Godt kollegaskab er en væsentlig forudsætning for mental sundhed hos sundhedsprofessionelle

17. november 2022

Tilknytning og fastholdelse af medarbejdere i sundhedsvæsenet er en af tidens store udfordringer. Samtidig har medarbejdernes mentale sundhed stor betydning for den kvalitet og patientsikkerhed, borgere og patienter oplever. Et  nyt projekt viser, hvordan systematik, ledelse og metoder som støttende, kollegiale samtaler og defusing kan styrke kollegaskabet, som er en vigtig forebyggende faktor.   Af […]

Læs mere

Særlig rabat for danske deltagere til International Forum i København

9. november 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er strategisk partner for International Forum Copenhagen 2023, og vi har derfor mulighed for at tilbyde alle danskere en særlig rabat på 25-30 % af konferenceprisen. For at opnå rabatten skal du gøre følgende inden 7. december: Følg linket, udfyld formularen og få direkte besked, når du kan tilmelde dig International […]

Læs mere

Nye redskaber skal styrke diagnosesikkerhed

9. november 2022

I løbet af de senere  måneder har den amerikanske organisation AHRQ udgivet flere redskaber, der kan medvirker til at forbedre den diagnostiske proces. Den amerikanske organisation AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality, har udviklet flere redskaber, der kan anvendes til at styrke diagnosesikkerheden. Udgivelserne er et led i bestræbelserne på at reducere antallet af […]

Læs mere

FRAM afdækker potentialer for forbedring

9. november 2022

En hollandsk hospitalsafdeling har anvendt Functional Analysis Resonance Method (FRAM) til at blotlægge forskelle mellem ‘work as imagened’ (WAI), dvs. arbejdsgange, som de ideelt er beskrevet i vejledninger og retningslinjer, og ‘work as done (WAD)’, dvs. de arbejdsgange, der praktiseres i dagligdagen. Metoden er velegnet til at udpege potentialer for forbedring, konkluderer de. Af Simon […]

Læs mere

Psykologisk sikkerhed er tæt forbundet med sikkerhedskultur

9. november 2022

Et nyt redskab til måling af graden af psykologisk sikkerhed hos sundhedspersonale, ‘PS-scale’, er afprøvet på næsten 11.000 ansatte, og der viser sig at være god korrelation i forhold til målinger af sikkerhedskultur. En anden artikel viser, at tiltag, der fremmer psykologisk sikkerhed, er med til at bevæge en organisation imod sand sikkerhedskultur – og […]

Læs mere

Stærkere handlingsplaner efter utilsigtede hændelser – hvordan?

9. november 2022

En ny opgørelse fra en række tyske klinikker, herunder almen praksis og speciallægepraksis, viser, at analyser af alvorlige utilsigtede hændelser sjældent fører til interventioner, der har stort potentiale for forbedring. Det er en problematik, der også er kendt fra hospitalssektoren. En amerikansk artikel foreslår ændringer i kerneårsagsanalyser, der kan føre til stærkere handlingsplaner. Analyser af […]

Læs mere

Australsk opgørelse: Medicin-relaterede hændelser er baggrund for hvert fjerde MAT-kald

2. november 2022

Når der kaldes på det mobile akut-team, er årsagen i 23 % af tilfældene medicinrelaterede hændelser, fx lægemiddeludløst blodtryksfald, viser en australsk opgørelse. En stor del af hændelserne er potentielt forebyggelige, mener forskerne bag undersøgelsen. Hvert syvende tilkald af Medical Emergency Team (mobilt akut-team, MAT) skyldes potentielt forbyggelige hændelser relateret til uhensigtsmæssig medicinering. Det konkluderer […]

Læs mere

Konference om mental sundhed og patientsikkerhed: Bliv klogere på, hvordan vi får begge dele

12. oktober 2022

Medarbejdernes mentale sundhed og patientsikkerhed hænger sammen. Hvordan får vi begge dele? Det dykker vi ned i på en konference, hvor der både vil være konkrete eksempler og oplæg fra en af verdens skarpeste forskere på området. Af Annelene Højvang Larsen Bedste forskere, formidlere og viden Den 2. februar 2023 har du mulighed for at […]

Læs mere

Synspunkt: Usund tavshed hos sundhedsprofessionelle grundlægges under uddannelsen

26. september 2022

To græske organisationspsykologer beskriver i tidsskriftet Frontiers in Psychiatry, hvad de betegner som ’Employee Silence’, dvs. det fænomen, at medarbejdere vælger at være tavse om vanskelige og sårbare emner I den sundhedsprofessionelle kultur er der traditionelt en række ting, man helst ikke taler om, fx bekymringer for patientsikkerheden, fejl og patientskader, upassende opførsel blandt kolleger […]

Læs mere

Dansk studie: Ulighed i behandlingskvaliteten for patienter med depression

26. september 2022

Dårlig uddannelse og lav indkomst er forbundet med dårligere behandlingskvalitet for patienter indlagt med depression, viser dansk registerundersøgelse Den socioøkonomiske status har betydning for den behandling, patienter modtager, hvis de er indlagt i psykiatrien med depression. Det viser en stor registerbaseret undersøgelse, gennemført ved Aalborg Universitet. Fagligt Nyt – temanummer om ulighed i patientsikkerhed Undersøgelsen […]

Læs mere

Patienter finder fejl i deres elektroniske journaler og vil gerne rette

21. september 2022

En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter i det nordvestlige London viser, at hver sjette patient finder fejl i deres elektroniske journal, fx fejl vedr. diagnose, sygehistorie og medicin.  Af 445 patienter, der svarede på et spørgeskema, var der 17 %, der havde bemærket fejl i deres elektroniske journal. 61 % svarede, at de gerne ville have mulighed […]

Læs mere

Mobilt akut-team reducerer hospitalsdødeligheden over tid

21. september 2022

Mange hospitaler både i Danmark og internationalt introducerede for 10-15 år siden mobile akut-team for at sikre tidlig behandling af patienter med begyndende kritisk sygdom over hele hospitalet. En analyse fra et amerikansk hospital viser nu, at dødeligheden på hospitalet er faldet gradvist, siden starten af mobilt akut-team. En opgørelse fra Cleveland Clinic, et stort […]

Læs mere

Svensk undersøgelse afprøver Safety II-huddles

19. september 2022

I Sverige har man – ud fra anbefalinger fra professor Erik Hollnagel – udviklet en ny form for patientsikkerheds-huddles, der er baseret på en Safety II-tilgang. Ideen er, at man vil forbedre sikkerheden ved nærmere at undersøge alt det, der går godt. Den nye metode viser sig vanskelig at arbejde med i praksis. En svensk […]

Læs mere

Korrekt medicinering og øget livskvalitet: Polyfarmaciklinikken vinder Patientsikkerhedsprisen 2022

16. september 2022

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital er årets modtager af Patientsikkerhedsprisen. De får den for deres arbejde med at inddrage patienter, reducere overforbrug af medicin og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter, hvilket har givet patienterne øget livskvalitet. Af Maria Lillesø Jepsen Mange patienter har fået fjernet unødvendige lægemidler fra medicinlisten efter et besøg på Polyfarmaciklinikken […]

Læs mere

Hospitalsbehandling i eget hjem er i rivende udvikling – bliv del af udviklingen med nyt netværk

14. september 2022

Interessen for hospitalsbehandling i eget hjem er stor. Det samme er efterspørgslen på et netværk, hvor der kan vidensdeles, sparres og læres på tværs af initiativer. Det netværk etablerer PS! nu, og alle med interesse er velkomne.  Af Mona Lykke von Osmanski Hospitalsbehandling i eget hjem (hospital at home) er i rivende udvikling internationalt og […]

Læs mere

Ældreplejen i Sønderborg har forenklet dokumentationen og skabt mere tid til borgerne

13. september 2022

Det er muligt at skabe mere tid til pleje, nærvær og inddragelse af borgerne ved at arbejde med kvalitet og forenkling af dokumentation. Det viser erfaringer fra Sønderborg Kommune. Her er bl.a. afskaffet 92 papirskemaer, ryddet op i arbejdsgange og skabt en kultur, der er baseret på tillid, ikke kontrol. Det betyder mere tid og […]

Læs mere

Ny kvalitetsguide med anerkendte metoder og værktøjer ude: PS! har bidraget

5. september 2022

Ny kvalitetsguide skal sikre et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med kvalitet på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. PDSA, Pareto og prioriteringsmatrix er blot nogle af de emner, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har bidraget med til guiden. Af Maria Lillesø Jepsen En ny kvalitetsguide, der skal fungere som et fælles opslagsværk […]

Læs mere

Styrk patientsikkerheden med medicingennemgang hos borgere og patienter

29. august 2022

En gennemgang af medicinen kan gavne patienter og borgere, der bliver behandlet med flere lægemidler ad gangen. Patientsikkerhedsprogrammet ’Medicin uden skade’ har kortlagt 47 projekter med medicingennemgang til inspiration for sundhedsprofessionelle. Af Annelene Højvang Larsen En medicingennemgang hos borgere og patienter, der benytter flere lægemidler, kan blandt andet være med til at nedbringe risikoen for […]

Læs mere

Patientsikkerhedsprisen 2022: 7 indstillede projekter løfter medicinsikkerheden

29. august 2022

7 projekter, der alle har gjort en særlig indsats for at øge medicinsikkerheden, er indstillet til Patientsikkerhedsprisen 2022. Prisen uddeles i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsdag den 17. september. Af Mathilde Albæk Juhl Petersson  Den 16. september bliver vinderne af Patientsikkerhedsprisen 2022 offentliggjort. Det er 4. år i streg, at prisen uddeles, og i år […]

Læs mere

Den internationale patientsikkerhedsdag 2022 sætter fokus på medicinsikkerhed

29. august 2022

Den 17. september afholdes World Patient Safety Day – den internationale patientsikkerhedsdag – for 4. gang. I år er temaet for dagen medicinsikkerhed med sloganet ”Medicin uden skade”. PS! opfordrer til at støtte op om dagen. Af Mathilde Albæk Juhl Petersson  I sundhedsvæsenet udgør fejl i medicineringen den hyppigste årsag til skade. Mange hændelser ved […]

Læs mere

PS! sætter stort præg på en af verdens største konferencer om patientsikkerhed i København 2023

26. august 2022

PS!’ bestyrelse bidrager til at udvikle konferencen International Forum on Quality and Safety in Healthcare, der kommer til København den 15.-17. maj 2023. Formand Lars Gaardhøj står i spidsen for den danske programkomité, der den 25. august mødtes for første gang i Bella Centeret, hvor konferencen løber af stablen. En række repræsentanter fra det danske […]

Læs mere

Video: Botilbud viser, at medicinsikkerheden for borgerne kan højnes

17. august 2022

Ny erfaringsopsamling konkluderer, at medicinhåndtering på bosteder giver problemer med patientsikkerheden. I projekt Medicinsikre botilbud højner botilbuddene medicinsikkerheden for borgerne. Se video fra Rebild Kommune, hvor en tydelig rollefordeling mellem de forskellige fagligheder har haft betydning for borgernes medicinsikkerhed. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent En ny erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, der er […]

Læs mere

Pride 2022: Der er stadig meget at gøre for at få lighed i sundhed for LGBT+-personer

15. august 2022

Der eksisterer fortsat stor ulighed i sundhed for LGBT+-personer. Hvis vi vil uligheden til livs, er et af midlerne, at vi i højere grad skal lytte til LGBT+-personers erfaringer med sundhedsvæsenet og være opmærksomme på de emotionelle skader, de risikerer at blive udsat for. Af Jens Reventlov, chefkonsulent Denne uge finder Pride Week sted i […]

Læs mere

“Ulighed er ikke en mystisk tyngdekraft”

3. juli 2022

Interview med Morten Sodemann, professor i global sundhed og indvandrermedicin på Syddansk Universitet. Overlæge, Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital. Af Birgitte Ramsø Thomsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Da overlæge og professor Morten Sodemann for godt 14 dage siden pakkede kufferten for at tage til Folkemødet, var det også som paneldeltager i fire forskellige debatter – […]

Læs mere

Fra Triple til Quintuple Aim

1. juli 2022

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed A recent article by Kedar Mate (President & CEO at the IHI) and colleagues highlights the issue of equity in healthcare and proposes integrating equity into an existing framework to help guide future prioritisation for healthcare providers. The authors provide a definition of health equity as “the […]

Læs mere

Ny dansk undersøgelse viser ulighed i screening for brystkræft

1. juli 2022

Kvinder med handikap eller psykisk sygdom screenes sjældnere for brystkræft, viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, SDU. Undersøgelsen omfatter data om 470.000 kvinder mellem 50 og 69 år, der alle tilbydes mammografi hvert andet år. Heraf en gruppe på 50.000 kvinder med funktionsnedsættelse som fysisk handikap, udviklingshandikap og psykisk […]

Læs mere

Det britiske sundhedsvæsen fokuserer på de 20 % mest udsatte

1. juli 2022

Et nyt projekt I det britiske sundhedsvæsen, NHS, skal forbedre tilbuddene til de mest udsatte grupper i befolkningen. Projektet CORE20PLUS5 skal rette op på skævheder i sundhedsvæsenets tilbud for de 20 % mest udsatte, identificeret via det nationale Index of Multiple Deprivation. Beskrivelse af CORE20PLUS5 på NHS’s hjemmeside Der fokuseres særligt på gravide og fødende, […]

Læs mere

Amerikansk studie tyder på underrapportering af UTH hos udsatte grupper

1. juli 2022

Et amerikansk hospital har opgjort utilsigtede hændelser ved over 100.000 indlæggelser over en fire-årig periode. Man inddraget hændelser, der er frivilligt rapporteret af sundhedspersonalet, og dels hændelser, der er identificeret gennem en automatisk journalgennemgang med et værktøj baseret på metoden Global Trigger Tool (oprindeligt udviklet af Institute for Healthcare Improvement, IHI). Man har derefter kigget […]

Læs mere

Kend din kvalitet og byg din kvalitetsorganisation: Nyt kompetenceforløb klæder på til fremtidens kvalitetsarbejde

29. juni 2022

En god kvalitetsorganisation er en vigtig forudsætning for at lykkes med arbejdet med kvalitet. Nyt kompetenceforløb skal ruste ledere og konsulenter til at se hele vejen rundt i arbejdet med kvalitet og forbedringer i organisationen. Det er med til at skabe den balance mellem kontrol, planlægning og udvikling af kvalitet, der er nødvendig i et […]

Læs mere

Et folkemøde med meget på hjerte: Ord flød om livets afslutning og digitalisering

28. juni 2022

Der blev ikke sparet på holdninger, tanker og spørgsmål til PS!’ to debatter og stand på Folkemødet på Bornholm om den sidste levetid og det digitale sundhedsvæsen. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent Madboder, støv, et hav af mennesker, god stemning og solskin. Ord, der umiddelbart leder tankerne over på en festival – Folkemødet på Bornholm […]

Læs mere

Et vigtigt spørgsmål blev markeret den 9. juni: – Det betyder, at jeg bliver regnet for noget

24. juni 2022

Det danske sundhedsvæsen var i 2022 med til at markere den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag på forskellige måder. PS! besøgte et af stederne på dagen og udgav en video fra et plejehjem, hvor spørgsmålet er blevet til en måde at arbejde på. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent I anledning af Hvad er vigtigt […]

Læs mere

International Forum kommer til København i 2023: Forslag om præsentationer kan sendes ind nu

22. juni 2022

Den 15.-17. maj 2023 afholdes en af verdens største konferencer om patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet – International Forum – i Danmark. Vil du præsentere dit arbejde, er der mulighed for at sende forslag ind nu. Af Carina Rendbæk, projektkoordinator Den 15.-17. maj 2023 afholdes konferencen International Forum on Quality & Safety in Healthcare i […]

Læs mere

Netværk for FRAM-interesserede er kommet godt fra start

15. juni 2022

FRAMily Danmark er navnet på et nyt netværk for personer, der kender til eller anvender metoden FRAM i det daglige arbejde med at forbedre kvalitet og patientsikkerhed. Netværket mødtes for første gang i maj, og der er plads til flere. Af Jeanette Hounsgaard, specialkonsulent og regional riskmanager. medlem af netværket FRAMily Danmark Den 31. maj […]

Læs mere

Borgere med demens får øget patientsikkerhed gennem sikker medicinering og øget trivsel

23. maj 2022

Arbejdet med borgere med en demenssygdom er komplekst og kræver høj specialiseret viden og kompetencer hos medarbejderne i ældreplejen. Dansk Selskab for Patientsikkerhed er del af to tiltag, som skal skabe bedre trivsel og sikkerhed for demente borgere. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent Vi mennesker kommunikerer gennem vores adfærd, og den måde vi opfører os […]

Læs mere

Dét sker der i ny, dansk forskning om patientsikkerhed

19. maj 2022

Hvad sker der i ny, dansk forskning om patientsikkerhed? På Markedspladsen for forskning fortalte fire udvalgte, lovende forskere om emner inden for patientsikkerhed og forbedringer inden for sundheds- og socialområdet: fra genhør af patientsamtaler til kosttilskud og naturmedicin til ledelse af forbedringsarbejde. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent Markedspladsen for forskning er en nyskabelse og fandt […]

Læs mere

Mød PS! på Folkemødet på Bornholm: Fokus på et digitalt sundhedsvæsen og at dø i fred og ro

16. maj 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er igen i år på Folkemødet den 16.-19. juni og klar til at drøfte, hvordan vi skaber et endnu mere patientsikkert sundhedsvæsen. Du kan møde Dansk Selskab for Patientsikkerhed i Det Fælles Sundhedstelt på Kæmpestranden, hvor selskabet har en stand fredag og lørdag i tidsrummet 9:00-12:00. Her vil selskabet og […]

Læs mere

Sikkerhed II giver nyt perspektiv, men er svært at arbejde med i praksis

15. maj 2022

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed As part of the ongoing ‘The problem with’ series in BMJ Quality & Safety, a recent article by Merel Verhagen and colleagues explore ‘making Safety-II work in healthcare’. In the article the authors provide a helpful summary of what Safety-I and Safety-II is, which includes ‘What Safety-II […]

Læs mere

Norsk analyse: Hvordan kan funktionen af mobilt akut-team forbedres?

15. maj 2022

Mangel på tillid mellem fagpersoner, forskellige opfattelser af protokollen og manglende psykologisk sikkerhed kan være problematiske temaer i forbindelse med de mobile akut-systemer (rapid reponse teams, RRT), der er etableret på hospitalerne de senere år. Det viser en undersøgelse fra universitetshospitalet i Stavanger i Norge, hvor man har gennemført fokusgruppeinterview med sundhedspersonale i forbindelse med […]

Læs mere

Alvorlige medicinfejl i akutmodtagelsen gennemgås i amerikansk undersøgelse

12. maj 2022

Adrenalin, morfika og insulin er de lægemidler, som oftest er årsag til alvorlige medicinfejl i akutmodtagelsen. Det viser en 10-årsopgørelse fra Pennsylvania Patient Safety Reporting System, der modtager rapporter fra hospitaler i hele den amerikanske stat. Alvorlige hændelser med medicin udgør kun en meget lille del (ca. 0,4 %) af samtlige rapporter i databasen, og […]

Læs mere

Dansk undersøgelse: FMK stemmer ikke med det faktiske medicinforbrug

12. maj 2022

Hos 8 ud af 10 patienter er der forskel på, hvad de reelt tager af medicin, og hvad der er registreret i det Fælles Medicin Kort, FMK. Det viser en ny undersøgelse af 100 patienter, der blev indlagt på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Hos 81 patienter var der mindst én uoverensstemmelse mellem patientens faktiske medicinforbrug […]

Læs mere

Ny dansk grundbog i patientsikkerhed

10. maj 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har bidraget til den nye bog, der udgives på FADL´s Forlag. En ny grundbog “Patientsikkerhed, UTH og risikostyring” henvender sig bredt til alle sundhedsprofessionelle og andre med interesse for patientsikkerhed. Patientsikkerhed, UTH og risikostyring Omtale på LinkedIn Bogen udgives af FADL’s Forlag og lanceringen blev fejret med en reception den 6. […]

Læs mere

Uformel lim, spild og kindness prægede keynotes – se dem her

9. maj 2022

Du har nu muligheden for at se eller gense de 3 keynotes fra Patientsikkerhedskonferencen 2022, hvor mere end 500 engagerede sundhedsprofessionelle deltog. Hvad får sundhedsvæsenet til at hænge sammen? Hvilken betydning har kindness? Er der for meget spild? Få svarene i de 3 taler. Inge Kristensen: 5 principper for et sikkert, bæredygtigt og venligt sundhedsvæsen […]

Læs mere

Ny formand for bestyrelsen: Lars Gaardhøj

28. april 2022

Efter generalforsamlingen 25/4 konstituerede bestyrelsen sig og Lars Gaardhøj er ny formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Lars Gaardhøj er tillige regionsrådsformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, anden næstformand for Danske Regioner og bestyrelsesmedlem i Wonderful Copenhagen. Tidligere har Lars Gaardhøj været formand for Psykiatri- og Socialudvalget hos Danske Regioner. Han holdt sin […]

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?-dagen: Spørg borgere og patienter den 9. juni

28. april 2022

Der er ikke længe til Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni, som vi hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed håber, at I sundhedsprofessionelle vil være med til at markere, og dermed sætte fokus på et vigtigt spørgsmål i sundhedsvæsenet. – At jeg kan danse igen. Sådan lød svaret fra Per Høgebjerg, der lider af […]

Læs mere

Lyt dig til inspiration til at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet

27. april 2022

Den nye podcast FORBEDRINGER sætter i 5 afsnit fokus på, hvordan du systematisk kan arbejde med at forbedre kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. I hvert afsnit bliver du præsenteret for konkrete eksempler fra hele landet, og du kan finde inspiration i de mange guldkorn, de erfarne fagfolk kommer med. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent Nye […]

Læs mere

Årsberetning 2021

25. april 2022

2021 var ikke et hvilket som helst år… Det blev endnu et travlt år i coronaens tegn. Det har på mange måder været et hårdt år i sundhedsvæsenet: Coronakrisen har nu været langvarig, og sliddet har vist sig på sundhedsvæsenet og på alle dem, der er i det. Det har indimellem været svært at holde […]

Læs mere

Oplæg: Hvordan skaber vi bedre læring i sundhedsvæsenet?

24. april 2022

PS!’ bestyrelse har igennem de seneste år drøftet, hvordan arbejdet med patientsikkerhed kan organiseres bedre, så det i højere grad understøtter betingelser for at skabe fælles læring og forbedringer til gavn for patientsikkerheden. Dette arbejde er nu mundet ud i et oplæg om, hvad der skal til for at underbygge og understøtte læring i sundhedsvæsenet. […]

Læs mere

Nye materialer understøtter den gode samtale, når noget er gået galt i sundhedsvæsenet

22. april 2022

Ændringer i sundhedsvæsenet kalder på nye anbefalinger og materialer til at understøtte den gode samtale, når noget er gået galt i sundhedsvæsenet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har netop udgivet en række materialer, der kan støtte og guide sundhedsprofessionelle og borgere, patienter og pårørende i den vanskelige samtale. Video: Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for […]

Læs mere

Initiativpris til Projekt Livets Afslutning

20. april 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed samarbejder med hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland om Projekt Livets Afslutning, der modtager prisen Den Gyldne Tråd. Medarbejderne har fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Desuden er det sikret, at alle beslutninger om den sidste tid […]

Læs mere

Bliv klogere på den praktiske brug af Forbedringsmodellen

19. april 2022

I efteråret 2022 udbyder Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) i samarbejde med to professionshøjskoler et diplommodul om den praktiske brug af Forbedringsmodellen, herunder hvordan modellen kan bruges til planlægning, styring og udvikling af nye kvalitetsudviklings tiltag. PS! har mange års erfaring med at anvende forbedringsmetoder sammen med det danske sundhedsvæsen. “Forbedringer” skal i denne sammenhæng […]

Læs mere

Pris fra Danske Regioner til projekt Livets afslutning

24. marts 2022

Projekt Livets afslutning, som er et samarbejde mellem Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner, de praktiserende læger, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Hospitalsenhed Midt, er netop kåret til » Årets Borgerinddragende Initiativ 2022 « af Danske Regioner. ”Vi er blevet meget bedre. Vi er blevet mere klar” – klar til samtalen om den sidste tid. Hospitalsenhed Midt fik 24. marts 2022 prisen som […]

Læs mere

Særlige samtaler med kolleger fremmer trivsel og styrker patientsikkerhed

16. marts 2022

Hvor går man hen med det, når noget gik galt – eller næsten galt? Når patienten var ulykkelig eller den pårørende var vred og lederen skældte ud? Når en bestemt situation bliver ved med at spøge i tankerne? Man går til en kollega og beder om en støttende, kollegial samtale. Eller hvis man er flere […]

Læs mere

Vær med til at fejre patientsikkerhedsugen

15. marts 2022

Den 13.-19. marts (uge 11) 2022 er det den internationale patientsikkerhedsuge, World Patient Safety Week. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i år valgt at markere ugen ved at fremhæve fem store dagsordener inden for patientsikkerhed i Danmark. Alle har eksempler på, hvordan der i projekter og andre sammenhænge konkret er arbejdet med patientsikkerhed. Vi […]

Læs mere

Psykiatriplanen – fra ambitioner til reelle forbedringer

11. marts 2022

A method for transforming ambitious goals to change mental health care provision into reality Af Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed At the beginning of 2022 Sundhedsstyrelsen set out their 10-year plan for psychiatry which they described as containing ‘ambitious goals’ to improve psychiatric care in Denmark over the next ten years. Having had […]

Læs mere

Workshop om overbehandling og defensiv medicin

11. marts 2022

Unødvendig undersøgelse og behandling kan skade patienterne og medføre spild og uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenets ressourcer. Men hvornår er undersøgelse og behandling nødvendig? Som sundhedsprofessionel ønsker man ikke at overbehandle, men samtidig er der frygten for at overse alvorlig sygdom, og det kan føre til defensiv medicin. Ikke mindst i almen praksis står man dagligt […]

Læs mere

Ny model involverer bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med patientsikkerhed

11. marts 2022

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerheds-direktoratet under de irske sundhedsmyndigheder (“National Quality and Patient Safety Directorate”) har iværksat et projekt med to irske hospitaler for at engagere hospitalernes bestyrelser i patientsikkerhedsarbejdet. Hospitalsbestyrelserne, som i nogen grad kan sidestilles med de danske regionsråd, har typisk mange medlemmer, der er lægfolk og uden sundhedsfaglig baggrund. […]

Læs mere

Ny bog om team-kultur: “The Culture Code”

11. marts 2022

Boganmeldelse af Simon Tulloch, psykolog og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Over the last few months, I have noticed that Amy Edmondson (Harvard Profession and psychological safety ‘guru’) was regularly sharing on twitter passages and personal reflections from a book. The book was called ‘The Culture Code’ written by Daniel Coyle, and the snippets I […]

Læs mere

Ny artikel-serie i JAMA: Hvad er ”diagnostic excellence”?

8. marts 2022

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det amerikanske lægevidenskabelige tidsskrift JAMA har sat fokus på ”diagnostic excellence” i en ny serie af ”viewpoints”, hvor internationale eksperter giver deres perspektiver på begrebet. Det er et område, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed også har haft fokus på de senere år (1,2,3). Den nye artikelserie blev indledt […]

Læs mere

Status på patientsikkerhed efter to årtier

7. marts 2022

Af Simon Tulloch, psykolog og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed In this months BMJ Quality & Safety, Gordan Schiff and Kaveh Shojania have written a thoughtful article  which holds at it’s centre the recent publication by Lucean Leape “Making Healthcare Safe; The Story of the Patient Safety Movement”.  Artiklen af Schiff og Shojania: Looking back […]

Læs mere

Webinar den 16. marts: Patientsikre hjemmehospitaler

2. marts 2022

Fremtidens hospital kan være dit soveværelse! Tendensen er klar. Både i ind- og udland flytter mere behandling fra sygehuse til borgernes eget hjem. Men hvad sker der, når borgerne indlægges i eget hjem? Er det lige så sikkert? Er det ikke mere tidskrævende? Og hvad forudsætter det at skabe en sikker, pålidelig og effektiv behandling, […]

Læs mere

Unik international mulighed for at opruste kompetencer inden for kvalitets- og forbedringsarbejde

10. februar 2022

I har nu mulighed for at indstille kandidater til et attraktivt fellowshipprogram i Skotland. Dansk Selskab for Patientsikkerhed er med til at udvælge de fremtidige fellows. I 2022 har Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) fået mulighed for at disponere over et antal pladser på The Scottish Quality and Safety Fellowship til danskere, der arbejder med […]

Læs mere

International Forum 2022 i Göteborg: Danske aktiviteter og gode rabatter

28. januar 2022

Du kan stadig nå at sikre dig en billet til International Forum on Quality and Safety in Healthcare Göteborg 2022 i juni. PS! arrangerer danske aktiviteter på konferencen – læs hvilke, og find rabatkoden til alle danskere på 20 %. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent Verdens største konference om patientsikkerhed, kvalitet og forbedringsarbejde bliver afholdt […]

Læs mere

Studentermedhjælper til kommunikation

26. januar 2022

Kom og hjælp Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vi søger en studentermedhjælper til meningsfuldt og spændende arbejde, hvor du får stort selvstændigt ansvar og får lov at løse mange forskellige opgaver. Du bliver en del af vores lille team, som arbejder med kommunikation, og hvor mange i organisationen bidrager. Du får også erfaring og netværk i […]

Læs mere

Sådan kan forbedringsmodellen kombineres med designtænkning

19. december 2021

In a recent article by Byron Crowe and colleagues in BMJ Q&S the authors explore the similarities and possibilities of combining Quality Improvement methods (Model for Improvement) with design thinking (DT), specifically the ‘Double Diamond’ method. The paper starts by highlighting the chronological parallel between the initial application of improvement methods in healthcare, and the […]

Læs mere

Sæt X til konference i april 2022: Bob Klaber er hovednavn

17. december 2021

I april afholder vi Patientsikkerhedskonferencen 2022 med temaet: Patientsikkerhed, arbejdsmiljø og nye organisationsformer. Årets superstjerne og en keynote på konferencen er britiske Bob Klaber, kendt som fortaler for ”kindness”-begrebet og chef for strategi, forskning og innovation – og børnelæge – på akutafdelinger i London. Læs interview og se PS!-seminar med Bob Klaber: Kindness er kernen […]

Læs mere

Digital kræftopfølgning: Store fordele, men fokus på patientsikkerhed er vigtig

16. december 2021

Under corona-epidemien har mange kræftpatienters opfølgningsforløb været omlagt fra fysisk fremmøde til at foregå via video. Ny rapport samler fordele og ulemper for patienters sikkerhed. Af Birgitte Ramsø Thomsen, kommunikationskonsulent  ”Videokonsultation passer mig godt, jeg har langt til sygehuset og er helt tryg ved denne måde” ”Det er en god ting, men den skal bare […]

Læs mere

Medarbejdertrivsel og hjemmebehandling var store temaer ved IHI’s National Forum i år

16. december 2021

Institute for Healthcare Improvement, IHI, afholdt 5.-8 december deres traditionelle National Forum. I år var arrangementet virtuelt, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, var med. IHI National Forum 2021 Årets Forum med mere end 125 sessioner havde et stærkt fokus på nogle af de områder, der også er højt prioriterede i PS!. To store temaer […]

Læs mere

Stort engagement ved første møde i FRAM-netværket

16. december 2021

Hvordan ser man proaktivt på utilsigtede hændelser, hvordan ser man sammenhænge og hvordan skaber man løsninger, der kan implementeres i virkeligheden? Analysemetoden FRAM, Funktionel Resonans Analysis Metode, udviklet af den danske patientsikkerhedspionér, Erik Hollnagel, giver et solidt bud på en ny vej i patientsikkerhedsarbejdet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed var vært ved det første møde i […]

Læs mere

There is no Christmas without compassion*

16. december 2021

*The title refers to Dr Donald Berwick comments at the National Forum: “There is no quality without compassion”. At the end of this year, we would like to invite you to take a few moments to pause and imagine the future and what role compassion has in healthcare, and importantly, how you can make an […]

Læs mere

Kvalitet i sundhedsvæsnet – set fra patienternes og fra myndighedernes synsvinkler

16. december 2021

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk selskab for Patientsikkerhed Høj kvalitet i sundhedsvæsnet, og af de ydelser der leveres, er noget såvel sundhedsfaglige som patienter efterspørger og efterstræber. Med hvad er høj kvalitet, og er der forskelle i hvad der efterspørges og stræbes efter fra hhv. sundhedsvæsnets og patienternes synsvinkel? Dette ser et nyere hollandsk studie […]

Læs mere

Lungebetændelse: Kvalitetsprojekt sikrer bedre behandling på hospitalet

16. december 2021

Af Birgitte Ramsø Thomsen, journalist og kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Behandlingen af lungebetændelse er, trods retningslinjer, ikke særlig ensartet på forskellige danske hospitaler. En bedre udredning og behandling kan bl.a. betyde, at flere overlever og mindske forbruget af antibiotika. Et nyere forskningsprojekt har vist, at det nytter at rydde barrierer af vejen. Men ændring […]

Læs mere

Praktikant til kommunikation forår 2022

7. december 2021

Vil du være med til at forbedre patientsikkerhed og kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet? Vi tilbyder en meningsfuld praktik inden for kommunikation. Du bliver en del af et lille team, som arbejder med kommunikation, og hvor mange i organisationen bidrager. Beskrivelse af arbejdsopgaver: Du kommer til at blive involveret i alle former for kommunikation i en mindre […]

Læs mere

Se alle keynotes fra Patientsikkerheds-konferencen 2021

17. november 2021

Se eller gense de tre keynotes om ny teknologi, selvledende teams og læringer fra covid-19 fra Patientsikkerhedskonferencen 2021, der løb af stablen på Scandic Copenhagen den 8. og 9. november. De tre keynotes lå i tråd med konferencens tema “Fremtidens patientsikkerhedsarbejde”. Nye udfordringer og udviklingstendenser er lige om hjørnet: sundhedsreform, sundhedsklynger, det næste nære sundhedsvæsen, […]

Læs mere

Highlights fra konference om patientsikkerhed: Vi skal turde prøve noget nyt for at sikre kvaliteten

17. november 2021

Satsning på ny teknologi, forsøg indenfor selvledende teams og læringer fra covid-19-krisen er nogle af de temaer, som prægede debatten på 2021’s Patientsikkerhedskonference. Få her de bedste highlights fra konferencens keynote-talere, sessioner og workshops. Gennem billeder, video og citater fra sociale medier kan du opleve eller genopleve to konferencedage spækket med den nyeste viden inden […]

Læs mere

Ny håndbog giver læger redskaber til at forbedre arbejdsgange

5. november 2021

’Læge – kend din kvalitet’ er en ny webbaseret håndbog med redskaber til og eksempler på forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling. Af Charlotte Frendved Klinisk arbejdende læger er den primære målgruppe for en ny webbaseret håndbog, ’Læge – kend din kvalitet’. Håndbogen beskriver en række redskaber til at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen. […]

Læs mere

Keynote ved konferencen: Selvledelse på hospitalet kræver rigtig meget ledelse

27. oktober 2021

Bornholms Hospital har siden 2019 arbejdet med selvledende teams og Buurtzorg-modellen fra hollandsk hjemmepleje for at skabe større medarbejderglæde og højere patienttilfredshed. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent På Bornholms Hospital har ledelsen givet medarbejderne på Kirurgisk Ambulatorium en ny hat– nemlig leder-hatten. – Personalet er rigtig glade for det, og de vil ikke tilbage til […]

Læs mere

Travlhed alene giver ikke fejl og skader i sundhedsvæsenet: Processen skal også være i orden

22. oktober 2021

Travlhed er til fare for patientsikkerheden. Det er budskabet i en ny dokumentar fra TV 2. Årsagerne til de utilsigtede hændelser skal dog ikke findes i travlhed alene, for robuste arbejdsgange og solid planlægning skal til, uanset bemanding. Men personalemangel er måske den allerstørste udfordring i sundhedsvæsenet pt., og der skal arbejdes på mange fronter […]

Læs mere

Konferencen Patient 21 zoomer ind på fremtidens udviklingstendenser

12. oktober 2021

Aktører fra sundhedsvæsenet har været med til at udvikle koncept og program for Patientsikkerhedskonferencen 2021, som stiller skarpt på fremtidens arbejde med patientsikkerhed, hvor sundhedsreform, nye teknologier og det næste nære sundhedsvæsen bliver sat under lup. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent For at sikre at konceptet og indholdet af Patientsikkerhedskonferencen den 8. og 9. november […]

Læs mere

Inspirér forbedringskollegaer verden over med en poster

8. oktober 2021

Indsend en ePoster til verdens største konference om patientsikkerhed og kvalitet og del på den måde dit forbedringsarbejde og dine ideer med forbedringskollegaer verden over. Du har nu chancen for at vise dit forbedringsarbejde i patientsikkerhed og kvalitet frem og skabe forbindelser til den største konference i verden inden for patientsikkerhed og kvalitet. Ved at […]

Læs mere

Keynote ved konferencen: Jo mere vi kan uddelegere til maskinerne, jo bedre

6. oktober 2021

For at klare efterspørgslen i fremtiden må sundhedsvæsenet optimere sine processer, og det kan gøres ved at inddrage ingeniører, dataloger, it-folk i det daglige arbejde. Interview med professor Liselotte Højgaard, der har været med til at starte uddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi. Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Opgaverne bliver flere, men […]

Læs mere

Patientambassadører: Stil de livsvigtige spørgsmål til vagtlægen

23. september 2021

Sagerne om for sen diagnose mht. de kødædende bakterier viser,  hvordan det går galt i kommunikation mellem bekymrede pårørende og akuttelefonen. Netværket Patientambassadørerne giver råd til patienter og pårørende, så de står stærkere i kommunikation med sundhedspersonale om akutte situationer. DR’s dokumentarserie om for sene diagnoser ifm. kødædende bakterier viser, at der er brug for […]

Læs mere

Minister følger projekt om forenkling af dokumentation i ældreplejen

22. september 2021

Social- og ældreminister Astrid Krag følger interesseret med i Sønderborg Kommunes og PS! projekt, der skal forenkle dokumentationen i ældreplejen og give mere tid til de ældre. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent I slutningen af august 2021 havde Sønderborg Kommune fint besøg, for det er ikke hver dag, at Sønderborg Kommune får besøg af en […]

Læs mere

PS! arbejder for bedre diagnoser i det danske sundhedsvæsen

20. september 2021

DR’s programserie om kødædende bakterier afspejler generelle problemer med at få stillet diagnose hurtigt og sikkert DR bringer i disse dage en programserie om patienter, der har været kritisk syge af ”kødædende bakterier”. Et fællestræk ved patienthistorierne er, at diagnosen af den alvorlige infektion er blevet stillet meget sent i forløbet, hvilket har bragt patienterne […]

Læs mere

Patientsikkerhedsprisen 2021 går til psykosocialt team, der har passet på det coronapressede sundhedspersonale

17. september 2021

Af Birgitte Ramsø Thomsen, kommunikationskonsulent Region Nordjylland er gået forrest med at skabe et unikt tilbud, der under epidemien har samlet de mest pressede i sundhedspersonalet op – og forebygget sygemeldinger fra de fleste. Det har udløst Patientsikkerhedsprisen uddelt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. ”Vi skal passe på sundhedspersonalet i en krise, så de kan […]

Læs mere

De fleste patienter er villige til at tale om deres forventede levetid – men en del er ikke….

9. september 2021

En dialog mellem patient og læge om forventet levetid kan være med til at understøtte beslutninger om pleje, behandling og forebyggende tiltag. Men det at tale om forventet levetid kan være ubehageligt eller skræmmende for patienten. En ny litteraturgennemgang, gennemført af danske forskere, kortlægger patienternes præferencer i forhold til disse potentielt vanskelige samtaler. Undersøgelsen har […]

Læs mere

10-årsrapport fra England: Diagnosefejl og medicinfejl ligger oftest bag alvorlige utilsigtede hændelser i akut medicin

8. september 2021

Mangel på aktiv beslutningstagen og kommunikationsfejl mellem kliniske team er hyppige årsager til alvorlige utilsigtede hændelser. Det viser en 10-årsopgørelse over alle hændelser, der er rapporteret fra ”acute medical units” (akutmedicinske enheder) i England og Wales (2005-2015).  Hændelserne samles i det nationale rapporterings- og læringssystem for det britiske sundhedsvæsen, NHS. I alt 377 rapporter om […]

Læs mere

Resiliens er det nye sort i sundhedsvæsenet

8. september 2021

Af Simon Tulloch, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Resilience in healthcare (RiH) can be conceptualised as the adaptive capacities of a healthcare system that allow it to maintain delivery of high-quality care during and after events that challenge, change or disrupt its activities, ranging from high-impact situations such as a pandemic, through to everyday challenges […]

Læs mere

Opskrift fra amerikansk hospital: Sådan udvikles patientsikkerhedskultur ved at engagere lægerne

8. september 2021

FAGLIG ORIENTERING Af Christian Vestergaard, læge, Dansk selskab for Patientsikkerhed Udvikling og integrering af en patientsikker kultur, kan alle nok blive enige om, er ønskværdigt, og noget, som alle organisationer i sundhedsvæsnet arbejder med i en vis udstrækning. Men hvordan man bedst tilskynder udviklingen af en sådan kultur, og hvad dette kan have af betydning […]

Læs mere

Barrierer og strategier for involvering af patienter i patientsikkerhedsarbejde

8. september 2021

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Når der foretages patientsikkerhedsundersøgelser, kerneårsagsanalyser og andre former for analyser af utilsigtede hændelser, er det sjældent, at patienterne selv kommer til orde i forhold til den hændelse, der er sket. Dette såvel om patienten selv er klar over, at der har været en hændelse eller ej, og […]

Læs mere

Lægers journalsprog kan stigmatisere patienter

8. september 2021

Det er ikke usædvanligt at læger, når de skriver i patientjournalen, udtrykker enten negative eller positive holdninger til patienten. Det viser en analyse af 600 notater i den elektroniske patientjournal fra et medicinsk ambulatorium ved et hospital i USA. Undersøgelsen er offentliggjort i JAMA Network Open. Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at læger i deres journalnotater […]

Læs mere

Obduktioner afslører fejldiagnoser hos patienter døde af sepsis

8. september 2021

Obduktion et vigtigt diagnostisk værktøj, der kan identificere dødsårsager, som ikke er erkendt under indlæggelsen på intensiv afdeling. Det konkluderer forskerne efter en undersøgelse af patienter, der er døde af sepsis inden for 48 timer efter indlæggelse på intensiv afdeling. På et hospital i Maastricht i Holland blev der i løbet af en femårig periode […]

Læs mere

Oplysninger fra patientklager uddyber personalets UTH-rapporter

8. september 2021

Britiske forskere har i en ny undersøgelse matchet personalets rapporter om utilsigtede hændelser med patientklager, der stammer fra de samme hændelser. Ved et stort hospitalssystem i London har man gennemgået fem års hændelsesrapporter fra personalet og patientklager fra samme periode. Man fandt 446 personalerapporterede hændelser, hvor der var en patientklage relateret til det samme hændelsesforløb […]

Læs mere

Kommuner får invitation til gratis workshop om at forebygge underernæring hos ældre

8. september 2021

Alle kommuner inviteres til Ernæringsworkshop, hvor der er mulighed for at blive klogere på forebyggelse af uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre og til at høre om de gode erfaringer, der er opnået i arbejdet med forebyggelse og opsporing af uplanlagt vægttab og underernæring i ernæringsindsatsen. I forbindelse med Ernæringsugen i uge 44 inviteres alle […]

Læs mere

Webinar: Hvad skal ledere kunne for at skabe en kultur, der fremmer patientsikkerhed og kvalitet?

3. september 2021

Hvordan kan ledere fuldt ud implementere kvalitetsstrategier lokalt? Hvad er det for kompetencer, ledere har brug for fremadrettet, hvis vi vil skabe en patientsikkerheds- og kvalitetskultur? Dansk Selskab for Patientsikkerhed indbyder til webinar med en af verdens førende eksperter inden for patientsikkerhed og kvalitet, som taler til at belyse og drøfte netop disse spørgsmål. Don […]

Læs mere

Ny bog: Hvad har sundhedsvæsenet lært af covid-19?

30. august 2021

Hvad har coronakrisen lært os om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet? Bogen er i 2 bind – i alt 504 sider. Mere end 100 personer i og omkring sundhedsvæsenet har opsamlet viden og erfaringer med kvalitet og patientsikkerhed i en presset tid. Denne bogs 40 kapitler – og lige så mange unikke vinkler – giver […]

Læs mere

Jason Leitch er keynote ved Patient21: Covid-19 kræver lydhørhed

18. august 2021

Jason Leitch, toprådgiver for den skotske regering gennem covid-19-pandemien, leverer  keynotetale ved Patientsikkerhedskonferencen i november 2021. Vi slipper ikke af med covid-19 lige foreløbig. Pandemien kommer til at påvirke os mange år ud i fremtiden, og derfor må vi lære at leve med den. Det kræver, at sundhedsvæsenets og samfundets ledere er meget lydhøre over […]

Læs mere

Sommertanker: Dét har gjort indtryk på PS!’ bestyrelse

10. august 2021

Sommeren har givet anledning til refleksion om patientsikkerhed og kvalitet hos flere af bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. De har derfor sendt en sommerhilsen, hvor de fortæller, hvad der for tiden gør indtryk på dem. Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent På postkortene nedenfor kan du læse, hvad der hen over sommeren har fyldt i […]

Læs mere

International Forum 2022: Chance for at blive hørt

8. juli 2021

Call for Speakers Göteborg 2022 er nu åbent! International Forum on Quality and Safety in Healthcare  afholdes i Göteborg, Sverige, den 30. marts – 1. april 2022. Der er nu åbent for at indsende et speaker proposal til Call for Speakers, så hvis du vil dele dit arbejde med kvalitetsforbedring og patientsikkerhed på en af […]

Læs mere

Træning af personalet har holdbar virkning, når den følges op af kvalitetsarbejde i teams

30. juni 2021

En analyse gennemført ved Harvard University School of Public Health vurderer effekten af forskellige strategier, der benyttes til at øge kvaliteten af sundhedsydelser. Man har vurderet træning af personalet, forskellige former for supervision samt kvalitetsarbejde, der foregår i formelle eller uformelle teams (”group problem solving”). Mens både træning og supervision hurtigt mister effekten, har ”group […]

Læs mere

Hvordan kan vi sætte venlighed og medfølelse i system?

30. juni 2021

FAGLIG ORIENTERING Af Simon Tulloch, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kindness and compassion in health and social care are a key area of focus internationally for 2021. PS! has engaged in various activities linked to this theme over the last few years, for example, Professor Michael West spoke on the subject at our Annual Forum […]

Læs mere