Ikke alt tager 17 år i sundhedsvæsenet

I anledning af den Internationale Stop Tryksårsdag har PS!-vicedirektør Vibeke Rischel skrevet dette blogindlæg om, at ikke alt behøver at tage 17 år i sundhedsvæsenet.

På billedet ovenfor ses Vibeke Rischel (tv) til Tryksårsdag på Thisted Sygehus, november 2012.

Torsdag d. 21.11 er det International Stop Tryksårsdag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har markeret dagen siden 2010, hvor projekt Patientsikkert Sygehus viste de første data på, at det faktisk er muligt at undgå tryksår under indlæggelse. Indtil da havde undersøgelse og opgørelser haft fokus på incidens og prævalens af tryksår. Der var ikke noget at prale af, Danmark var lige så ringe som resten af verden – 13-43 % af indlagte patienter fik tryksår (1,2). Dette gjaldt også raske unge, som var indlagt til et elektivt kirurgisk indgreb.

I undersøgelsen af UTH på danske sygehuse fra 2001 (3) blev tryksår ikke talt med som en patientskade forårsaget af en UTH, tryksår blev betragtet som en uundgåelig sengelejekomplikation. Tryksår forlænger indlæggelsestiden og kan medføre en række komplikationer som osteomyelitis og sepsis, ligesom der er en betydelig mortalitet forbundet med tryksår (4).

Der er heldigvis sket meget siden. En ambitiøs styregruppe for Patientsikkert Sygehus besluttede at sætte et mål om reduktion af tryksår med 50 % – det var et uhørt ambitiøs mål, som der nok ikke var mange, som helt troede på i 2010. Vi havde set et hospital i Wales, hvor enkelte afdelinger havde udryddet tryksår – men kunne vi det samme i Danmark?

Ja, mon ikke! Siden 2010 har de fem hospitaler fra Patientsikkert Sygehus arbejdet systematisk med at forbygge tryksår, metoderne og tilgangen har spredt sig til andre hospitaler, og mange steder har afdelinger tidstro data på, hvornår der sidst har været et tryksår, og hvad omstændighederne var. Denne viden bruges til læring og forebyggelse af nye tryksår.

I 2013 startede de første fem kommuner i I sikre hænder med at opspore og forbygge tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen. I dag er der 18 kommuner med i projektet, og der er enestående resultater. Enkelte steder har 700 dage og 800 dage – dvs. ca. to år – uden tryksår, og det er vel at mærke hos de mest skrøbelige ældre på plejehjem og i hjemmeplejen.

Og det er en god forretning at forebygge tryksår, viser en sundhedsøkonomisk analyse gennemført af studerende på Aalborg Universitet (5). Analysen kigger på indsatsen imod tryksår i Sønderborg Kommune som led i I sikre hænder. Det anslås, at indsatsen frigør ressourcer svarende til 2,6 mio. kr. på årsbasis i kommunen.

Jeg vil citere en god kollega fra Skotland Pat O’Connor: “Those who make changes are those who touch patients”. Der er næsten ikke noget sted, dette citat passer bedre end i arbejdet med at forebygge tryksår. I Danmark er vi nået disse resultater, fordi de, som hver dag er tæt på patienter og borgere, har udviklet og forbedret arbejdsgange.

Vi har lært, at tryksår ikke kun kommer af tungt sengeleje, men også af en iltbrille, som strammer på ørerne; en saturationsmåler, som trykker på neglen eller en bleelastik, som sidder for stramt. Små ting, som har stor betydning for den enkelte patient og borger. Vi er langt med at udrydde tryksår – målet om reduktion på 50 % er afløst at et nyt ambitiøst mål om minimum 300 dage uden tryksår. Vi har set, at det kan lykkedes både på sygehuse, i hjemmeplejen og på plejecentre.

På den Internationale Stop Tryksårsdag er det værd at fejre de danske resultater. En ofte citeret undersøgelse viser, at det tager 17 år at implementere ny viden og nye arbejdsgange. Arbejdet med at forebygge tryksår har vist, at det kan gå hurtigere, når vi sætter os ambitiøse mål for noget, som har stor betydning for patienter og borgere og er meningsfuldt for dem, som leverer pleje og behandling.

God stop tryksårsdag!


  1. Bermark S, Jensen LB, Krejberg E, Norden MV, Trangbæk R, Palmberg J, Ørskov A.Seks prævalensundersøgelser for tryksår. Sår nr. 4/2009, p. 203-210. Dansk Selskab for Sårheling
  2. Dorsche KM & Fremmelevholm A. Forekomst af decubitus på hospital. Ugeskr Læger 2010;172:606-11.
  3. Forekomsten af utilsigtede hændelser på sygehuse./ Schiøler, T.; Lipczak, H.; Pedersen, B.L.; Mogensen, T.S.; Bech, K.B.; Stockmarr, Anders. In: Ugeskrift for Laeger, Vol. 163, No. 39, 2001, p. 5370-5378.
  4. Redelings MD, Lee NE, Sorvillo F. Pressure ulcers: More lethal than we thought? Advances in Skin & Wound Care. 2005.18(7):367-372). (Reddy M, Gill SS, Rochon PA. Preventing pressure ulcers: A systematic review.  JAMA. 2006;296:974-984).
  5. Cost-effectiveness analysis of the Pressure Ulcer Bundle in the municipality of Sønderborg Project period: Autumn 2017.