Funktionel Resonans Analyse Model (FRAM) Kursus

20. september 2019

I samarbejde med danske eksperter i Sikkerhed II udbyder Dansk Selskab for Patientsikkerhed et kursus i metoden FRAM. Metoden er udviklet af professor Erik Hollnagel og er en internationalt anerkendt metode i sundhedsvæsenet. Sikkerhed-II fokuserer på det daglige arbejde og rutiner som går både godt og dårligt i det komplekse sundhedsvæsen. Sikkerhed-II fokuserer således både […]

Læs mere

Postkort fra patienterne fører til forbedringer på afdelingen

17. september 2019

På hjerteafdelingen på Kolding Sygehus er brugen af Sig frem-postkort blevet en del af hverdagen. Ved hjælp af tilbagemeldingerne fra patienterne bliver afdelingen opmærksom på uhensigtsmæssigheder, og det fører jævnligt til ændringer i overensstemmelse med patienternes ønsker. Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed ”Vi ville faktiske nødigt undvære dem.” Sådan siger specialeansvarlig sygeplejerske Helle […]

Læs mere

Ny pris til Patientambassadørerne

16. september 2019

En ny patientsikkerhedspris uddeles i år for første gang i anledning af WHO’s World Patient Safety Day den 17. september. ”Safety Champion 2019” går til Patientambassadørerne, et netværk af patienter og pårørende, tilknyttet Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Patientambassadørerne har gennem de seneste 12 år på frivillig basis arbejdet for at fremme patientsikkerheden. Patientambassadørerne Det var […]

Læs mere

”Udpegelsen af en syndebuk styrker ikke patientsikkerheden”

16. september 2019

Patientambassadør Ivar Petersen argumenterer i Politiken-kronik for, at en sund læringskultur er afgørende for patientsikkerheden. Ivar Petersens 17-årige søn døde af meningitis nytårsdag 2017. Efter et forløb, hvor der blev begået flere fejl. I dag bruger faderen sine erfaringer til at arbejde for større patientsikkerhed, bl.a. via sit engagement som Patientambassadør hos Dansk Selskab for […]

Læs mere

Debat: Sundhedsfaglige kompetencer skal styrkes på bosteder

11. september 2019

Med udgangspunkt i den tragiske sag for nylig, hvor en kvinde i behandling for skizofreni døde på et bosted, har formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Inge Kristensen skrevet et debatindlæg til Altinget sammen med Thorkild Olesen, Formand for Danske Handicaporganisationer, Knud Kristensen, formand for Sind, og Torben Klitmøller Hollmann,formand for FOA’s social- og sundhedssektor. […]

Læs mere

Debat: Offentlig gabestok fører ikke til større patientsikkerhed – tværtimod

9. september 2019

“Vi ser desværre en stadig stigende tendens til, at danske sundhedsprofessionelle bliver hængt ud som personligt ansvarlige for tragiske fejl, hvor systemer og arbejdsprocedurer ikke har været tilstrækkelige.” Sådan skriver formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Karin Friis Bach og medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelse for FOA Torben Hollmann i et debatindlæg, der […]

Læs mere

Klar til samtalen – lægen skal med i beslutningen

3. september 2019

Der er et tiltagende fokus på at undgå unødig behandling i kommunernes ældreområde, når det gælder den sidste del af livet. Hør om projekt Klar til samtalen ved Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen. Som sundhedsprofessionelle skal vi understøtte en værdig sidste tid. Det skal vi ved at være Klar til samtalen med de […]

Læs mere

Inge Kristensens blog: Mere kaffe?

3. september 2019

Nyhedsbrevet Kommunal Sundhed bragte 29. august en blog af Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed kan bloggen læses her i sin fulde længde: Mere kaffe? Der skal langt mere end god kaffe til at tiltrække medarbejdere til sundhedsvæsenet. ”Fokus på faglighed og arbejdsglæde er vejen til rekruttering og fastholdelse”, […]

Læs mere

17. september er World Patient Safety Day

21. august 2019

For første gang afholdes World Patient Safety Day. Det sker d. 17. september under sloganet ”Speak up for patient safety”. Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil bl.a. markere dagen med en ny patientsikkerheds-pris. Patientsikkerhed har igennem mange år været en undereksponeret global udfordring, men nu er emnet for alvor kommet på den globale dagsorden. I slutningen […]

Læs mere

Styrket patientsikkerhed gennem fælles uddannelser

21. august 2019

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Professionshøjskolen Absalon har indgået et nyt samarbejde. Formålet med samarbejdet er at udvikle og styrke patientsikkerheden for borgerne i Region Sjælland og sammen bidrage til et bedre sundhedsvæsen. Kommunerne i fuld gang med styrke arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed. I den forbindelse er der identificeret et behov for at styrke […]

Læs mere

Sådan undgår vi alvorlig personalemangel i fremtidens sundhedsvæsen

15. august 2019

Den britiske ekspert i ledelse og planlægning af sundhedsvæsenet, Mark Britnell, har i sin nyeste bog beskrevet 10 tiltag, der tilsammen kan være med til at sikre tilstrækkelig med medarbejdere i fremtiden. Glæd dig til at opleve ham som keynote på Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen, #PSsammen19. Mangel på læger og sygeplejersker er […]

Læs mere

Inspirationsbesøg fra norske kommuner

27. juni 2019

En delegation af mellemledere fra det norske kommunale sundhedsvæsen var i juni på studiebesøg hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed. De 35 deltagere fik blandt andet lejlighed til se, hvordan en dansk kommune arbejder med forbedringsmetoder. Og gæsterne fik også en succeshistorie om medicinhåndtering på bosteder for borgere med psykiske handikap. De norske gæster var primært […]

Læs mere

Kapacitet fra Cincinnati Children’s Hospital om patientsikkerhed i fremtiden

27. juni 2019

Borgernes egen oplevelse af skade og ansattes sikkerhed. Det er to af de områder, patientsikkerhed vil handle om, hvis vi ser 10-20 år frem, mener Stephen E. Muething, der er Chief Quality Offer på verdens måske mest patientsikre børnehospital Cincinnati Children’s Hospital.  Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, PS! “We want to be the best at […]

Læs mere

Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 30. og 31. oktober

12. juni 2019

Den 30. og 31. oktober afholdes Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen – det der tidligere har heddet Primærsektorkonferencen. Konferencen finder sted på Hotel Comwell i Kolding. Kom og deltag i netværk, faglig sparring og diskussioner om de mest aktuelle emner i det sammenhængende sundhedsvæsen. Tilmelding starter ultimo juni. Efterårets konference giver dig inspiration […]

Læs mere

Vigtigt for dig? Mange forskellige svar på et enkelt spørgsmål

12. juni 2019

5. juni var Grundlovsdag, valgdag og Fars dag, men 6. juni var Hvad er vigtigt for dig?-dag. I regioner og kommuner, i somatikken og psykiatrien, i Danmark og på Færøerne stillede de sundhedsprofessionelle spørgsmålet – hvad er vigtigt for dig? Svarene fra borgere og patienter var meget forskellige. Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for […]

Læs mere

Skotland har kurs mod et mere realistisk sundhedsvæsen

12. juni 2019

Begrebet Realistic Medicine er blevet et nyt paradigme i det skotske sundhedsvæsen. Ideen er at befolkningen skal have mest muligt sundhed inden for de begrænsede økonomiske rammer Af Charlotte Frendved At yde pleje og behandling, som giver ægte værdi for patienterne, og at begrænse overbehandling, unødige indgreb og medicin, som patienterne ikke har gavn af. […]

Læs mere

Det her skal vi! Ledelsesaspektet i Sikker Sammenhæng

6. juni 2019

Ledelsens engagement, deltagelse og opbakning har været afgørende for succes i Sikker Sammenhæng, fortæller projektleder Liv Nørregaard Skøtt. I projekt Sikker Sammenhæng gik Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer. Projektparterne udviklede en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over […]

Læs mere

#tagsamtalen. Læs de nye anbefalinger

28. maj 2019

Den faglige følgegruppe bag projekt Klar til samtalen er kommet med en ny, afsluttende rapport. Anbefalingerne i rapporten skal gøre sundhedspersonalet bedre klar til samtalen om patienter og borgeres ønsker til pleje og behandling i den sidste del af livet. Læs rapport og anbefalinger her på hjemmesiden. Det er formandskabet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der […]

Læs mere

Behandling og pleje ved livets afslutning

21. maj 2019

FAGLIGT OVERBLIK Af Ove Gaardboe, overlæge, ekstern konsulent, og Charlotte Frendved, faglig redaktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Et indblik i dansk og international forskning på området Fagligt Nyt har denne gang sat fokus på et delikat og vigtigt tema. Den direkte samtale med patienterne om den sidste levetid og om behandling og pleje ved livets […]

Læs mere

Danskerne vil gerne tale mere om døden

21. maj 2019

Over halvdelen af voksne danskere mener, at vi taler for lidt om døden, og 61 % mener, at det er et vigtigt emne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, offentliggjort af Ældre Sagen, 2019. Spørgeskemaet er udsendt til 2500 personer i alderen 18+ år og besvaret af 1038 personer svarende til en svarprocent på 42. 52 % […]

Læs mere

Canadisk undersøgelse: Patienters fravalg af hjertestopbehandling stemmer ikke med journaloplysninger

21. maj 2019

Der er store uoverensstemmelser mellem det, patienterne og de pårørende ønsker for behandling og pleje ved livets afslutning, og det, der er dokumenteret i patientjournalen. Det viser en undersøgelse på 16 canadiske hospitaler. Ældre patienter med akutte og livstruende sygdomme og/eller deres pårørende blev interviewet i forbindelse med indlæggelse. I alt indgik 808 patienter og […]

Læs mere

”Antal dage hjemme” som mål for kvaliteten af kræftbehandling i den terminale fase

21. maj 2019

Antallet af dage, som patienten tilbringer i hjemmet – og ikke på hospital – kan anvendes som indikator for kvaliteten af pleje og behandling af patienter med terminal kræft. Det foreslår canadiske forskere i en artikel i tidsskriftet Journal of Oncology Practice. De har brugt administrative data fra perioden 2005 til 2013 og fundet, at […]

Læs mere

Undersøgelse i Region Syddanmark: Hvad er vigtigt ved livets afslutning?

21. maj 2019

Ældre danskere er generelt villige til at tale om deres præferencer, hvad angår pleje og behandling ved livets afslutning. Det viser en interviewundersøgelse gennemført blandt 31 ældre over 65 år i Region Syddanmark. Der er gennemført fem fokusgruppeinterview med tilsammen 22 ældre hjemmeboende og ni personlige interview med ældre på plejehjem og ældre, der blev […]

Læs mere

Clinician Burnout in End of Life Care

21. maj 2019

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dr Adam Grant is an organizational psychologist, a Wharton professor, and the host of the ‘WorkLife’ podcast with TED1. Despite these lofty credentials, he often explains that his work is focusing on “how to make work not suck”. This phrase came to mind recently when reading […]

Læs mere

Den sidste levetid – hvornår er det?

21. maj 2019

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det er umuligtat forudsige en eksakt prognose for en patient, og heller ikke alle patienter ønsker at få sat tal på antallet af måneder eller år, de har tilbage. Men i nogle sammenhænge er det nødvendigt at vurdere, hvornår tiden nærmer sig. Hvornår er det fx […]

Læs mere

Medicinsk behandling i den sidste levetid – to give or not to give?

21. maj 2019

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Terminalt syge patienter er ofte i behandling med mange forskellige lægemidler, inklusive antibiotika, kolesterolsænkende og blodtrykssænkende præparater. Men hvornår er det medicin, der lindrer forløbet ved livets afslutning, og hvornår er det nyttesløs behandling, som blot bidrager til at belaste patienten med bivirkninger? Der tegner sig […]

Læs mere

Patientambassadør vil hjælpe andre til sikre journaler

13. maj 2019

Lise Christiansen er en af patientambassadørerne hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Lise har fortalt sin historie til BT. Historien om en forkert diagnose, der kom til at stå i hendes journal. Og anbefalinger til at undgå den slags fejl. Artiklen i BT Lise Christiansen har fortalt sin historie til BT ifm. ambassadørernes anbefalinger til patientsikre […]

Læs mere

6. juni er Hvad er vigtigt for dig?-dag

30. april 2019

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette enkle spørgsmål til patienter og borgere over hele landet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har oprettet en hjemmeside med inspiration og materialer – vigtigtfordig.dk På hjemmesiden kan man bl.a. melde sig til, downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration og få svar […]

Læs mere

Samarbejde mellem kommune og region skaber nærhed i sundhed

15. april 2019

Et projekt på tværs af kommune og region i København har bragt hospitalet og de kommunale tilbud tættere på hinanden. Det betyder færre ventedage, og på sigt vil det også give færre unødige genindlæggelser Projektet Sikker Sammenhæng, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har vist, […]

Læs mere

Ny guide til analyser af patientsikkerheden

29. marts 2019

Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver i fællesskab et nyt katalog, der beskriver metoder til analyse af patientsikkerheden. Kataloget følges op af interaktive læringssæt, der er under udvikling. Et nyt katalog med beskrivelse af en række metoder til at analysere patientsikkerheden udgives nu af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. […]

Læs mere

Patient19: Refusion for praktiserende læger

26. marts 2019

Patientsikkerhedskonferencen 2019 er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger, som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge om refusion efter konferencens afholdelse. Kurset er godkendt til 2 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr. 2 dags kursusafgift a 2.400 kr. og transportudgift max 1.500 kr. Bemærk at den nye takst for tabt arbejdsfortjeneste er gældende […]

Læs mere

Kræftdiagnose blev forsinket i to måneder

22. marts 2019

Journalist Arne Notkin var igennem et udmattende forhindringsløb, før han fik stillet den rigtige diagnose ”Hvis du ikke er heldig, hvis du ikke er kritisk, hvis du ikke har ressourcer, så risikerer det at gå helt galt”. Sådan siger journalist Arne Notkin i radiodokumentarserien Min kamp mod kræften på DR. I sommeren 2017 får Arne […]

Læs mere

PS! er fortsat aktiv i Hvad er vigtigt for dig?-dag

20. marts 2019

Hvad er vigtigt for dig?-dagen afholdes igen i år d. 6. juni. Hjemmesiden vigtigtfordig.dk vil indeholde inspiration og materialer, men i år bliver der ikke udsendt en gratis kampagnepakke. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er et internationalt initiativ, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerede i større stil i Danmark for et par år siden. På […]

Læs mere

Danielle Ofri holder oplæg i Danmark

20. marts 2019

Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed er i fællesskab vært for den amerikanske læge, forfatter og skribent Danielle Ofri, når hun kommer til Danmark i slutningen af april. Den 26. april holder hun et oplæg, som bl.a. vil have fokus på diagnosefejl, og hvad man kan gøre for at forhindre dem. Arrangementet finder sted d. […]

Læs mere

Hvad er arbejdsglæde for dig?

19. marts 2019

Arbejdsglæde har betydning for patienternes sikkerhed. Det har Danmarks Radio sat fokus på i en tv-udsendelse i denne uge, og det zoomer vi ind på ved årets patientsikkerhedskonference.   Arbejdsglæde er godt for både personalet og for patientsikkerheden. Men hvad er arbejdsglæde for dig? På Patientsikkerhedskonferencen vil vi opstille en stor tavle med netop dette […]

Læs mere

PS! vedtager fem indsatsområder for 2019

18. marts 2019

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har godkendt de fem indsatsområder for Selskabets arbejde, som sekretariatet har valgt at prioritere i 2019. På bestyrelsesmødet den 6. marts godkendte bestyrelsen følgende fem indsatsområder for 2019: Medicinering Behandling i eget hjem Diagnostik, flow og rettidig behandling Patientsikkerhedskultur Det sammenhængende sundhedsvæsen Under den overordnede overskrift for hvert indsatsområde […]

Læs mere

Konference 27. maj om at være ”Klar til samtalen”

18. marts 2019

27. maj lanceres en række nye anbefalinger i forbindelse med projektet ”Klar til samtalen”. Anbefalingerne handler om, hvordan både personale og patienter, sygehuse og plejehjem, kan være bedre forberedte på den sidste tid. De sundhedsprofessionelle skal være ”Klar Til Samtalen”. Ved at arbejde med ”Klar til samtalen” opnås overensstemmelse mellem patientens ønsker og den behandling […]

Læs mere

Mød PS! på Folkemødet 2019

18. marts 2019

Igen i år vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed være aktive på Folkemødet, bl.a. som arrangør og medarrangør af debatter. Selskabet er med i Det Fælles Sundhedstelt og arrangerer desuden en debat i Dansk Regioners telt. Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet har på få år udviklet sig til at være et centralt og dagsordensættende mødested for […]

Læs mere

Nyt masterkursus i patientsikkerhed

18. marts 2019

Region Hovedstaden og Københavns Universitet tilbyder nyt masterkursus i patientsikkerhed. Region Hovedstaden har i 2018 arbejdet for at styrke patientsikkerhed og læringskultur bl.a. via et kompetenceprogram målrettet risikomanagere, ledere og patientsikkerhedskoordinatorer. I samarbejde med Københavns Universitet har regionen nu udviklet masterkurser i patientsikkerhed (15 ECTS). Det er første gang, der udbydes en formaliseret national uddannelse […]

Læs mere

Nyt katalog om Tidlig opsporing

15. marts 2019

Tidlig opsporing er et nyt indsatsområde under programmet I sikre hænder. I februar udkom et katalog med erfaringer fra Sønderborg og Frederiksberg kommuner samt anbefalinger til implementering. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Tryksår og medicinfejl kan undgås. Det viser erfaringerne fra de 18 kommuner, der har været med i programmet I […]

Læs mere

Mød disse keynotes på #Patient19

14. marts 2019

Patientsikkerhedskonferencen 2019 byder på både store danske og internationale navne, som bidrager med lokale og globale perspektiver, personlige erfaringer og den nyeste forskning. Læs mere om dem og deres oplæg her. Keynote: Ashish K. Jha Ashish K. Jha er læge og professor i sundhedspolitik ved Harvard School of Public Health. Han har for nylig sat tal […]

Læs mere

#PSugen sætter fokus på den enkeltes perspektiv

8. marts 2019

I uge 11 markerer PS! den internationale patientsikkerhedsuge ved at sætte fokus på en række temaer, samt hvad patientsikkerhed er fra den enkeltes perspektiv. Det sker i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelsesmedlemmer.  Uge 11 er den internationale patientsikkerhedsuge, som har til formål at skabe bevidsthed om patientsikkerhed og opfordre sundhedsprofessionelle til at dele […]

Læs mere

Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann i Politiken: Vi har ladet sygeplejersker i stikken

5. marts 2019

Er medarbejderne ladt i stikken? Det er overskriften på Session C ved Patientsikkerhedskonferencen 2019. Blandt oplægsholderne er Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital, der i oktober svarede ja til spørgsmålet i et debatindlæg i Politiken. Den 28. oktober 2018 bragte Politiken et debatindlæg af Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann under overskriften: ”Vi har […]

Læs mere

Blog: Det allernærmeste sundhedsvæsen

27. februar 2019

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde. Det allernæmeste sundhedsvæsen: ‘Frivillighedstjenesten’ kan styrke sundhedsindsats Forebyggelse af ensomhed og aldersdepression er en kæmpe udfordring – og bliver endnu større. Kommunalt ansatte kan ikke fungere som borgernes helt […]

Læs mere

Invitation til informationsmøder om I sikre hænder

22. februar 2019

Nu har din kommune mulighed for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere. Alle kommuner er velkomne, og deltagelsen er gratis. Hvordan kan din kommune være med til at forbedre patientsikkerheden for borgerne? Det kan du nu høre […]

Læs mere

Nyt redskab fremmer dialog om patientsikkerhedskultur

19. februar 2019

De fem sygehuse fra det tidligere Patientsikkert Sygehus er i gang med at teste et selvevalueringsredskab, der giver en pejling på organisationens patientsikkerhedskultur og læringssystem. Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der har taget initiativ til afprøvningen. Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Er forudsætningerne til stede i vores organisation for, at vi kan […]

Læs mere

Kommuner og frivillige skaber sammen Sikkert Seniorliv

18. februar 2019

Med forebyggende besøg og tiltag som fællesspisning samarbejder 3 kommuner med frivillige om at opspore og forebygge depression i alderdommen i projektet Sikkert Seniorliv. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent i PS! Depression beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer. Det anslås, at omkring 10 % af alle ældre over 65 år får en depression i […]

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen – ambitionsniveau i verdensklasse

6. februar 2019

Ambitionsniveauet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal være fuldt på højde med ambitionsniveauet for resten af sundhedsvæsenet. Og når behandlingen flytter hjem, skal ambitionsniveauet stadig være intet mindre end verdensklasse. Ønsket om høj kvalitet og patientsikkerhed er afsæt for session G på Patientsikkerhedskonferencen – ”Ude godt, hjemme bedst?” Session G ser på udfordringer og […]

Læs mere

Databaser redder patienter fra skader og død

1. februar 2019

Ny professor i patientsikkerhed var blandt de første til at udnytte de kliniske databaser til forskningsformål. Nu bruger hun databaserne til at forebygge komplikationer og optimere patientforløb i forbindelse med ortopædkirurgiske operationer. Af Charlotte Frendved Tidligere gav nogle ortopædkirurgiske afdelinger blodtransfusion til op mod halvdelen af patienterne, når de blev opereret og fik ny hofte. […]

Læs mere

Greve-borgmester er nyt medlem af PS!’ bestyrelse

1. februar 2019

Greves borgmester Pernille Beckmann er nyt medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!’ bestyrelse, udpeget af Kommunernes Landsforening (KL). Som bestyrelsesmedlem afløser hun Peter Sørensen, der er borgmester i Horsens. Se hele bestyrelsen

Læs mere

“Danskermiddag” i Glasgow

31. januar 2019

Traditionen tro vil PS! gerne samle de danske deltagere til en “danskermiddag” i forbindelse med International Forum i Glasgow. Det bliver på den indiske restaurant Kama Sutra, hvor der vil her være rig mulighed for at møde andre aktører i det danske sundhedsvæsen. Middagen afholdes onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.00 Prisen for middagen er […]

Læs mere

PS! med i flere sessioner i Glasgow

30. januar 2019

Erfaringer og viden fra flere af Dansk Selskab for Patientsikkerheds projekter vil blive delt til International Forum i Glasgow, hvor Selskabet medvirker i flere sessioner.  På International Forum on Quality & Safety in Healthcare i Glasgow den 27.-29. marts 2019 medvirker Dansk Selskab for Patientsikkerhed i flere sessioner, hvor ansatte vil dele viden, erfaringer og […]

Læs mere

Nedtur og optur. Fra desperation til bedre trivsel.

29. januar 2019

Høj arbejdsglæde er afgørende for høj kvalitet og patientsikkerhed. På Patientsikkerhedskonferencen kan man bl.a. høre, hvordan personalet på Kirurgisk Afdeling Slagelse fik vendt en nedtur til optur. Desperation førte til innovation. Stigende udgifter, større krav til pleje og behandling og 2 % sparekrav årligt. Det var den situation, Kirurgisk Afdeling Slagelse befandt sig i tilbage […]

Læs mere

PS! kan bidrage til den globale dagsorden

23. januar 2019

Simon Feldbæk Peitersen arbejder med patientsikkerhed hos WHO i Genève. Vi har bl.a. spurgt ham, hvor meget patientsikkerhed fylder hos verdenssundhedsorganisationen, og hvad Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan bidrage med i international sammenhæng. Af kommunikationschef Frits Bredal Hver uge pendler han mellem familien i København og kontoret i Genève. Leder af staben i Dansk Selskab […]

Læs mere

Go with the OP Flow

23. januar 2019

Overbelægning, ventetid og aflyste operationer skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet på hospitaler. Optimering af flow udgør en stor del af løsningen. På Patientsikkerhedskonferencen den 8.-9. april vil akuthospitalerne i Region Midtjylland fortælle om deres resultater med sikkert operationsflow. Et forudsigeligt flow gør det muligt at tilpasse ressourcerne til indlæggelser og udskrivelser, så […]

Læs mere

”Det var først, da vi fik talt om døden, at vi kunne leve livet”

17. januar 2019

Patienter, pårørende og personale skal turde tale om døden. Det var den klare pointe, Ib Jungemann kom med på et seminar om at være ”klar til samtalen.” Jungemanns kone bekymrede sig mindre og hyggede sig mere, da de fik talt om døden. Hun døde som 73-årig af KOL. Af Frits Bredal Projektet hedder ”Klar til […]

Læs mere

Nyt projekt kortlægger diagnosefejl i det danske sundhedsvæsen

17. januar 2019

Data fra Patienterstatningen ligger til grund for ny analyse, der ser på manglende, forkerte og forsinkede diagnoser. 26 % af anerkendte sager vedrører fejldiagnoser. Projektet støttes af Helsefonden. Af Charlotte Frendved Internationalt er der kommet fokus på diagnosefejl som et stort og – indtil nu – ret overset problem for patientsikkerheden. Et nyt projekt, der […]

Læs mere

”Vi skal lære af det, der går godt”

16. januar 2019

Vi skal tvinge os selv til at fokusere på det, der går godt. Det var et af budskaberne, da PS!-direktør Inge Kristensen medvirkede i podcasten Sundhedsvisioner. Patientsikkerhedskultur, patientinddragelse og et fokus på det, der går godt, var blandt emnerne, da Inge Kristensen var gæst i podcasten Sundhedsvisioner i samtale med vært Line Gade. Adspurgt om, […]

Læs mere

Ledelse af kvalitet og patientsikkerhed. Hvordan bliver vi excellente?

16. januar 2019

Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en ledelsesreform. På Patientsikkerhedskonference 2019 kan du bl.a. høre Mickael Bech og Dorthe Crüger komme med deres personlige perspektiver på den aktuelle ledelsesdiskussion. Reformer: Sundhedsreform. Ledelsesreform. Alle taler om reformer for tiden. To af de mennesker, der ved mest om både sundhed og ledelse er Mickael Bech og […]

Læs mere

Mindeord for Judith Nielsen

7. januar 2019

10.12.46 – 02.01.19 Det er med sorg, at vi har modtaget besked om, at Judith Nielsen stille er sovet ind den 2. januar 2019 efter lang tids sygdom. Judith var først og fremmest en kærlig hustru, mor og mormor og efterlader et stort savn i familien. Vores dybeste medfølelse går derfor til Mogens og hans […]

Læs mere

Fagligt Nyt er blevet forbedret

19. december 2018

Gennem en årrække har Dansk Selskab for Patientsikkerhed jævnligt udgivet nyhedsbrevet Fagligt Nyt. Nu er Fagligt Nyt blevet relanceret med et nyt grafisk udseende og en ny redaktion med dansk og international baggrund. Fremover kan artikler og blogs være på både dansk og engelsk. Gennem Fagligt Nyt holder vi læserne orienterede om de seneste nationale og […]

Læs mere

Sikker Sammenhæng: 20 læringstræf senere

19. december 2018

To år og 20 læringstræf senere har projektet Sikker Sammenhæng nået sin afslutning. Undervejs har ansatte fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune fået større forståelse for hinandens arbejdsgange og styrket patientsikkerheden på tværs af sektorer. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, PS! – Den her er jeg faktisk lidt stolt af. Projektleder Anne-Mette Falkenberg […]

Læs mere

Den kommunale leder: Konferencen giver inspiration og nye muligheder

18. december 2018

Margrethe Kusk Pedersen, centerleder Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune, fortæller hvorfor Patientsikkerhedskonferencen er vigtig for ledere og medarbejdere i kommunerne. Flere oplæg, sessioner og workshops på konferencen giver en specifik og aktuel vinkel på den stadigt vigtigere kommunale sektor (f.eks. ”Ude godt – hjemme bedst – når behandlingen flytter hjem”). Centerleder Margrethe Kusk Pedersen er […]

Læs mere

Store navne på Patientsikkerheds-konferencen 2019

18. december 2018

Det næste sundhedsvæsen er det gennemgående tema for Patientsikkerhedskonferencen 2019: Fra aktivitet til proaktivitet. Læring af tilsigtede hændelser. Global orientering. Lokal implementering. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har sammen med Programkomiteen inviteret en række stærke og aktuelle danske og internationale keynotes og oplægsholdere. Fra hvert deres unikke perspektiv kommer de med deres bud på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen […]

Læs mere

Blog: Vigtigt at personalet føler ejerskab

4. december 2018

Personalet skal have ejerskab til deres daglige arbejde, og der skal skabes de bedste forudsætninger for, at personalet kan indgå i dialog med patienterne. Det er ledelsens opgave at sikre dette. Sådan lød en af pointerne fra den hollandske sygeplejerske Jos de Blok, der var keynote speaker ved Primærsektorkonferencen 2018. PS!-direktør Inge Kristensen giver Jos […]

Læs mere

Nyt medlem af bestyrelsen: PS! gør en forskel på arbejdspladserne

4. december 2018

“Når man tænker patientsikkerhed, kan man ikke som ene-organisation klare den opgave”. Sådan siger PS!’s nye bestyrelsesmedlem Torben Klitmøller Hollmann. Han er ny repræsentant for FOA i PS!’s bestyrelse. I et lille interview til patientsikkerhed.dk fortæller Torben Klitmøller Hollmann om sit syn på Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor sundhedsvæsenets forskellige organisationer mødes omkring andre emner […]

Læs mere

Dansk tryksårs-succes præsenteres i USA

4. december 2018

Historien om danske Ida fra Sønderjylland har en central rolle i en ny blog, der netop er offentliggjort af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI. Bloggen er skrevet af Inge Kristensen og Vibeke Rischel, henholdsvis direktør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Den handler om, hvordan vi har stor succes med brug […]

Læs mere

#QiComms på programmet i Orlando

4. december 2018

#QiComms, brug af strategisk kommunikation som redskab i forbedringsarbejdet, er på programmet ved to arrangementer ved det kommende National Forum i Orlando, USA, 9.-12. december. Mandag d. 10. december har PS!’ kommunikationschef Frits Bredal en præsentation sammen med Jo Ann Endo, Senior Managing Editor i IHI’s kommunikationsafdeling. Under overskriften ”Using Communications to Accelerate Quality Improvement” […]

Læs mere

Den patientsikre journal – nye anbefalinger fra Patientambassadørerne

3. december 2018

Anbefalinger fra Patientambassadørerne til sundhedsprofessionelle, til patienter og pårørende samt til sundhedsvæsenets ledere Hvordan kan sundhedsprofessionelle og patienter i fællesskab styrke patientsikkerheden omkring journalføringen, sådan at patienter sikres mod fejl og misforståelser i patientjournalen? Patientambassadørerne* har udarbejdet en række anbefalinger til ”den patientsikre journal”. Anbefalingerne er udarbejdet på grundlag af et seminar, ”Patientens journal, sundhedsvæsenets […]

Læs mere

Primaer18: Se billeder fra konferencen

29. november 2018

Sammenhæng på tværs, Medicin uden skade og tidlig opsporing var blandt emnerne, da omkring 250 deltagere var samlet til Primærsektorkonference 2018 i Kolding i slutningen af oktober. Hent præsentationer fra konferencen Konferencen i tweets Direktør for PS!, Inge Kristensen, bød de omkring 250 deltagere velkommen til årets Primærsektorkonference. I sin velkomst lagde hun vægt på […]

Læs mere

Safer Patient Records – new recommendations from Danish Patient Ambassadors

23. november 2018

Recommendations from Danish “Patient Ambassadors” to healthcare professionals, to patients and their families, and to healthcare managers How can healthcare professionals and patients jointly strengthen the safety of patient records, so as to ensure that patients are protected against errors and misunderstandings in their record? The Patient Ambassadors, a part of WHO’s Patients for Patient […]

Læs mere

Sygefravær halveret efter forbedringsprogrammet I sikre hænder

22. november 2018

Da afdeling 4 hos Demens- og HjerneCentrum Aarhus i 2016 kom med som pilotenhed i I sikre hænder, var det en afdeling præget af et usundt arbejdsmiljø. Hele artiklen på I sikre hænders hjemmeside – Der var enormt mange utilsigtede hændelser, og sygefraværet havde været rigtig højt i mange år. Der var stort personaleflow og […]

Læs mere

Great impact of The Pressure Ulcer Bundle in Danish Healthcare

15. november 2018

In Denmark, nursing homes for the most fragile elderly now reports more than 300 days between pressure ulcers grade 1 – 2. Pressure ulcers in grade 3 – 4 are very rare. Acute hospitals report similar results. Implementation of The Pressure Ulcer Bundle has had a great impact all over Danish healthcare. By means of […]

Læs mere

Stop tryksår-dag: Forebyggelse af tryksår har succes

14. november 2018

International Stop Tryksår-dag den 15. november fejres med gode resultater i Danmark. Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Patienterne på Nordsjællands Hospital får færre tryksår end nogensinde før. På Sygehus Lillebælt viser tallene, at de få tryksår, der stadig opstår, bliver mildere og mildere i graderne. Og også i det kommunale sundhedsvæsen er der […]

Læs mere

PROM, kvalitetsudvikling og menneskelighed

7. november 2018

Psykiatrien risikerer at måle og veje mennesker, som var de biologiske maskiner. Humanisme og brug af patientrapporterede data kan gøre behandlingen af patienterne mere menneskelig og mere målrettet den enkelte, siger den israelske professor David Roe. Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Data fra sundhedsvæsenets brugere er et vigtigt redskab, der kan skabe […]

Læs mere

#Primaer18: Konferencen i tweets

1. november 2018

Omkring 250 deltagere var samlet til Primærsektorkonference 2018 i Kolding den 31. oktober – 1. november. Vi bringer her et udvalg af tweets fra to dage med patientsikkerhed, sammenhæng og kvalitet i fokus. Vi er klar til at åbne dørene til årets Primærsektorkonference og byde omkring 250 deltagere velkommen til #primaer18. 2 dage med fokus […]

Læs mere

Nyt initiativ: Flere patienter skal rapportere uth’er

1. november 2018

PS! og patientambassadører støtter initiativ, der skal få flere patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser.  ”Hjælp os med at blive endnu bedre”, lyder opfordringen  til patienter og pårørende: ”Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Hjælp os med at lære af vores […]

Læs mere

Fagligt Nyt oktober 2018

11. oktober 2018

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er en service fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Hidtil har Fagligt Nyt været en del af PS!’ almindelige nyhedsbrev, men fra næste nummer vil Fagligt Nyt udkomme i en ny form og som et selvstændigt nyhedsbrev. Ønsker du at modtage Fagligt Nyt som nyhedsbrev, send venligst en mail til fagligtnyt@patientsikkerhed.dk […]

Læs mere

Københavns Kommune reducerer ventetider

11. oktober 2018

Københavns Kommune har reduceret ventetiderne til genoptræning. Kommunen arbejder nu på at fastholde de kortere ventetider. ”Sikkert flow til gavn for borgerne” er overskriften ved Session C på Primærsektorkonferencen. Sessionen handler om, hvordan man kan forbedre flowet ved at identificere og eliminere flaskehalse og ved at ændre sine arbejdsgange. Projektleder Lars Damkjær fra Københavns Kommune er […]

Læs mere

New survey: Communications promote will for improvement in elderly care

10. oktober 2018

Celebrating your successes and results – and having them mentioned in the media – act as drivers for improvement in municipal health services, according to a new questionnaire survey on the effect of communication in the In Safe Hands project. The survey was carried out in the summer of 2018. By Charlotte Frendved When you […]

Læs mere

Kommunikation fremmer forbedringslysten

4. oktober 2018

Dét at fejre sine succeser og resultater – og at få dem omtalt i medierne – virker som drivkraft for forbedringer i det kommunale sundhedsvæsen. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse om effekten af kommunikation i projektet I sikre hænder. Undersøgelsen er gennemført i sommeren 2018. Af Charlotte Frendved Når man fejrer sine gode resultater af […]

Læs mere

Mød PS! i Orlando, USA, til december

4. oktober 2018

Igen i år er danskere samlet i Orlando, USA, i decemberfor at deltage i IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care 2018. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er til stede på konferencen med flere oplæg, og som vært vil vi gerne benytte lejligheden og invitere alle danske konferencedeltagere til to arrangementer: Mandag d. […]

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal træde i karakter, når det begår fejl

2. oktober 2018

Når sundhedsvæsenet begår fejl, skal ledelsen træde i karakter og kommunikere med medierne på en måde, der hænger sammen med de flotte hensigtserklæringer om indlevelse og lydhørhed. Sådan skriver journalist og kommunikationschef Frits Bredal i en kommentar i Altinget ”Medfølelse. Indlevelse. Inddragelse. Åbenhed. Lydhørhed. Tryghed. Nærhed. Der er nærmest ingen grænser for, hvor ofte det […]

Læs mere

”Kommunerne skal blive bedre til at samarbejde med de frivillige”

28. september 2018

Leder fra Horsens Kommune opfordrer til bedre samarbejde med frivillige. De frivillige forstår ofte ikke den måde, en kommune tænker og taler på, siger hun. Men ved at gå ind på de frivilliges præmisser, kan kommunen hjælpe de frivillige til at hjælpe de ældre. Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed  Anne Sloth-Egholm er […]

Læs mere

Keynote ved Primaer18: Data skaber dialog mellem sundhedsvæsenet og brugerne

27. september 2018

Af Charlotte Frendved Data fra sundhedsvæsenets brugere er et vigtigt redskab, der kan skabe dialog mellem den enkelte bruger og behandleren, men som også kan virke som feedbackredskab i forbindelse med overordnet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det mener den israelske professor David Roe, som er internationalt kendt for sit arbejde med udvikling af PROM (patient reported […]

Læs mere

”Primærsektorkonferencen er med til at give os et fælles sprog”

20. september 2018

Når efterårets Primærsektorkonference finder sted, deltager centerleder Mia Linda Møller sammen med 10 ansatte fra Ældrecentret Gildhøjhjemmet i Brøndby Kommune. Hun håber, at konferencen kan være med til at give medarbejderne et fælles sprog og løfte arbejdet med patientsikkerhed det sidste stykke. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Til Primærsektorkonferencen den 31. […]

Læs mere

Et nyt perspektiv på patientsikkerhed: Lær af det, der går godt!

13. september 2018

Et nyt perspektiv på patientsikkerhed åbner sig, når man – i stedet for kun at fokusere på fejl – også begynder at kigge på alt det, der lykkes i dagligdagen. Det kan man høre mere om på årets primærsektorkonference, Session A ”Sikkerhed II, en ny tilgang til arbejdet med kvalitet og borgersikkerhed”. Mød Christian von […]

Læs mere

Tolkegebyr kan udgøre en risiko for patientsikkerheden

6. september 2018

I februar indsendte PS! et høringssvar i forbindelse med lovforslaget om det såkaldte tolkegebyr, der siden blev vedtaget og nu er trådt i kraft. Den 1. juli 2018 trådte det såkaldte tolkegebyr i kraft. Der betyder, at personer, der har været bosat i Danmark i mindst tre år, som udgangspunkt vil blive opkrævet et gebyr, […]

Læs mere

Keynote ved Primaer18: Mød sygeplejersken, der revolutionerede hjemmeplejen i Holland

31. august 2018

Sygeplejersken, pioneren og ledelsesguruen Jos de Blok kan nu afsløres som keynote til Primærsektorkonferencen 2018. Han står bag organisationen Buurtzorg, der har revolutioneret hjemmeplejen i Holland. Det er en eftertragtet international foredragsholder, der kommer til Primærsektorkonferencen i Kolding den 31.oktober – 1. november. Den hollandske sygeplejerske Jos de Blok står bag organisationen Buurtzorg (“community care” på […]

Læs mere

Blog: Teknologiparadokset hjemme hos borgeren

29. august 2018

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde: Teknologiparadokset hjemme hos borgeren Det danske sprog er blevet rigere,  eller i hvert fald udvidet – de seneste år. »Det nære sundhedsvæsen«, »nærhedsfinansiering« og sågar nu udspil om […]

Læs mere

Frederiksberg udbreder forbedringsarbejdet

29. august 2018

Der var engagement og optimisme blandt de 24 deltagere, der deltog i første læringstræf i et nyt forbedringsprogram i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA), Frederiksberg Kommune. Eksperter i forbedringsarbejde fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) hjælper kommunen i gang med programmet, hvor ønsket er at udvikle en forbedringskultur på tværs af social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. […]

Læs mere

Dansk patientsikkerheds-viden skal inspirere WHO

23. august 2018

Leder af staben i PS!, Simon Feldbæk Peitersen, har fået orlov for at tage til Verdenssundhedsorganisationen WHO i Geneve, hvor han skal arbejde med patientsikkerhed og kvalitet globalt. Han er ansat som konsulent i WHO’s Patient Safety and Risk Management Unit fra 1. september 2018 til 28. februar 2019. ”Jeg er glad for, at jeg har […]

Læs mere

Ny uddannelse til forbedringscoach

23. august 2018

PS!mprove udbyder uddannelse til “forbedringscoach”. I efteråret 2019 starter Hold 2. Tilmelding til Forbedringscoach – Hold 2 Uddannelsen til Forbedringscoach henvender sig til: Tidligere deltagere på Forbedringsagentuddannelsen Andre med tilsvarende niveau af viden, forståelse og færdigheder inden for forbedringsvidenskab Efter forløbet kan en forbedringscoach: Coache forbedringsteams i at udvikle, afprøve og implementere forbedringsideer med afsæt […]

Læs mere

Patientambassadør: “Mere tillid overalt i systemet”

23. august 2018

PS!’ nye patientambassadør Ivar Petersen er blevet interviewet af podcasten “Sundhedsvisioner”. Ivar Petersen har valgt at arbejde for forbedringer i sundhedsvæsenet, efter at hans yngste søn Hans kom for sent i behandling og døde af meningitis nytårsdag 2017. Mere tillid overalt i systemet er et af Ivar Petersens bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan forbedres. Det […]

Læs mere

Kronik: ”Fornuft og følelse i sundhedsvæsenet”

22. august 2018

Sundhedsjournalistisk har betydning for patientsikkerheden. Og sundhedsmyndighedernes kommunikation har betydning for patientsikkerheden. Både medier og myndigheder skal finde balancen mellem fakta og følelser. Frits Bredal, kommunikationschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har skrevet en kronik i Kristeligt Dagblad om ”fornuft og følelse i sundhedsvæsenet”. Kronik i Kristeligt Dagblad ”Der er opstået en klar erkendelse af, […]

Læs mere

Primaer18: Mød Esbjergs Akutteam

15. august 2018

Tag på site visit under Primærsektorkonferencen 2018 og oplev det akutteam, der vandt initiativprisen Den Gyldne Tråd. Prisen hædrer de bedste nye initiativer i det nære sundhedsvæsen. Esbjergs Akutteam er et inspirerende eksempel på et velfungerende tværsektorielt samarbejde, hvor der er klarhed over opgaverne, og hvor tilliden fra ledelsesgangen er ført ud i praksis. Teamet […]

Læs mere

Primaer18: Oplev professor David Roe

15. august 2018

Den internationalt anerkendte professor David Roe er keynote på Primærsektorkonferencen 2018. Under overskriften ‘Patient Reported Outcome’ vil han dele erfaringer og resultater fra Israel, hvor der er en lang tradition for at anvende PRO-data. Hvordan kan vi forbedre befolkningens generelle sundhedstilstand? Og hvordan anvender vi patienternes egenrapporterede resultater til at opnå det formål? Den internationalt […]

Læs mere

Stor succes med Hvad er vigtigt for dig?-dag og kageevent

28. juni 2018

Af Katrine Mørk, Region Nordjylland Sammenhængende patientforløb og det sammenhængende sundhedsvæsen går igen Forløbschef på Aalborg UH, Elisabeth Birnbaum brugte en del af sin Hvad er vigtigt for dig?-dag i forhallen på Medicinerhuset, hvor hun delte kage ud og talte med en masse patienter, pårørende og ansatte. – Det er meget givende. Patienter og pårørende […]

Læs mere

PS! aktiv på Folkemødet

25. juni 2018

Igen i år var Dansk Selskab for Patientsikkerhed aktiv på Folkemødet. Selskabet var selv med til at arrangere tre debatter, og vi var med i den store debat i Det Fælles Sundhedstelt, hvor vi også havde en stand. Fra ulighed til lighed i sundhed Sammen med Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA satte vi fokus på […]

Læs mere

PS! deler erfaringer på 5th Nordic Conference

25. juni 2018

PS! deltager med to præsentationer, når 5th Nordic Conference afholdes i København i slutningen af august. Det er resultater fra Sikre Fødsler samt evalueringsmetoden til Sikker Psykatri og I sikre hænder, som komitéen har udvalgt til programmet.  Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed PS! er med, når Nordic Conference on Research in […]

Læs mere