Dansk forskning: Det kliniske blik er mere præcist end triage-algoritme

7. december 2018

Ny dansk forskning viser, at sundhedsprofessionelles kliniske blik er mere præcist til at forudsige dødelighed end triage-systemet DEPT, der anvendes på mange danske akutklinikker. I studiet skulle sundhedsfagligt personale ved hjælp af en simpel klinisk vurdering forudsige, om en patient havde risiko for at dø inden 48 timer eller i løbet af de følgende 30 […]

Læs mere

Atul Gawande: “Hvorfor læger hader computere”

7. december 2018

Atul Gawande, kirurg, sundhedsforsker og kendt skribent og debattør,  har i november-nummeret af tidskriftet The New Yorker en artikel, der grundigt beskriver lægers forhold til computere og it. Titlen på indlægget er “Why Doctors Hate Their Computers”. Gennem en række konkrete eksempler beskriver Gawande de mange problemer, som ny teknologi medfører for lægegerningen, øget tidsforbrug, […]

Læs mere

Ny undersøgelse kortlægger patienters oplevelser af diagnosefejl

7. december 2018

En ny opgørelse baseret på frivillige rapporteringer fra patienter og pårørende ser på problemet ”diagnosefejl” fra patienternes synsvinkel. Ialt 465 rapporter om diagnosefejl blev og der blev fundet 184 patienthistorier, der var relevante for emnet. Heraf var det ca. tre fjerdedele, hvor beskrivelsen tydede på upassende opførsel fra en eller flere sundhedsprofessionelle. Fire temaer var […]

Læs mere

Fagligt Nyt oktober 2018

11. oktober 2018

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er en service fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Hidtil har Fagligt Nyt været en del af PS!’ almindelige nyhedsbrev, men fra næste nummer vil Fagligt Nyt udkomme i en ny form og som et selvstændigt nyhedsbrev. Ønsker du at modtage Fagligt Nyt som nyhedsbrev, send venligst en mail til fagligtnyt@patientsikkerhed.dk […]

Læs mere

Fagligt nyt april 2018

5. april 2018

Læs i denne måned: Cyberhygiejne er ligeså vigtigt som håndhygiejne Når den bedste medicin er ingen medicin Instrukser kan være til fare for patientsikkerheden Arbejdsglæde – hvem er ansvarlig? Primum non nocere – i den digitale tidsalder. Cyberhygiejne bør være lige så fundamentalt vigtigt for good clinical practice som sikker håndhygiejne, skriver The Lancet. Sundhedsvæsenet […]

Læs mere

Fagligt nyt – februar 2018

6. februar 2018

Du kan læse om: Effekten af farmaceutdreven medicingennemgang undersøges nu i et stort norsk studie Patientklager har store konsekvenser for lægers psykiske helbred, praksis og karriere – viser omfattende britisk spørgeskemaundersøgelse Ny svensk doktorafhandling analyserer det svenske rapporteringssystem for utilsigtede hændelser Diabetes self-management tilbud med fokus på adfærd og psykosociale problemstillinger har effekthos både type […]

Læs mere

Fagligt nyt – november 2017

15. november 2017

I denne måned blandt andet om 20 års erfaringer med patientflow samlet i ny IHI-rapport Dansk forskning: Livsfarlige utilsigtede hændelser bliver ikke rapporteret Feedback fra patientsikkerhedsrunder kan forhindre udbrændthed hos personalet Patienter har behov for at blive hørt, når de har været udsat for en skade Læger skriver flere recepter, når de har fået gaver […]

Læs mere

Fagligt nyt – aug/sept 2017

30. august 2017

I denne måned om: Pårørende finder sig i, at sundhedsvæsenet behandler ældre patienter dårligt Stort amerikansk studie: kirurgisk tjekliste reducerer dødeligheden efter operation Unge læger tøver med at gøre opmærksom på uprofessionel adfærd hos kolleger Britisk indsats for at reducere variation i kliniske ydelser Ny rapport fra IHI/NPSF: Patientsikkerhed i hjemmet Britiske tal: Ældre patienter […]

Læs mere

Fagligt nyt – juni/juli 2017

27. juni 2017

I denne måned blandt andet om: ”Dr. Google” har positiv virkning på læge-patientforholdet Patienters fravalg af kræftbehandling mødes med mistro fra omverdenen Stærkt forøget risiko for hjertekarsygdomme hos mennesker med alvorlig psykisk lidelse Britiske kvinder efterlyser værdighed og respekt i behandlingen af gynækologiske lidelser Folkesundheds-indsatser er en god forretning for samfundsøkonomien Kampagne forbedrede praksis omkring […]

Læs mere

Fagligt nyt april 2017

4. april 2017

I denne måned blandt andet om: Derfor er det svært for hospitalspersonale at gennemføre forbedringer Ny rapport sætter fokus på belastningen af pårørende i den britiske ældrepleje Kombinationsbehandling kan være mere effektiv end monoterapi mod forhøjet blodtryk Antidepressiv medicin er forbundet med hoftefraktur hos ældre Dødeligheden er lav under akkrediteringsbesøg på amerikanske hospitaler Anæstesilæge rejser […]

Læs mere

Fagligt nyt februar-marts 2017

1. marts 2017

I denne måned om: Ledelsesrunder skaber værdi i ældreplejen, i psykiatrien og på institutioner for handikappede Patientrapporterede data forbedrer forløbet for alvorligt syge kræftpatienter Hospitalspatienter har bedre overlevelse, når de behandles af kvindelige læger Patienter retter fejl og misforståelser i egen journal Britisk rapport: Erfaringer fra patient-dødsfald kunne anvendes bedre Nye redskaber til involvering af […]

Læs mere

Fagligt nyt – december 2016

19. december 2016

I denne måned om: Mange patienter med førstegangs-apopleksi har ikke fået behandlet risikofaktorer Tag patientens mavefornemmelse alvorligt Et mindretal af sundheds-it-løsninger har gavnlig effekt på patientsikkerheden Bivirkninger til receptmedicin giver mange henvendelser til akutmodtagelser i USA Bør karkirurgiske højrisikopatienter tilbydes palliative samtaler ved indlæggelsen? Vigtigheden af empati, værdighed og respekt i sundhedsvæsenet Fælles beslutningstagning får […]

Læs mere

Fagligt nyt oktober – november 2016

3. november 2016

  Fandt du denne artikel brugbar? Ja | Nej I denne måned om: – Receptionisten afholder briter fra at søge praktiserende læge – Læger er bedre end computere til at stille diagnoser – Kirurgiske intensiv-patienter har gavn af tidlig mobilisering – Analyse fra USA: Genindlæggelser inden for 30 dage er et dårligt mål for hospitalskvalitet […]

Læs mere

Fagligt nyt – september 2016

19. september 2016

I denne måned blandt andet om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og patientsikkerhed omkostninger ved tryksår betydningen af vitalværdier ved udskrivelsen virtual reality til faldforebyggelse redskab til sikker overlevering sammenhæng mellem patientskader og andre patientsikkerhedsmål hjælp til egendiagnose i det britiske sundhedsvæsen en dansk ph.d om patientsikkerhedskultur risiko for skader blandt kræftpatienter forsinkelse i apoplexibehandling Dårlig trivsel […]

Læs mere

Fagligt nyt – august 2016

17. august 2016

I denne måned blandt andet om: – positiv effekt af team-træning – varige resultater af CVK-pakken i Michigan – konsekvenser af at skifte it-system på sygehuse – bivirkninger hos ældre, der skifter til doseringsæske – oversigtsstudie over selvmordsforebyggende initiativer – belastende indgreb hos døende – motiver til at være tavs om sikkerhedsproblemer Teamtræning har positiv […]

Læs mere

Fagligt nyt juni 2016

6. juli 2016

I denne måned om: Hospitalserhvervede urinvejsinfektioner – hver tredje kan udgås – Øget risiko for udbrændthed efter utilsigtede hændelser – Delirium hos indlagte patienter – Lavere dødelighed efter brug af Sikker Kirurgi Tjekliste – Fremskridt i patientsikkerheden på amerikanske hospitaler – Statement fra den amerikanske hjerteforening om digitale strategier – Demente lever et farligt liv […]

Læs mere

Fagligt Nyt april-maj 2016

30. maj 2016

Er det farligt at blive indlagt lørdag og søndag? Weekend-effekten diskuteres i britiske medier Flere undersøgelser har de senere år peget på, at dødeligheden skulle være større hos patienter, der blev indlagt i weekenden, sammenlignet med patienter indlagt på hverdage. En epidemiologisk analyse, der blev offentliggjort i august 2015 viste, at dødeligheden var øget med 10 % […]

Læs mere

Fagligt nyt – februar/marts

1. marts 2016

Internationale anbefalinger om rapportering af utilsigtede hændelser Et nationalt rapporteringssystem for utilsigtede hændelser på hospitaler kan ikke bruges som et epidemiologisk værktøj til at monitorere forekomsten af skader over tid. I stedet bør der lokalt udvikles løsninger, som derefter kan deles nationalt. Sådan lyder anbefalingerne fra en international ekspertgruppe. Anbefalingerne er fremkommet ved den såkaldte […]

Læs mere

Fagligt nyt – januar 2016

18. januar 2016

Hvad patienterne har brug for at vide om deres laboratorieprøver Jo mere patienterne ved om baggrunden for og resultaterne af deres laboratorieprøver, jo større patienttilfredshed. Og selv om patienter har vid adgang til at søge oplysninger på nettet, er det de sundhedsprofessioenlles ansvar at oplyse om og forklare prøveresultater. To britiske laboratorielæger har udarbejdet en […]

Læs mere

Fagligt nyt – nov/dec 2015

18. december 2015

I denne måned bl.a. om: sammenhængen mellem kvalitet og ledelse • status på Choosing Wisely • britisk undersøgelse viser overdødelighed blandt børn født i weekenden • stor kortlægning af sepsis-behandling i Storbritannien • podcast om værdien af læringsnetværk.   Amerikansk rapport gør status efter 15 års indsats for patientsikkerhed 15 år efter, at Institute of […]

Læs mere

Fagligt Nyt – oktober 2015

15. oktober 2015

I denne måned om: et nyt dansk studie af knæallopastik • sammenhængen mellem  belægningsprocent og dødelighed • manglende kvalitetskontrol af sundhedsapp’er • virksomme livsstils-SMS’er • et kendt britisk hospital, der får kritik for kvaliteten. TIDSSKRIFTER BMJ: Britisk rapport: Hver fjerde besøg hos praktiserende læge kan undgås En audit af i alt 5128 besøg hos praktiserende læger i Storbritannien viste, at 27 […]

Læs mere

Fagligt Nyt – september 2015

15. september 2015

I denne måned om: nye tal, der viser øget risiko ved weekendindlæggelse • genindlæggelser efter kirurgi • strategier til patientcentreret behandling • manglende effekt af kemoterapi til terminale kræftpatienter •patientsikkerhed ombord på fly. TIDSSKRIFTER BMJ: Større risiko for at dø efter indlæggelse i weekenden på britiske hospitaler En epidemiologisk analyse af over 14 mio. indlæggelser (2013-2014) på britiske hospitaler viser, at patienter […]

Læs mere

Fagligt Nyt – juli/august 2015

15. august 2015

I denne måned bl.a. om: nye tal om forebyggelige dødsfald og skader • mobilisering efter apopleksi • overlevelseschancer for hjertestop • SSRI-præparater og misdannelser • erfaringer med Triple Aim. TIDSSKRIFTER BMJ: Hospitalsdødsfald i England: 3,6% vurderes forebyggelige Helen Hogan et al. har gennemgået 3400 dødsfald på NHS-drevne hospitaler i England 2009-13 og vurderet, om de […]

Læs mere

Fagligt Nyt – juni 2015

15. juni 2015

I denne måned bl.a. om: delirium hos intensiv patienter • manglende effekt af knæoperationer • positiv virkning af faldforebyggelse • “pay for performance” i almen praksis i Storbritannien. TIDSSKRIFTER BMJ: En trediedel af intensiv-patienter får delirium, som medfører fordoblet dødelighed Jorge I F Salluh m. fl. har i denne oversigt med metaanalyse vurderet forekomsten og konsekvenserne […]

Læs mere