Internationalt statement for at bevare pårørendes tilstedeværelse under pandemi

I forbindelse med coronapandemien har der været – og er fortsat – en række restriktioner, der forhindrer patienter og ældre mennesker med plejebehov i at have kontakt med deres pårørende. Det har haft en række alvorlige utilsigtede konsekvenser for flere patientgrupper, herunder gravide og fødende, syge børn, mennesker med kognitive vanskeligheder, fx demens, og døende patienter. Det er udgangspunktet fort et fælles statement fra en koalition af 60 organisationer fra mange steder i verden: ”Guidelines for minimizing unintended consequences of restrictive family presence policies during a pandemic”.

De fælles guidelines

Koalitionen beskriver, hvordan sundhedspersonalet under coronapandemine har arbejdet utrætteligt for at sikre den optimale behandling af patienter, og samtidig etablere en balance mellem smitteforebyggende foranstaltninger og følelsesmæssig og psykologisk støtte til patienterne. Koalitionen mener, at det er tid at revurdere restriktionerne imod tilstedeværelsen af pårørende – i takt med at man har fået større forståelse for smittemønstre og bedre værnemidler og testkapacitet.

De nye guidelines indeholder en række gode råd til, hvordan tilstedeværelsen af pårørende kan styrkes under hensyntagen til de nødvendige tiltag til forebyggelse af smitte. Publikationen indeholder også links til eksempler på guidelines for pårørende og ressourcer omkring empatisk kommunikation fra konkrete sundhedsorganisationer.

Publikationen er udgivet i samarbejde mellem The International Society for Quality in Healthcare (ISQua) and Planetree International, der arbejder for et personcentreret sundehdsvæsen. Blandt de 60 organisationer i koalitionen er organisationer, der arbejder for kvalitet og patientsikkerhed samt organisationer, der varetager patienters interesser.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om