Hvad er vigtigt for dig? – er også vigtigt at spørge om, når der er corona

Uanset om coronaepidemien har givet en større ro eller et stort savn i ældresektoren, så er det stadig lige vigtigt at have øje for, hvad den enkelte borgers ønsker er, skriver Inge Kristensen i Kommunal Sundhed.

Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes teksten her i sin fulde længde.

Lovsangene om, hvad vi har lært under coronakrisen er mange og højlydte. Og der er i den grad meget at lære ledelsesmæssigt, om samarbejde og om at lave praksisnære forbedringer, slippe fagligheden løs og reducere unødigt bureaukrati.

På (mindst) ét punkt synes det, at en udvikling, som vi har brugt 20 år på at få op i gear, er taget af i styrke og fart – partnerskabet med borgerne.

Der er forskellige meldinger fra plejecentre og ældreboliger. Nogle går på, at coronaepidemien har betydet mere ro, færre konflikter, mindre tvang og andre forbedringer, som vi i det daglige kæmper med at skabe. I andre sammenhænge hører vi om borgere, der mister livsgnisten og sørger over fraværet af familie og nærhed til de nærmeste.

For nogle har det at reducere kompleksiteten og aktiviteterne i hverdagen været gavnligt for den mentale sundhed. For andre har kontakten med de pårørende været ubærlig at undvære, og omtalen af ’hudsult’ har nået nye højder, desværre

Der er ingen tvivl om, at begge dele er rigtige på samme tid! For sådan er verden og mennesker. For nogle har det at reducere kompleksiteten og aktiviteterne i hverdagen været gavnligt for den mentale sundhed. For andre har kontakten med de pårørende været ubærlig at undvære, og omtalen af ’hudsult’ har nået nye højder, desværre. Jeg må indrømme, at jeg med undren, nogle gange måben, har iagttaget de retningslinjer, myndighederne har udstukket om besøgsforbud på bl.a. hospice og UDEN FOR plejeboliger….

Uanset om man har oplevet en større ro eller et stort savn i denne tid, så er det stadig lige vigtigt at have øje for, hvad den enkelte borgers ønsker er. Og derfor er det i år mindst lige så vigtigt at markere den internationale ’Hvad er vigtigt for dig’-dag. I år falder dagen 9. juni, og igen i år vil dagen blive markeret i mere end 30 lande verden over, også i Danmark.

Måske skal spørgsmålene ikke være helt de samme i år – eller de skal i hvert fald nuanceres, så de passer til den situation, der er i denne tid. F.eks.:

  • Hvad synes du, at det er vigtigt, jeg ved lige nu?
  • Hvordan kan vi hjælpe dig med at være tryg?
  • Hvad er vigtigst for dig lige nu?

Vi har fået hjælp til at formulere disse og andre spørgsmål af de nøglepersoner, der er på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet, og til at beskrive nogle af det væld af aktiviteter, der er rundt omkring, så man kan inspireres til at markere dagen.

Brug 9. juni som en markering af at det at spørge borgerne, hvad der er vigtigt for dem, er en naturlig del af arbejdet med patientsikkerhed. Det forebygger fejl og misforståelser og fremmer livskvaliteten for både borgere og medarbejdere. Og for en del af disse borgere er nogle måneder, et halvt år eller et helt år meget lang tid, så det kan ikke udskydes.

Svarene kan bidrage til at lære os, hvad der er på spil for borgerne i denne tid, så vi kan hjælpe dem med at føle sig trygge og sikre. Også selv om vi ikke kan gøre det med lige så stor ståhej, som vi plejer.

Læs mere på vigtigtfordig.dk

God ’Vigtigt for dig-dag’ den 9. juni!