Amerikansk survey: Patienter finder mange fejl i deres journaler

25. juni 2020

En stor del af de patienter, der læser deres elektroniske patientjournal, finder fejl i journalerne. Det viser et amerikansk survey med deltagelse af 4830 ambulatorie-patienter. 21 procent af de patienter, der deltog i undersøgelsen, havde fundet fejl i journalen, heraf havde 42,3 procent fundet alvorlige fejl. Dem, der hyppigst rapporterede en alvorlig fejl var kvindelige […]

Læs mere

DPSD’s årsberetning: Første tal fra samlerapporteringer

23. juni 2020

I 2019 blev der sagsafsluttet 222.289 utilsigtede hændelser, viser en ny årsberetning fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD. Det er en stigning på 14 procent fra 2018. Det totale antal utilsigtede hændelser omfatter kommunernes nye samlerapporteringer. Årsberetning fra DPSD Samlerapportering anvendes, hvor en patient/borger enten er faldet eller ikke har fået sin medicin, og hvor konsekvensen for […]

Læs mere

”Bekymrende” fald i undersøgelser og behandling for akut hjertesygdom

23. juni 2020

I forbindelse med coronapandemiens top i Danmark, har der været et markant fald i udredning og behandling af patienter med brystsmerter og blodprop i hjertet. Det viser en rapport fra RKKP ‘s (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) Videncenter, Dansk Hjerteregister og Vestdansk Hjertedatabase. Antallet af udførte røntgenundersøgelser af hjertets kranspulsårer (KAG) og ballonudvidende operationer (PCI) faldt i […]

Læs mere

Defensiv medicin drives af system- og kulturelle faktorer

22. juni 2020

‘Never allow a good crisis to go to waste’. Has COVID-19 provided a window of opportunity to re-evaluate the practice of defensive medicine in Denmark? FAGLIG ORIENTERING Af Simon Tulloch, psykolog, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Two articles were recently published which focus on the issue of defensive medicine – one from the USA, one […]

Læs mere

Telemedicin – et kraftfuldt værktøj – men vi har brug for en black box

22. juni 2020

Under coronapandemien er der sket en brat stigning i brugen af telemedicin – især videokonsultationer. Det er et kraftfuldt værktøj, som vi kan få meget gavn af i fremtiden. Men der sker ingen systematisk evaluering af patientsikkerheden ved brugen af denne nye teknologi. Ligesom ved fly-haverier har vi brug for en “black box”. Vi har […]

Læs mere

Patientsikkerhed under pandemien – italienske erfaringer

22. juni 2020

Et italiensk patientsikkerhedsnetværk har sammen med International Society for Quality in Health Care (ISQua) udgivet en række anbefalinger om patientsikkerhed under COVID-19-epidemien. Rapporten “Patient Safety Recommendations for COVID-19 Epidemic Outbreak. Lessons from the Italian Experience” rummer såvel overordnede anbefalinger om sundhedsvæsenets arbejdsgange som specifikke anbefalinger for en række situationer og patientgrupper. Rapporten udkom første gang […]

Læs mere

Internationalt statement for at bevare pårørendes tilstedeværelse under pandemi

22. juni 2020

I forbindelse med coronapandemien har der været – og er fortsat – en række restriktioner, der forhindrer patienter og ældre mennesker med plejebehov i at have kontakt med deres pårørende. Det har haft en række alvorlige utilsigtede konsekvenser for flere patientgrupper, herunder gravide og fødende, syge børn, mennesker med kognitive vanskeligheder, fx demens, og døende […]

Læs mere

USA: Færre scannes akut for apopleksi under corona

22. juni 2020

I det amerikanske sundhedsvæsen er der i forbindelse med coronapandemien sket et brat fald i antallet af hjernescanninger i forbindelse med akut udredning for apopleksi. Det viser en opgørelse fra en kommerciel database, der samler oplysninger om scanninger fra 856 hospitaler i landet. Opgørelsen er offentliggjort i en artikel i New England Journal of Medicine. […]

Læs mere

COVID-19-dyk i aktiviteten i det danske sundhedsvæsen

22. juni 2020

Aktiviteten i det danske sundhedsvæsen er faldet markant i forbindelse med coronapandemien, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Det skyldes til dels, at man med vilje har aflyst planlagte aktiviteter for at frigøre ressourcer til behandling af patienter med COVID-19. Men der har også været en utilsigtet nedgang i aktivitet på nogle områder, fx i […]

Læs mere

Særlig risiko for diagnosefejl under coronapandemien

22. juni 2020

I forbindelse med coronapandemien er der opstået risiko for en række forskellige typer af diagnosefejl, som kan ramme både patienter med COVID-19 og patienter med andre sygdomme. To internationale eksperter i patientsikkerhed, Tejal Gandhi og Hardeep Singh, gennemgår det nye område i en artikel i Journal of Hospital Medicine. De beskriver otte forskellige typer af […]

Læs mere

WHO udnævner 2020-2030 til patientsikkerheds-årti

5. marts 2020

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Her holder vi vores læsere orienterede om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Fagligt Nyt udsendes ca. seks gange årligt. Tilmeld dig nyhedsbrevet Fagligt Nyt WHO har udnævnt det kommende årti, 2020-2030, til “Decade […]

Læs mere

Hvad betyder de sundhedsprofessionelles følelser for patientsikkerheden?

5. marts 2020

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Her holder vi vores læsere orienterede om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Fagligt Nyt udsendes ca. seks gange årligt. Tilmeld dig nyhedsbrevet Fagligt Nyt Både positive og negative følelser hos personalet har indflydelse […]

Læs mere

Hvad betyder motivation i forbedringsarbejdet?

17. december 2019

Opening the ‘black-box’ of organisational change when using improvement methodology and discovering the role of ‘motivation’ Af Simon Tulloch Simon Tulloch er psykolog og chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Her reflekterer han over begrebet motivation i forbedringsarbejdet med udgangspunkt i en artikel i BMJ Open Quality, Motivational Change: a grounded theory of how to […]

Læs mere

At sætte navn på en ansvarlig læge er ikke nok til at forbedre kontinuiteten

12. december 2019

Flere nyheder fra Fagligt Nyt – december 2019 I det britiske sundhedsvæsen blev det i 2014 obligatorisk, at alle patienter over 75 år skulle have en navngivet, ansvarlig praktiserede læge. Ordningen blev indført for at øge kontinuiteten i behandlingen af den ældre befolkningsgruppe ved at yde individuelt tilrettelagt og proaktiv behandling. Nu viser en evaluering, […]

Læs mere

Efter 20 år med patientsikkerhed: Tid at sætte fokus på medarbejdernes trivsel

12. december 2019

Medarbejdernes trivsel er afgørende for kvaliteten af pleje og behandling, men mange af sundhedsvæsenets ansatte oplever arbejdsmiljøet som belastende og føler sig stressede og udbrændte. En ny rapport fra det amerikanske National Academy of Medicine (tidligere: Institute of Medicine) sætter nu fokus på medarbejdernes trivsel. Den nye rapport Taking Action Against Clinician Burnout Det var […]

Læs mere

Otte grundlæggende principper for måling af patientsikkerhed

12. december 2019

I september mødtes ledere af sundhedsvæsener fra hele verden til topmøde i Salzburg. Her diskuterede de, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan måle patientsikkerhed. Mødet var arrangeret af Salzburg Global Seminar i samarbejde med Institute for Healthcare Improvement, IHI. På grundlag af mødet er der nu udarbejdet en erklæring, der beskriver otte grundlæggende principper for måling […]

Læs mere

Teknologi og tillid til patienterne skal øge sikkerheden i akutberedskabet

12. december 2019

To vidt forskellige tilgange skal i de kommende år bidrage til en større diagnostisk sikkerhed i Region Hovedstadens Akutberedskab, der betjener 1-1-2 og 1813. For det første skal medarbejderne ved telefonerne i højere grad have tillid til borgernes egne vurderinger og for det andet får medarbejderne hjælp af video og kunstig intelligens. Det fortæller Freddy […]

Læs mere

Fem-punktsplan skal styrke den diagnostiske proces

12. december 2019

Flere nyheder fra Fagligt Nyt – december 2019 Hospitalssystemet Geisinger i Pennsylvania, USA, har udviklet en fem-punkts handlingsplan, der skal styrke den diagnostiske proces på organisationens hospitaler og klinikker. Planen er udarbejdet i samarbejde med den internationale ekspert på området, professor Hardeep Singh, fra Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety, Michael E. DeBakey […]

Læs mere

Ny rapport om fejldiagnoser: Risiko størst ved brud og kræft

4. december 2019

Brud, læsioner og kræft er de tilstande, hvor diagnosen oftest overses eller forsinkes, viser en helt ny gennemgang af sager, hvor patienter er kommet til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet og har fået erstatning. I modsætning til mange andre lande går alle erstatningssager i Danmark via én instans – Patienterstatningen – hvilket gør […]

Læs mere

Kaotisk arbejdsmiljø er en større stressfaktor end EPJ-problemer

27. august 2019

Af Charlotte Frendved Design og brugerproblemer knyttet til den elektroniske patientjournal har en vis betydning for symptomer som stress og udbrændthed blandt personalet. Men andre forhold som hektisk/kaotisk arbejdsmiljø og manglende kontrol med egen arbejdsbyrde bidrager i højere grad. Det viser en rundspørge blandt 282 sundhedspersoner, primært læger, fra ambulante funktioner på tre hospitaler i […]

Læs mere

Dansk forskning: Online-tjek sikrer, at delene passer sammen ved hofte- og knæoperationer

23. august 2019

Af Charlotte Frendved En database udviklet af ortopædkirurger på Herlev-Gentofte Hospital har reduceret en særlig type utilsigtede hændelser ved operationer, hvor patienter får indopereret en ny hofte eller et nyt knæ. Ved disse operationer indsættes implantater, der består af mange – sommetider over 10 forskellige – dele ved en enkelt operation. Men udbuddet af ortopædkirurgiske […]

Læs mere

Utilsigtede hændelser ved brug af it: mere end halvdelen kan forebygges

23. august 2019

Af Tatjana Sandreva, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sundhedsteknologi er som et tveægget sværd. Den besidder potentialet for både at forbedre sundhedsvæsenet men også for at introducere nye risikofaktorer, som kan påvirke patientsikkerheden. En gruppe forskere har analyseret data fra England og Wales for at skabe et overblik over de indrapporterede utilsigtede hændelser relateret til […]

Læs mere

#MeToo-bevægelsen rykker ind på operationsgangen

15. august 2019

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet JAMA Surgery viser, at kirurger, der har mange kollegiale klager over uprofessionel optræden, samtidig har højere forekomst af komplikationer blandt deres opererede patienter. Det tyder altså på, at god tone på operationsgangen er nødvendig for patientsikkerheden. Tre erfarne kirurger er inviteret til […]

Læs mere

Bøder til hospitaler hjælper ikke på patientsikkerheden

15. august 2019

Af Charlotte Frendved Økonomisk straf gav ingen målbar effekt på antallet af patientskader viser en analyse af det amerikanske initiativ The Hospital Acquired Condition Reduction Program (HACRP). Programmet under den offentlige sygesikring Medicare og Medicaid pålagde hospitaler bøder, hvis de lå blandt den dårligste fjerdedel mht. patientskader. Ideen var at skabe incitament for forbedringer i […]

Læs mere

Hollandske forskere: Second victim-symptomer undervurderes

15. august 2019

Af Charlotte Frendved Symptomer som overforsigtighed, tvivl om egne evner, stress, skamfølelse og flashbacks er almindelige hos sundhedspersonale, der har været involveret i en utilsigtet hændelse. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker fra 32 hospitaler i Holland. Undersøgelsen kigger på fænomenet second victim, dvs. det forhold at ikke kan patienten lider i […]

Læs mere

“Speak Up”-pris forhindrer patientskader og sparer penge

15. august 2019

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Her holder vi vores læsere orienterede om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Fagligt Nyt udsendes ca. seks gange årligt. Tilmeld dig nyhedsbrevet Fagligt Nyt Patientsikkerhedskulturen […]

Læs mere

USA: Tre store sygdomme er ansvarlige for hovedparten af alvorlige diagnosefejl

15. august 2019

Af Charlotte Frendved I USA er det hjertekarsygdomme, infektioner og kræft, der ligger til grund i tre ud af fire sager, hvor der er sket en alvorlig diagnosefejl. Det viser en opgørelse af erstatningssager, alle anerkendt som diagnosefejl. Sagerne stammer fra databasen Controlled Risk Insurance Company Ltd. (CRICO) Comparative Benchmarking System. Databasen rummer 28,7 % […]

Læs mere

Sikkerhedsbriefinger giver målbar effekt på patientsikkerhed

15. august 2019

Evidensen for sikkerhedsbriefinger er samlet i en ny opgørelse, der er gennemført af irske forskere Af Charlotte Frendved Sundhedsvæsenets ledere kan med fordel udbrede brugen af sikkerhedsbriefinger, anbefaler en gruppe irske forskere, der har gennemgået evidensen for brug af briefinger på akuthospitaler. Analysen viser, at sikkerhedsbriefinger kan give målbare forbedringer af patientsikkerheden, fx bedre identifikation […]

Læs mere

Behandling og pleje ved livets afslutning

21. maj 2019

FAGLIGT OVERBLIK Af Ove Gaardboe, overlæge, ekstern konsulent, og Charlotte Frendved, faglig redaktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Et indblik i dansk og international forskning på området Fagligt Nyt har denne gang sat fokus på et delikat og vigtigt tema. Den direkte samtale med patienterne om den sidste levetid og om behandling og pleje ved livets […]

Læs mere

Danskerne vil gerne tale mere om døden

21. maj 2019

Over halvdelen af voksne danskere mener, at vi taler for lidt om døden, og 61 % mener, at det er et vigtigt emne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, offentliggjort af Ældre Sagen, 2019. Spørgeskemaet er udsendt til 2500 personer i alderen 18+ år og besvaret af 1038 personer svarende til en svarprocent på 42. 52 % […]

Læs mere

Canadisk undersøgelse: Patienters fravalg af hjertestopbehandling stemmer ikke med journaloplysninger

21. maj 2019

Der er store uoverensstemmelser mellem det, patienterne og de pårørende ønsker for behandling og pleje ved livets afslutning, og det, der er dokumenteret i patientjournalen. Det viser en undersøgelse på 16 canadiske hospitaler. Ældre patienter med akutte og livstruende sygdomme og/eller deres pårørende blev interviewet i forbindelse med indlæggelse. I alt indgik 808 patienter og […]

Læs mere

”Antal dage hjemme” som mål for kvaliteten af kræftbehandling i den terminale fase

21. maj 2019

Antallet af dage, som patienten tilbringer i hjemmet – og ikke på hospital – kan anvendes som indikator for kvaliteten af pleje og behandling af patienter med terminal kræft. Det foreslår canadiske forskere i en artikel i tidsskriftet Journal of Oncology Practice. De har brugt administrative data fra perioden 2005 til 2013 og fundet, at […]

Læs mere

Undersøgelse i Region Syddanmark: Hvad er vigtigt ved livets afslutning?

21. maj 2019

Ældre danskere er generelt villige til at tale om deres præferencer, hvad angår pleje og behandling ved livets afslutning. Det viser en interviewundersøgelse gennemført blandt 31 ældre over 65 år i Region Syddanmark. Der er gennemført fem fokusgruppeinterview med tilsammen 22 ældre hjemmeboende og ni personlige interview med ældre på plejehjem og ældre, der blev […]

Læs mere

Clinician Burnout in End of Life Care

21. maj 2019

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dr Adam Grant is an organizational psychologist, a Wharton professor, and the host of the ‘WorkLife’ podcast with TED1. Despite these lofty credentials, he often explains that his work is focusing on “how to make work not suck”. This phrase came to mind recently when reading […]

Læs mere

Den sidste levetid – hvornår er det?

21. maj 2019

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det er umuligtat forudsige en eksakt prognose for en patient, og heller ikke alle patienter ønsker at få sat tal på antallet af måneder eller år, de har tilbage. Men i nogle sammenhænge er det nødvendigt at vurdere, hvornår tiden nærmer sig. Hvornår er det fx […]

Læs mere

Medicinsk behandling i den sidste levetid – to give or not to give?

21. maj 2019

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Terminalt syge patienter er ofte i behandling med mange forskellige lægemidler, inklusive antibiotika, kolesterolsænkende og blodtrykssænkende præparater. Men hvornår er det medicin, der lindrer forløbet ved livets afslutning, og hvornår er det nyttesløs behandling, som blot bidrager til at belaste patienten med bivirkninger? Der tegner sig […]

Læs mere

Workshop april 2019: Psychological Safety in Healthcare

12. april 2019

FAGLIG ORIENTERING Af Simon Tulloch, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed There has been an increased interest in psychological safety in recent years as people become increasingly aware the role it plays in team effectiveness. This was borne out by the popularity of a recent workshop delivered at the annual patient safety conference in Copenhagen. […]

Læs mere

Inspiration fra Glasgow-konferencen

3. april 2019

Af Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed I Fagligt Nyt samler vi eksempler på national og international evidens om kvalitet, patientsikkerhed og forbedringer i sundhedsvæsenet. At få inspiration og indsigt fra personer, der har afprøvet og dokumenteret resultater, er afgørende for at sætte gang i udviklingen. I sidste uge var vi fra Dansk […]

Læs mere

Ny guide til analyser af patientsikkerheden

29. marts 2019

Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver i fællesskab et nyt katalog, der beskriver metoder til analyse af patientsikkerheden. Kataloget følges op af interaktive læringssæt, der er under udvikling. Et nyt katalog med beskrivelse af en række metoder til at analysere patientsikkerheden udgives nu af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. […]

Læs mere

Sådan skabes flow på operationsgangen – masterclass med Fred Ryckman

28. marts 2019

Masterclass med tidligere vicedirektør for Cincinnati Childrens Hospital og professor i kirurgi, Frederick Ryckman. De fem akuthospitaler i Region Midtjylland arbejder sammen om sikrere og mere sammenhængende operationsforløb. Øget patientsikkerhed, øget medarbejdertrivsel, mindre ventetid, bedre ressourceanvendelse og bedre intern kommunikation. Det er de overordnede formål for et nyt regionalt læringsfællesskab med navnet “Sikkert OP Flow”. […]

Læs mere

Flow og patientsikkerhed

28. marts 2019

– hvad kan vi lære af en verdensberømt dansker fra sidste århundred? FAGLIG ORIENTERING Af Chefkonsulent, ph.d. Arjen Peter Stoop Med fire børn har man tilbragt en stund eller to i akut modtagelsen efter mindre uheld, kan jeg sige. Nogle gange har jeg måtte vente længe, andre gange kun kort i tid. Så nogle gange […]

Læs mere

Debriefing bruges for lidt efter kritiske hændelser

28. marts 2019

Debriefing er en kendt metode til kollektivt at bearbejde og lære efter vanskelige episoder. Debriefing kan også være med til at reducere udbrændthed og øge trivslen blandt personalet. Men blandt anæstesilæger bruges debriefing langt fra i alle de tilfælde, hvor det kunne være relevant, viser en interviewundersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Anesthesiology. Der er gennemført 89 […]

Læs mere

Kollektiv intelligens forbedrer den diagnostiske sikkerhed

28. marts 2019

Når flere læger bidrager til at stille diagnosen for en konkret sygehistorie, øges den diagnostiske sikkerhed. Det viser et eksperiment, gennemført ved hjælp af internetplatformen The Human Diagnosis Projekt, Human Dx, https://www.humandx.org/. I Human Dx kan klinikere fra hele verden beskrive sygehistorier fra egen praksis og få hjælp andre brugere – dvs. fra kolleger fra […]

Læs mere

Udvidet medicingennemgang forebygger genindlæggelser – og det betaler sig!

27. marts 2019

Af overlæge Tina Berg Jensen, PS! Medicingennemgang efter en udvidet pakke er dokumenteret at reducere genindlæggelser. Det fremgår af OPTIMIST-studiet. En tilhørende sundhedsøkonomisk analyse viser, at det også kan betale sig. Mere end 20% af de ældre intern medicinske patienter genindlægges indenfor en måned efter udskrivelsen. For denne patientgruppe, udgør de lægemiddel-relaterede problemer en væsentlig […]

Læs mere

Ny bog om usikre røntgenbilleder: 256 Shades of Grey

27. marts 2019

Det er ikke altid nemt at stille en diagnose ud fra et røntgenbillede eller en scanning. Til forskel fra andre diagnostiske test, som blodprøver eller elektrokardiogrammer, er fortolkningen af billeder mere kompleks, og det kan føre til usikre, såvel som falsk-negative og falsk-positive resultater. Under titlen ”Error and uncertainty in diagnostic radiologi: 256 Shades of […]

Læs mere

Dansk studie: Hjemmebehandling øger overlevelsen hos alvorligt syge hjertepatienter

27. marts 2019

For alvorligt syge patienter med betændelse i en hjerteklap kan det være en fordel at blive udskrevet hurtigt og fortsætte behandlingen i eget hjem. Det viser forskning gennemført på hjerteafdelinger fra hele Danmark. Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine. Standardbehandlingen ved betændelse i hjerteklappen var tidligere, at patienterne […]

Læs mere

Britisk rapport: Dårligt teamwork går ud over den kirurgiske patientsikkerhed

27. marts 2019

Når der er problemer med patientsikkerheden i forbindelse med kirurgiske indgreb, skyldes det meget ofte dårligt teamwork blandt kirurger. Det konkluderer det britiske kirurgiske selskab Royal College of Surgeons i en ny rapport. Selskabet har gennemgået 100 reviews, der er gennemført på kirurgiske afdelinger i perioden 2008 til 2017. Generelt er kvaliteten høj på de […]

Læs mere

Medicinsk udstyr giver trykskader på hud og slimhinder – også hos børn

27. marts 2019

Mange patienter får trykskader på hud og slimhinder i forbindelse med brug af medicinsk udstyr. Det viser en international metaanalyse omfattende 29 studier, der har undersøgt forekomsten af tryksår blandt hospitalsindlagte patienter. Der blev fundet tryksår forårsaget af medicinsk udstyr hos ca. hver tiende patient. Hjælpemidler til vejrtrækning, halskraver, tuber, skinner og intravenøse katetre var […]

Læs mere

Patientsikkerhedspakke reducerer dødelighed ved akut mavetarm-kirurgi

27. marts 2019

Akutte mavetarmkirurgiske patienter med fx mavesår eller tarmslyng har generelt en høj dødelighed på 10 % eller mere inden for 30 dage efter operation. Men både dødelighed og indlæggelsestid kan reduceres, viser et projekt omfattende mange tusinde patienter på 28 britiske hospitaler. Hospitalerne har arbejdet med en patientsikkerhedspakke bestående af seks elementer, der ydes før, […]

Læs mere

Danielle Ofri holder oplæg i Danmark

20. marts 2019

Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed er i fællesskab vært for den amerikanske læge, forfatter og skribent Danielle Ofri, når hun kommer til Danmark i slutningen af april. Den 26. april holder hun et oplæg, som bl.a. vil have fokus på diagnosefejl, og hvad man kan gøre for at forhindre dem. Arrangementet finder sted d. […]

Læs mere

Undersøgelse af påstået mobning på skotsk hospital

19. december 2018

Af Charlotte Frendved En uafhængig undersøgelse er sat i gang på et skotsk hospital, NHS Highland, for at afklare det psykiske arbejdsmiljø. Sagen begyndte i september, da en gruppe erfarne læger fra hospitalet gik offentligt ud og forklarede, at der gennem mange år havde hersket en kultur af frygt og intimidering på hospitalet med ødelæggende […]

Læs mere

Rabat på International Forum i Glasgow

18. december 2018

Af Charlotte Frendved International Forum on Quality & Safety in Healthcare tilbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, at danske deltagere kan få 25% rabat på konferencegebyret ved International Forum i Glasgow 2019. Sidste frist for at opnå rabat er 29. januar! Tilmelding via dette link: https://internationalforum.bmj.com/glasgow/delegate-fees-and-registration-2/ Attendee Type: Forum25 Verification code: IMPROVE25 Organisation/network […]

Læs mere

Invitation: Kom til netværksmøde om forbedringer i psykiatrien

18. december 2018

Af Simon Tulloch Mental Health Improvement Network #mhimprove og IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Healthcare arrangerer i forbindelse med International Forum i Glasgow den 4. årlige #MHImprove dag. Alle, der arbejder inden for psykiatri og mental sundhed og er interesseret i kvalitetsforbedringer, er hjerteligt velkomne til at deltage. Arrangementet finder sted på […]

Læs mere

Do parachutes prevent death?

14. december 2018

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed An unusual inclusion in this month’s BMJ is a paper which aims to determine if using a parachute prevents death or major traumatic injury when jumping from an aircraft. In a randomized controlled trial, 92 aircraft passengers aged 18 and over were screened for participation. 23 agreed […]

Læs mere

Irsk studie: Uhensigtsmæssig medicinering forværres ved hospitalsindlæggelse

14. december 2018

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Potentielt uhensigtsmæssig polyfarmaci er hyppigt forekommende blandt ældre mennesker og dermed eksponeres de for potentielt alvorlige komplikationer og bivirkninger. Et stort irsk studie udført mellem 2012 og 2015 har set på den årlige forekomst af potentielt uhensigtsmæssig medicinering i gruppen af patienter over 65 år i […]

Læs mere

The increasing use of nudging in healthcare

14. december 2018

                    Den kunstige flue i pissoir-kummen er et af de kendteste eksempler på nudging.  Faglig orientering Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Last week I signed-up to undertake a ‘Masterclass in Nudging’. When I spoke with the wonderfully courteous staff to make my booking […]

Læs mere

Nudging hjælper læger til at huske at bestille influenzavaccine

10. december 2018

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, PS! Influenza remains a persistent global health threat. Achieving and maintaining high influenza vaccination rates are an important public health priority. However, vaccination rates are often below (national) targets, and this may be due to a range of factors such as psychological barriers that drive vaccine hesitancy or physical barriers […]

Læs mere

Ventetid på akutafdeling reduceret ved hjælp af forbedringsmetoder

10. december 2018

Af Charlotte Frendved Ved hjælp af forbedringsmetoder er det lykkedes akutafdelingen på Singapore General Hospital at reducere ventetiden for nyankomne patienter. Ændringer i afdelingens arbejdsgange har betydet en reduktion i ventetiden fra gennemsnitligt 24 minutter til gennemsnitligt 21 minutter. De bedste resultater er set for de 5 % af patienterne, der venter længst. Hvor den […]

Læs mere

Patientsikkerhed gennem 20 år – nyt temanummer fra Health Affairs

10. december 2018

Af Charlotte Frendved Nu er det snart 20 år siden, at det amerikanske Institute of Medicine udgav den banebrydende rapport “To err is human”. Rapporten hævdede, at mindst 44.000 amerikanere hvert år døde i forbindelse og fejl og skader på sygehusene. Rapporten satte fokus på patientsikkerhedsbegrebet og startede arbejdet for bedre patientsikkerhed, som  siden bredte […]

Læs mere

Kulturen på operationsgangen påvirkes af det “kirurgiske ego”

7. december 2018

Af Charlotte Frendved En artikel i tidskriftet BMJ analyserer kulturen på operationsgangen og anbefaler bortoperation af “kirurg-egoet”, hvis arbejdsklimaet i kirurgiske team skal forbedres. Artiklen tager udgangspunkt i et drastisk eksempel på kirurgisk arrogance. I 2017 blev en britisk transplantationskirurg dømt for at have ætset sine initialer ind i leveren på en patient, han opererede. […]

Læs mere

Dansk forskning: Det kliniske blik er mere præcist end triage-algoritme

7. december 2018

Af Charlotte Frendved Ny dansk forskning viser, at sundhedsprofessionelles kliniske blik er mere præcist til at forudsige dødelighed end triage-systemet DEPT, der anvendes på mange danske akutklinikker. I studiet skulle sundhedsfagligt personale ved hjælp af en simpel klinisk vurdering forudsige, om en patient havde risiko for at dø inden 48 timer eller i løbet af […]

Læs mere

Atul Gawande: “Hvorfor læger hader computere”

7. december 2018

Af Charlotte Frendved Atul Gawande, kirurg, sundhedsforsker og kendt skribent og debattør,  har i november-nummeret af tidskriftet The New Yorker en artikel, der grundigt beskriver lægers forhold til computere og it. Titlen på indlægget er “Why Doctors Hate Their Computers”. Gennem en række konkrete eksempler beskriver Gawande de mange problemer, som ny teknologi medfører for […]

Læs mere

Ny undersøgelse kortlægger patienters oplevelser af diagnosefejl

7. december 2018

En ny opgørelse baseret på frivillige rapporteringer fra patienter og pårørende ser på problemet ”diagnosefejl” fra patienternes synsvinkel. Ialt 465 rapporter om diagnosefejl blev og der blev fundet 184 patienthistorier, der var relevante for emnet. Heraf var det ca. tre fjerdedele, hvor beskrivelsen tydede på upassende opførsel fra en eller flere sundhedsprofessionelle. Fire temaer var […]

Læs mere

Fagligt Nyt oktober 2018

11. oktober 2018

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er en service fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Hidtil har Fagligt Nyt været en del af PS!’ almindelige nyhedsbrev, men fra næste nummer vil Fagligt Nyt udkomme i en ny form og som et selvstændigt nyhedsbrev. Ønsker du at modtage Fagligt Nyt som nyhedsbrev, send venligst en mail til fagligtnyt@patientsikkerhed.dk […]

Læs mere

Fagligt nyt april 2018

5. april 2018

Læs i denne måned: Cyberhygiejne er ligeså vigtigt som håndhygiejne Når den bedste medicin er ingen medicin Instrukser kan være til fare for patientsikkerheden Arbejdsglæde – hvem er ansvarlig? Primum non nocere – i den digitale tidsalder. Cyberhygiejne bør være lige så fundamentalt vigtigt for good clinical practice som sikker håndhygiejne, skriver The Lancet. Sundhedsvæsenet […]

Læs mere

Fagligt nyt – februar 2018

6. februar 2018

Du kan læse om: Effekten af farmaceutdreven medicingennemgang undersøges nu i et stort norsk studie Patientklager har store konsekvenser for lægers psykiske helbred, praksis og karriere – viser omfattende britisk spørgeskemaundersøgelse Ny svensk doktorafhandling analyserer det svenske rapporteringssystem for utilsigtede hændelser Diabetes self-management tilbud med fokus på adfærd og psykosociale problemstillinger har effekthos både type […]

Læs mere

Fagligt nyt – november 2017

15. november 2017

I denne måned blandt andet om 20 års erfaringer med patientflow samlet i ny IHI-rapport Dansk forskning: Livsfarlige utilsigtede hændelser bliver ikke rapporteret Feedback fra patientsikkerhedsrunder kan forhindre udbrændthed hos personalet Patienter har behov for at blive hørt, når de har været udsat for en skade Læger skriver flere recepter, når de har fået gaver […]

Læs mere

Fagligt nyt – aug/sept 2017

30. august 2017

I denne måned om: Pårørende finder sig i, at sundhedsvæsenet behandler ældre patienter dårligt Stort amerikansk studie: kirurgisk tjekliste reducerer dødeligheden efter operation Unge læger tøver med at gøre opmærksom på uprofessionel adfærd hos kolleger Britisk indsats for at reducere variation i kliniske ydelser Ny rapport fra IHI/NPSF: Patientsikkerhed i hjemmet Britiske tal: Ældre patienter […]

Læs mere

Fagligt nyt – juni/juli 2017

27. juni 2017

I denne måned blandt andet om: ”Dr. Google” har positiv virkning på læge-patientforholdet Patienters fravalg af kræftbehandling mødes med mistro fra omverdenen Stærkt forøget risiko for hjertekarsygdomme hos mennesker med alvorlig psykisk lidelse Britiske kvinder efterlyser værdighed og respekt i behandlingen af gynækologiske lidelser Folkesundheds-indsatser er en god forretning for samfundsøkonomien Kampagne forbedrede praksis omkring […]

Læs mere

Fagligt nyt april 2017

4. april 2017

I denne måned blandt andet om: Derfor er det svært for hospitalspersonale at gennemføre forbedringer Ny rapport sætter fokus på belastningen af pårørende i den britiske ældrepleje Kombinationsbehandling kan være mere effektiv end monoterapi mod forhøjet blodtryk Antidepressiv medicin er forbundet med hoftefraktur hos ældre Dødeligheden er lav under akkrediteringsbesøg på amerikanske hospitaler Anæstesilæge rejser […]

Læs mere

Fagligt nyt februar-marts 2017

1. marts 2017

I denne måned om: Ledelsesrunder skaber værdi i ældreplejen, i psykiatrien og på institutioner for handikappede Patientrapporterede data forbedrer forløbet for alvorligt syge kræftpatienter Hospitalspatienter har bedre overlevelse, når de behandles af kvindelige læger Patienter retter fejl og misforståelser i egen journal Britisk rapport: Erfaringer fra patient-dødsfald kunne anvendes bedre Nye redskaber til involvering af […]

Læs mere

Fagligt nyt – december 2016

19. december 2016

I denne måned om: Mange patienter med førstegangs-apopleksi har ikke fået behandlet risikofaktorer Tag patientens mavefornemmelse alvorligt Et mindretal af sundheds-it-løsninger har gavnlig effekt på patientsikkerheden Bivirkninger til receptmedicin giver mange henvendelser til akutmodtagelser i USA Bør karkirurgiske højrisikopatienter tilbydes palliative samtaler ved indlæggelsen? Vigtigheden af empati, værdighed og respekt i sundhedsvæsenet Fælles beslutningstagning får […]

Læs mere

Fagligt nyt oktober – november 2016

3. november 2016

  Fandt du denne artikel brugbar? Ja | Nej I denne måned om: – Receptionisten afholder briter fra at søge praktiserende læge – Læger er bedre end computere til at stille diagnoser – Kirurgiske intensiv-patienter har gavn af tidlig mobilisering – Analyse fra USA: Genindlæggelser inden for 30 dage er et dårligt mål for hospitalskvalitet […]

Læs mere

Fagligt nyt – september 2016

19. september 2016

I denne måned blandt andet om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og patientsikkerhed omkostninger ved tryksår betydningen af vitalværdier ved udskrivelsen virtual reality til faldforebyggelse redskab til sikker overlevering sammenhæng mellem patientskader og andre patientsikkerhedsmål hjælp til egendiagnose i det britiske sundhedsvæsen en dansk ph.d om patientsikkerhedskultur risiko for skader blandt kræftpatienter forsinkelse i apoplexibehandling Dårlig trivsel […]

Læs mere

Fagligt nyt – august 2016

17. august 2016

I denne måned blandt andet om: – positiv effekt af team-træning – varige resultater af CVK-pakken i Michigan – konsekvenser af at skifte it-system på sygehuse – bivirkninger hos ældre, der skifter til doseringsæske – oversigtsstudie over selvmordsforebyggende initiativer – belastende indgreb hos døende – motiver til at være tavs om sikkerhedsproblemer Teamtræning har positiv […]

Læs mere

Fagligt nyt juni 2016

6. juli 2016

I denne måned om: Hospitalserhvervede urinvejsinfektioner – hver tredje kan udgås – Øget risiko for udbrændthed efter utilsigtede hændelser – Delirium hos indlagte patienter – Lavere dødelighed efter brug af Sikker Kirurgi Tjekliste – Fremskridt i patientsikkerheden på amerikanske hospitaler – Statement fra den amerikanske hjerteforening om digitale strategier – Demente lever et farligt liv […]

Læs mere

Fagligt Nyt april-maj 2016

30. maj 2016

Er det farligt at blive indlagt lørdag og søndag? Weekend-effekten diskuteres i britiske medier Flere undersøgelser har de senere år peget på, at dødeligheden skulle være større hos patienter, der blev indlagt i weekenden, sammenlignet med patienter indlagt på hverdage. En epidemiologisk analyse, der blev offentliggjort i august 2015 viste, at dødeligheden var øget med 10 % […]

Læs mere

Fagligt nyt – februar/marts

1. marts 2016

Internationale anbefalinger om rapportering af utilsigtede hændelser Et nationalt rapporteringssystem for utilsigtede hændelser på hospitaler kan ikke bruges som et epidemiologisk værktøj til at monitorere forekomsten af skader over tid. I stedet bør der lokalt udvikles løsninger, som derefter kan deles nationalt. Sådan lyder anbefalingerne fra en international ekspertgruppe. Anbefalingerne er fremkommet ved den såkaldte […]

Læs mere

Fagligt nyt – januar 2016

18. januar 2016

Hvad patienterne har brug for at vide om deres laboratorieprøver Jo mere patienterne ved om baggrunden for og resultaterne af deres laboratorieprøver, jo større patienttilfredshed. Og selv om patienter har vid adgang til at søge oplysninger på nettet, er det de sundhedsprofessioenlles ansvar at oplyse om og forklare prøveresultater. To britiske laboratorielæger har udarbejdet en […]

Læs mere

Fagligt nyt – nov/dec 2015

18. december 2015

I denne måned bl.a. om: sammenhængen mellem kvalitet og ledelse • status på Choosing Wisely • britisk undersøgelse viser overdødelighed blandt børn født i weekenden • stor kortlægning af sepsis-behandling i Storbritannien • podcast om værdien af læringsnetværk.   Amerikansk rapport gør status efter 15 års indsats for patientsikkerhed 15 år efter, at Institute of […]

Læs mere

Fagligt Nyt – oktober 2015

15. oktober 2015

I denne måned om: et nyt dansk studie af knæallopastik • sammenhængen mellem  belægningsprocent og dødelighed • manglende kvalitetskontrol af sundhedsapp’er • virksomme livsstils-SMS’er • et kendt britisk hospital, der får kritik for kvaliteten. TIDSSKRIFTER BMJ: Britisk rapport: Hver fjerde besøg hos praktiserende læge kan undgås En audit af i alt 5128 besøg hos praktiserende læger i Storbritannien viste, at 27 […]

Læs mere

Fagligt Nyt – september 2015

15. september 2015

I denne måned om: nye tal, der viser øget risiko ved weekendindlæggelse • genindlæggelser efter kirurgi • strategier til patientcentreret behandling • manglende effekt af kemoterapi til terminale kræftpatienter •patientsikkerhed ombord på fly. TIDSSKRIFTER BMJ: Større risiko for at dø efter indlæggelse i weekenden på britiske hospitaler En epidemiologisk analyse af over 14 mio. indlæggelser (2013-2014) på britiske hospitaler viser, at patienter […]

Læs mere

Fagligt Nyt – juli/august 2015

15. august 2015

I denne måned bl.a. om: nye tal om forebyggelige dødsfald og skader • mobilisering efter apopleksi • overlevelseschancer for hjertestop • SSRI-præparater og misdannelser • erfaringer med Triple Aim. TIDSSKRIFTER BMJ: Hospitalsdødsfald i England: 3,6% vurderes forebyggelige Helen Hogan et al. har gennemgået 3400 dødsfald på NHS-drevne hospitaler i England 2009-13 og vurderet, om de […]

Læs mere

Fagligt Nyt – juni 2015

15. juni 2015

I denne måned bl.a. om: delirium hos intensiv patienter • manglende effekt af knæoperationer • positiv virkning af faldforebyggelse • “pay for performance” i almen praksis i Storbritannien. TIDSSKRIFTER BMJ: En trediedel af intensiv-patienter får delirium, som medfører fordoblet dødelighed Jorge I F Salluh m. fl. har i denne oversigt med metaanalyse vurderet forekomsten og konsekvenserne […]

Læs mere