Forbedringsarbejdet for en sikker psykiatri fortsætter

Projektet Sikker Psykiatri slutter med udgangen af 2017, men det betyder ikke et stop for den måde at arbejde med patientsikkerhed på i fremtiden. Erfaringerne og metoderne fra Sikker Psykiatri vil leve videre i det nationale kvalitetsarbejde i psykiatrien.

Sikker Psykiatri har skabt markante forbedringer for patienterne. For eksempel har nogle af projektafsnittene næsten udryddet brugen af bæltefikseringer uden en stigning i andre former for tvang.

Flere psykiatriske patienter får foretaget medicingennemgang og involveres i selve gennemgangen. Færre patienter ender i bælte uden stigning i andre former for tvang. Systematikken i diagnostik og forebyggelse af somatiske sygdomme hos psykiatriske patienter er større, hvilket blandt andet betyder, at personalet opdager kræftknuder og blodpropper langt tidligere.

Det er nogle af resultaterne af 31 psykiatriske afsnits arbejde i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond står bag.

Om Sikker Psykiatri
Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.
Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.
Læs om Sikker Psykiatri på projektsiden

Læs ‘Nye metoder reducerer bæltefikseringer i psykiatrien’

Forbedringsmetoder virker i psykiatrien

Resultaterne blev fejret på Sikker Psykiatris sidste læringsseminar i oktober. Her slog Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, det fast, at selvom Sikker Psykiatri officielt slutter med udgangen af 2017, så fortsætter tankerne og metoderne fra Sikker Psykiatri i arbejdet med det nationale kvalitetsprogram:

– Det har været et spændende projekt, som har været med til at udvikle og implementere nye metoder og en ny kultur i psykiatrien, hvilket har stillet meget store krav til indsatsen på afsnittene. Vi har blandt andet lært, at det giver mening at arbejde med forbedringsmetoden i psykiatrien. Men vigtigst af alt har Sikker Psykiatri leveret markante forbedringer for patienterne, sagde Erik Jylling og gav en stor tak til alle, der har bidraget i forbedringsarbejdet:

– Med Sikker Psykiatri har I givet os nogle rigtig gode erfaringer, som vi tager med videre.

Læs ‘Andreas Rudkjøbing: Forbedringsmetoderne fungerer i psykiatrien’

Patientdrevet kvalitetsarbejde

Sikker Psykiatri har også været med til at skubbe til en udvikling, som går i retning af større inddragelse og samarbejde med patienter og pårørende. I projektet kommer patienterne og de pårørende helt ind i kvalitetsarbejdets maskinrum, hvor personalet sparrer med dem om nye tiltag, og patienterne og de pårørende er med til at bestemme og prioritere ideerne. For eksempel er der tilknyttet patient- og pårørenderepræsentanter til alle projektenheder.

På læringsseminaret takkede Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, de patient- og pårørenderepræsentanter, som har deltaget forbedringsarbejdet på afsnittene og projektets læringsseminarer.

– Det vi har lært af det her projekt er, at der stadig er et stykke vej for at det bliver naturligt at inddrager patienter og pårørende i alle aspekter af arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden. Men vi er i gang med at flytte os. I har hjulpet os til at se, hvor og hvordan vi kan gøre det bedre. Den læring tager vi med i vores videre arbejde i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det betyder, at vi slet ikke er i tvivl om, at vi kan stille krav om involvering af patienter og pårørende i forbedringsarbejdet.

Læs ‘Karen Stæhr: Sikker Psykiatri kan inspirere andre dele af psykiatrien’

Sikker somatik for psykiatriske patienter

Den betragtning er Anders Meinert – lægefaglig direktør i Region Syddanmark og formand for den faglige følgegrupper i Sikker Psykiatri – enig i:

– Vi får ikke udviklet vores organisation, hvis ikke vi får endnu mere styr på involvering af patienter og pårørende, sagde han i forbindelse med sit oplæg på læringsseminaret, hvor Anders Meinert også tog et kig i krystalkuglen:

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at forbedringsmetoden har det i sig, der skal til for at flytte og udvikle kvaliteten i psykiatrien. Vi har stadigvæk en række store udfordringer på psykiatriområdet. Det er den største sundhedsudfordring i Danmark, at patienter, der har fået en alvorlig psykiatrisk diagnose, lever kortere end resten af befolkningen. Derfor har vi brug for, at vi arbejder videre med forbedringsmetoderne. Vi kunne lave et projekt om sikker somatik for psykiatriske patienter, som gik på tværs af somatik og psykiatri. Det ville virkelig rykke noget.

Læs ‘Grete Christensen: Vi har en forpligtigelse til at udbrede erfaringerne fra Sikker Psykiatri’

Projektet Sikker Psykiatri begyndte i januar 2014.

Find mere om