at det de gør, faktisk virker, siger Vibeke Rischel.

Forberedelserne er i gang

Arbejdet er nu i gang med at planlægge, hvordan 3. bølge skal foregå, inden der bliver åbnet op for, at nye kommuner kan ansøge om at være med.

– Vi har lært en masse og gjort os værdifulde erfaringer, siden de første kommuner kom med i I sikre hænder. Selvom vi har opnået gode resultater, er det alligevel en god lejlighed til at se på, om der er noget, vi kan gøre bedre, når vi skal i gang med næste hold af kommuner, siger Vibeke Rischel.

Det endelige mål er at få I sikre hænder udbredt til alle landets 98 kommuner.

I slutningen af februar mødes Dansk Selskab for Patientsikkerhed med KL og Sundheds- og Ældreministeriet, hvor projektplanen vil blive drøftet. I løbet af marts forventes det, at der kommer information ud om, hvordan nye kommuner kan komme med i 3. bølge.


Om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er der som opfølgning på demenshandlingsplan 2025 afsat i alt 244,4 mio. kr. til en række forskellige indsatser i perioden 2023.

Herunder er der afsat i alt 16 mio. kr. til ”udbredelse af I sikre hænder, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed rådgiver og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange, så eksempelvis medicinfejl minimeres.”

Fra Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Find mere om