Forkortelser gør det besværligt at læse journalsprog

Ugeskrift for Læger har udgivet en serie af juleartikler, og en af dem handler om forkortelser i journalsprog. En analyse viser, at der spares i gennemsnit 20 sekunder ved at skrive en sætning med forkortelser, men kolleger, der skal læse sætningen efterfølgende, bruger 12-85 sekunder ekstra på at forstå betydningen.

Læs artiklen i Ugeskrift for Læger

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt