Frederiksberg udbreder forbedringsarbejdet

Der var engagement og optimisme blandt de 24 deltagere, der deltog i første læringstræf i et nyt forbedringsprogram i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA), Frederiksberg Kommune

24 deltagere var med ved første læringstræf i et nyt forbedringsprogram i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA), Frederiksberg Kommune.

Eksperter i forbedringsarbejde fra PS! hjælper kommunen i gang med programmet, hvor ønsket er at udvikle en forbedringskultur på tværs af social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og PS!’ nye virksomhed, PS!mprove, der udfører konsulentopgaver for samarbejdspartnere.

Læs om ydelser under PS!mprove

Frederiksberg Kommune har allerede erfaring med at bruge forbedringsmetoderne i ældreplejen, idet kommunen har deltaget i programmet I sikre hænder siden 2013.

Sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune, vicedirektør Torben Laurén, har flere års erfaring med I sikre hænder. Han er begejstret for forbedringsmetoderne og mener, at de med succes kan udbredes fra sundhedsområdet til de øvrige områder:

”Vi har stor gavn af metoderne på sundhedsområdet. Fx at afprøve nye ideer i lille skala og rette til, før de spredes til hele organisationen. Det er en tilgang som også er relevant i alle områder. Det er nemt for de menige medarbejdere at engagere sig i forbedringsarbejdet, fordi det også bygger på medarbejdernes ideer og erfaringer. Og forbedringsmetoderne giver os data, som vi kan handle på og styre efter,” siger han.

”Det allervigtigste, hvis vi vil have succes med det nye forbedringsprogram, er ledelsesinvolvering. Det lyder måske banalt, men det er nødvendigt, at ledelsen viser vejen og efterspørger data og fremdrift i processen,” siger Torben Laurén.

Torben Lauréns blog om I sikre hænder

Projektleder Rikke Hollesen, PS!mprove, glæder sig til samarbejdet med Frederiksberg Kommune:

”Forbedringstankegangen fra sundhedsvæsenet begynder at brede sig til andre sektorer, og nu skal vi til at arbejde med socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Borgernes liv og forløb går jo på tværs af områderne, så derfor vil det også skabe værdi for alle at lære at forbedre og inddrage borgerne,” siger Rikke Hollesen.

SSA har nedsat fire pilotteam til at arbejde i hver sit forbedringsprojekt. Ved det første læringstræf fik teamene viden om forbedringsarbejdets grundbegreber, arbejdet med forbedringsmodellen, tidstro data, arbejdsgangsanalyse og teamsamarbejde. Næste skridt er, at teamene går hjem og omsætter teori og metoder til praksis i relevante projekter, som er en del af arbejdet i forvejen. Næste læringstræf i oktober har fokus på afprøvninger og læring af data.

Aftalen mellem Frederiksberg Kommune og PS!mprove omfatter foruden læringstræffene også et udviklingsforløb for mellemledere og sparring af SSA’s topledelse, samt uddannelse af seks medarbejdere på forbedringsagentuddannelsen.

Find mere om