Stephen E. Muething var i Danmark for at deltage i et læringsseminar med I sikre hænder, men han nåede også forbi ældreplejen i Frederiksberg Kommune for at se, hvordan der konkret arbejdes med forbedringsmetoder fra programmet. Her er han i samtale med forstander Lene Holst Merrild på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering.

Kapacitet fra Cincinnati Children’s Hospital om patientsikkerhed i fremtiden

Borgernes egen oplevelse af skade og ansattes sikkerhed. Det er to af de områder, patientsikkerhed vil handle om, hvis vi ser 10-20 år frem, mener Stephen E. Muething, der er Chief Quality Officer på verdens måske mest patientsikre børnehospital Cincinnati Children’s Hospital. 

Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, PS!

“We want to be the best at becoming better.”

Således lyder ambitionen for Cincinnati Children’s Hospital i USA, der anses som et af de mest patientsikre børnehospitaler i verden.

Den status har de opnået ved at omdanne principper fra Toyota – The Toyota Way – til sundhedsvæsenet, der bl.a. handler om konstant at skabe forbedringer i alle dele af arbejdet. Cincinnati Children’s Hospital har dermed skabt en kulturændring, hvor det er en integreret del hele tiden at udvikle og forbedre arbejdet.

Hospitalets Chief Quality Officer Stephen E. Muething besøgte Danmark i maj i forbindelse med et læringsseminar for omkring 300 deltagere fra I sikre hænder.

Vi greb chancen til at spørge en kapacitet som Stephen E. Muething, hvor han ser patientsikkerhed i fremtiden.

Borgernes egen oplevelse af skade

Patientsikkerhed er et relativt nyt begreb fra begyndelsen af dette årtusinde og under løbende udvikling. Og Stephen E. Muething tror da også, at fokus kommer til at ændre sig med tiden:

– Helt generelt så tror jeg, at den skade, der sker, når vi forsøger at hjælpe mennesker uden for hospitalerne, er meget større end den, der sker på hospitalerne, men vi har ingen anelse om det. Vi har nogen viden fra plejehjem og hjemmeplejen, men derudover er det et overset område. Fokus har været på hospitaler og andre institutioner indtil nu.

– Jeg taler om de næste 10, 20, 30 år. Vi bliver nødt til at spørge: Hvad er skade? Og hvordan måler vi det? Vi skal spørge borgere, hvad de opfatter som skade, for det kan være meget anderledes, end sådan som det opfattes på hospitaler. Er det f.eks. for lang ventetid? Mangel på diagnose? For meget smerte? Det, vi kalder kø eller forsinkelser, ser de måske som skade. Og i sidste ende ejer de også retten til at definere, hvad sikkerhed er.

Sikkerhed for de ansatte

En anden ting, der optager Stephen E. Muething i forbindelse med patientsikkerhed, er, hvor meget fokus, der er på de ansattes sikkerhed og arbejdsglæde.

– Jeg tror, at i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid vil vi se ansattes sikkerhed og patientsikkerhed som forbundne. De er nødt til at være på samme niveau, siger Stephen E. Muething og fortsætter:

– Ansatte vil måske spørge sig selv: ”Stoler jeg på jer som ledelse, hvis I beder mig om at gå op i patientsikkerhed, hvis I ikke bekymrer jer om min sikkerhed?”

På rundvisning i ældreplejen på Frederiksberg

Under sit ophold fik Stephen E. Muething også lejlighed til at besøge ældreplejen i Frederiksberg Kommune, der er en pilotkommunerne fra I sikre hænder – et program, der har til formål at sikre borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling.

På Frederiksberg var han både forbi Frederiksberg Døgnrehabilitering, Plejeboligerne Østervang og hjemmeplejen, og han var glad for at få en fornemmelse af sammenhængen i sundhedsvæsenet.

– I USA handler patientsikkerhed stadig hovedsagelig om hospitalerne, men vi begynder endelig at komme mere ud i samfundet og se udover sundhedsvæsenet og mere se på sundheden i samfundet som helhed.

– Det er altid godt at se hospital, hjem og f.eks. ældreplejen samarbejde, og i Danmark virker det til at være mere sammenkoblet. Jeg ved godt, at I ikke er i mål, men I er godt på vej.

Daglige tavlemøder i hjemmeplejen

Et vigtigt element i forbedringsarbejdet med I sikre hænder har været indførelsen af tavler og tavlemøder på afdelingerne, og på sin tur rundt var Stephen E. Muething imponeret over at se, hvor meget tavlerne er en integreret del af arbejdet.

Især tavlemøderne i hjemmeplejen var noget af det, han var overrasket over at se fungere så godt:

– Hjemmeplejen er meget anderledes i USA. Det er svært at skabe teams, fordi alle arbejder fra hjem til hjem. Evnen til at skabe teams og samarbejde med daglige tavlemøder er lidt af en overraskelse at se. Især at det er så fundamental en del af arbejdsdagen og også prioriteret af ledelsen.

Stephen E. Muething fik mulighed for at overvære et tavlemøde i Frederiksberg Kommune Hjemmeplejen, hvilket han var meget begejstret for.

– Selvom det var på dansk, så kunne jeg se, hvordan samtalen gik på tværs af rummet. Der var ingen, der bare stirrede ud ad vinduet. Alle var opmærksomme og bød ind, siger Stephen E. Muething og tilføjer:

– At få lov at overvære det var helt klart et højdepunkt.

Hjemmeside for I sikre hænder

Videoer: To hurtige spørgsmål v. kommunikationschef Frits Bredal

Hvilken betydning har kommunikation for forbedringsarbejde og patientsikkerhed?

Hvad har filmen Top Gun at gøre med udviklingen af en moderne patientsikkerhedskultur?

27. juni 2019

Nyheder