Forkortelser gør det besværligt at læse journalsprog

Ugeskrift for Læger har udgivet en serie af juleartikler, og en af dem handler om forkortelser i journalsprog. En analyse viser, at der spares i gennemsnit 20 sekunder ved at skrive en sætning med forkortelser, men kolleger, der skal læse sætningen efterfølgende, bruger 12-85 sekunder ekstra på at forstå betydningen.

Læs artiklen i Ugeskrift for Læger

20. december 2022

Fagligt NytNyheder