Kaotisk arbejdsmiljø er en større stressfaktor end EPJ-problemer

Af Charlotte Frendved

Design og brugerproblemer knyttet til den elektroniske patientjournal har en vis betydning for symptomer som stress og udbrændthed blandt personalet. Men andre forhold som hektisk/kaotisk arbejdsmiljø og manglende kontrol med egen arbejdsbyrde bidrager i højere grad. Det viser en rundspørge blandt 282 sundhedspersoner, primært læger, fra ambulante funktioner på tre hospitaler i USA. Undersøgelsen er offentliggjort i JAMA Network Open.

Association of Electronic Health Record Design and Use Factors With Clinician Stress and Burnout

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2748054


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

27. august 2019

Fagligt Nyt