Formanden for Danske Patienter: “Kompromisløs patientsikkerhed”

I foråret 2017 begyndte Camilla Hersom som ny repræsentant for Danske Patienter i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Jeg møder formanden for Danske Patienter i Kompagnistræde midt i København, hvor paraplyorganisationen holder til.

Formand for Danske Patienter Camilla Hersom er ny i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hvad er status på patientsikkerheden anno 2017?

Der er ingen tvivl om, at patientsikkerhed er kommet meget højere op på dagsordenen. Alene det, at begrebet er afspejlet i de nye nationale kvalitetsmål er jo i sig selv en indikation. Patientsikkerhed er nu noget, man faktisk tager ganske, ganske alvorligt i det danske sundhedsvæsen. Et vigtigt kvalitetsparameter, og det har Selskabet selvfølgelig en stor del af æren for.

Selskabet er i en fornyelsesproces. Vi har fået ny strategi, ny direktør og vi flytter til nye lokaler. Hvad er efter din opfattelse Selskabets rolle de kommende år?   

Det er patientsikkerhed, der er det samlende og bærende i det, der bør være Selskabets arbejde. Vi skal være helt kompromisløse, når det handler om at højne patientsikkerheden.

Den store opgave fremadrettet er at blive endnu bedre til at få implementeret den læring, man notorisk har oparbejdet lokalt, så man ikke bliver ved med at se de samme utilsigtede hændelser igen og igen.

Selve systemet med at indberette er jo, synes vi, fantastisk. Vi ser ikke nødvendigvis et stigende antal indberetninger som en dårlig ting. Det kan i lige så høj grad være et udtryk for, at kulturen har ændret sig, så man nu tager det meget alvorligt at indberette og samtidig erkender, at der er et vigtigt læringspotentiale i det.

Vi skulle gerne derhen, hvor det ikke hele tiden er de samme fejl, der sker, og der tror vi, at Selskabet kan have en meget, meget væsentlig rolle i at få implementeret læringen lokalt.

Da Selskabet startede havde det fokus på det regionale område. Nu har vi et nyt og forstærket fokus på det kommunale område. Hvad synes du om det?

Det synes vi er afgørende vigtigt. Vi ved, at de fleste fejl i sundhedssystemet sker i overgangene, mellem sektorerne – det er helt utrolig væsentligt at have fokus der. Det er dér, hvor vi for alvor har brug for at høje kvaliteten.

Kommunerne kommer til at spille en større og større rolle også på sundhedsområdet, så det er helt på sin plads også at rette fokus derhen.

Danske Patienter er i sig selv en stor og stærk paraplyorganisation. Hvad får I ud af at være med i Dansk Selskab for Patientsikkerhed?

Vi får en meget direkte kontakt til de andre grene og aktører i sundhedsvæsenet. Det er en stor styrke, at bestyrelsesorganisationerne har en samlet diskussion. Hvis vi har forskellige betragtninger og holdninger til et delområde –  når vi taler patientsikkerhed – så kan vi diskutere det i et fælles forum, hvor alle bidrager og deltager. Det er en utrolig stor styrke for Selskabet, at man favner så bredt. Man kommer med den viden og de erfaringer, man har indenfor sit respektive område og mødes i et rum med den fælles interesse at højne patientsikkerheden. Jeg oplever, at man lægger sine partsinteresser uden for døren. Det er utrolig positivt, at vi kan have sådan en konstruktion i det danske sundhedsvæsen. Så for Danske Patienter er det afgørende at være med.

Find mere om