Information om ventetid giver bedre patientforløb

Regionshospitalet Randers har skygget patienter for at afdække flaskehalse og udfordringer med flow.

Patienter, som løbende får information om ventetid, oplever forløbet kortere end de patienter, der ikke bliver orienteret. Det viser en undersøgelse, som Regionshospitalet Randers har lavet i forbindelse med projekt Sikkert Patientflow.

Rapport om skyggeforløb forløb på Regionshospitalet Randers

Her har man brugt den såkaldte skyggemetode, hvor man fulgte og observerede fem patienters forløb på sygehuset. Det drejede sig om patienter med ondt i maven, og de blev skygget fra indlæggelse i akutafdelingen til udskrivelse eller overflytning til et sengeafsnit.

– Når patienter bliver indlagt på hospitalet, ved de godt, at der vil være ventetid – det er helt okay! Så længe de ved, hvad de venter på og hvorfor, står der i rapporten.

Om Sikkert Patientflow
12 akutsygehuse fra alle fem regioner arbejder i projekt Sikkert Patientflow med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, regionerne og TrygFonden står bag projektet.
Besøg Sikkert Patientflows hjemmeside

”Det ville hjælpe, hvis de stak hovedet ind”

Et eksempel fra undersøgelsen er en patient, der har været indlagt i to og en halv time. Patienten har ikke set en sundhedsprofessionel på sin stue, siden en sygeplejerske modtog vedkommende, hvor en bioanalytiker også tog nogle blodprøver.

Patientens telefon ringer, og midt i telefonsamtalen siger vedkommende:

– Jeg ved ingenting. Jeg har ikke snakket med nogen, siden jeg kom. Jeg har fået taget nogle blodprøver, og det ville tage et par timer at få dem analyseret, og det er der i hvert fald også gået nu. Det er meget længe at ligge uden nogen som helst information. Det ville hjælpe, hvis de stak hovedet ind og sagde ’du venter fordi…’, så ville jeg ikke føle mig så glemt.

Informationstiltag på vej

På baggrund af rapporten udarbejder Regionshospitalet Randers tiltag vedrørende information om ventetid.

– Patienternes oplevelser af vigtigheden af information om ventetiden betyder, at vi nu arbejder med, hvordan vi kan give patienterne en fyldestgørende information, fortæller Sikkert Patientflows projektleder på Regionshospitalet Randers, Stine Rasmussen, og uddyber:

– Vi er i gang med flere nærmere undersøgelser af patienternes oplevelse af informationen om ventetiden, og vi vil iværksætte konkrete informationstiltag,

Find mere om