Hospitalsbehandling i eget hjem er i rivende udvikling – bliv del af udviklingen med nyt netværk

Interessen for hospitalsbehandling i eget hjem er stor. Det samme er efterspørgslen på et netværk, hvor der kan vidensdeles, sparres og læres på tværs af initiativer. Det netværk etablerer PS! nu, og alle med interesse er velkomne.

Hospitalsbehandling i eget hjem (hospital at home) er i rivende udvikling internationalt og nationalt. Der er stort potentiale i hjemmebehandling, og flere initiativer er i gang i Danmark. Alt peger på, at initiativerne og prioriteringen af disse vil blive større fremadrettet.

Derfor er der brug for et netværk, hvor vi kan vidensdele, sparre og lære på tværs af de initiativer og projekter, der er i gang eller skal opstartes.

På PS!’ Patientsikkerhedskonference i foråret 2022 var interessen for hospitalsbehandling i eget hjem stor. Det samme var efterspørgslen efter et netværk. Det er netop dette netværk, vi opstarter nu.

I netværket vil der også være et stort fokus på de patientsikkerhedsmæssige risici, hospitalsbehandling i eget hjem kan medføre, og hvordan de kan håndteres.

Deltag i netværk om hospital at home

Har du eller nogen i dit netværk viden om – eller interesse for – området, er i gang med et relevant tiltag eller påtænker at arbejde med hospitalsbehandling i hjemmet, er I meget velkomne i netværket.

På første netværksmøde kommer vi til at drøfte formålet med netværket, og hvilke forventninger I og vi har til netværket. Antropolog og ph.d. Iben Duvald Pedersen tager os med en tur ind i litteraturen omkring hospital at home, og hvordan det er grebet an udenlands. Oplægget afsluttes med et kig rundt i Danmark og en begyndende kortlægning af de tiltag, I har kendskab til i Danmark.

Første møde i netværket vil finde sted den 6. oktober kl. 14.30-15.30 på Microsoft Teams.

Tilmelding

Tilmelding til netværket foregår ved at sende en mail til Ditte Snel Hartmann – dsh@patientsikkerhed.dk

Herefter vil du få tilsendt et link til Teams-mødet. Der planlægges med to møder hvert halvår.

Har du spørgsmål til netværket, kommentarer eller forslag, kontaktes Dorte Lee – dl@patientsikkerhed.dk