Keynote ved konferencen: Selvledelse på hospitalet kræver rigtig meget ledelse

Bornholms Hospital har siden 2019 arbejdet med selvledende teams og Buurtzorg-modellen fra hollandsk hjemmepleje for at skabe større medarbejderglæde og højere patienttilfredshed.

Fra højre: Lajla Vang, oversygeplejerske på Bornholms Hospital, Annemarie Hellebek, direktør for Bornholms Hospital, Louise Thule Christensen, chef for for Senior, Rehabilitering, Kvalitet og Udvikling i Haderslev Kommune, og Martin Sandberg Buch, projektchef for VIVE.

På Bornholms Hospital har ledelsen givet medarbejderne på Kirurgisk Ambulatorium en ny hat– nemlig leder-hatten.

– Personalet er rigtig glade for det, og de vil ikke tilbage til den gamle model og have en afdelingssygeplejerske igen. De er glade for ordningen og får den til at fungere. Vi har også god patienttilfredshed, siger Annemarie Hellebek, der er direktør for Bornholms Hospital.

Annemarie Hellebek er keynote-taler til Patientsikkerhedskonferencen 2021, hvor hun vil fortælle om hospitalets arbejde med selvledende teams sammen med oversygeplejerske Lajla Vang. I september modtog Bornholms Hospital Ploug Niemann Prisen 2021. Prisen bliver uddelt til et lederteam i en organisation, der tør give medarbejderne mere ansvar og gøre op med hierarkier og centralisering.

Inspirationen kom fra Holland

Bornholms Hospital har bl.a. hentet inspirationen til selvledelse fra den hollandske sundhedsorganisation Buurtzorg, som har fået international opmærksomhed for sin innovative brug af selvledende hjemmeplejeteams.

– Vi var ret optagede af det potentiale der lå i, at medarbejderne tog mere ansvar, og at lade beslutningerne ske tæt på patienten. Det er en del af vores strategiske arbejde med at skabe værdi for patienten. Vi tænkte, at selvledelse samtidig ville være en rigtig god metode til at skabe større arbejdsglæde og engagement, fortæller Annemarie Hellebek.


BUURTZORG-MODELLEN
Buurtzorg er en privat, innovativ sundhedsorganisation, der blev etableret i 2006 med en sygeplejerskeledet model for holistisk pleje, der revolutionerede hjemmeplejen i Holland.

Tilfredshed hos borgerne ligger i toppen i forhold til andre sundhedsorganisationer. Personalets engagement og tilfredshed bliver afspejlet i Buurtzorgs titel som bedste arbejdsgiver de sidste 4 ud af 5 år. Der er opnået imponerende økonomiske besparelser. Ernst & Young dokumenterede, at der er opnået besparelser på omkring 40 procent i det hollandske sundhedssystem, bl.a. fordi plejen samlet set kan leveres på færre timer.

Kilde: www.buurtzorg.com


Efter et besøg hos Buurtzorg og andre steder i Holland, der arbejder med selvledelse, besluttede Bornholms Hospital at iværksætte selvledelse på to afdelinger som et forsøg i 2019. Dels i Kirurgisk Ambulatorium og på afsnittet Operation.

– Det viste sig, at det var rigtig svært og krævede rigtig meget ledelse at få det til at køre. Vi fulgte hele tiden med i forhold til medarbejdertrivsel og sygefravær, og hvordan det gik. Det kræver meget tålmodighed hos os som ledere. Vi er nødt til at acceptere, at det et meget langt forløb at omstille til selvledelse. Det er ikke noget, som man kan lave på få måneder, udtrykker hun.

Ikke så lige til

Opgaverne, som en afsnitsleder normalt tager, tager personalet på Kirurgisk Ambulatorium nu selv og løser sammen eller ved at dele dem imellem sig. Det er opgaver som planlægning af arbejdet, koordinering af kompetenceudvikling, udviklingsopgaver, kommunikationsopgaver og planlægning af ferie.

– Det var meget tydeligt, at vores ambulatorium, som er en dagfunktion, hvor alle er til stede hver dag, godt kunne få det til at køre, fortæller Hellebek.

Dog var det knap så lige til at få implementeret på operationsgangen, hvor personalet har mange vagter og ikke alle er til stede på samme tid. Efter en periode med afprøvning viste det sig, at det ikke var muligt at indføre selvledelse her, så det stoppede hospitalet med og ansatte en afdelingssygeplejerske.

– Arbejdet med at få hele personalegruppen til at mødes og træffe beslutninger sammen og udvikle konceptet, er meget stort, forklarer hospitalsdirektøren.

For Kirurgisk Ambulatorium er de største udfordringer nu at sikre udviklingen i afdelingen, og at hospitalet i øvrigt ikke har selvledelse.

– De fora og den organisation, vi har, er baseret på, at man har afsnitsledelser. Så der mangler et ledelseslag, når vi skal implementere noget på tværs i organisationen.

Direktør inden for tre meter

At implementere selvledelse som koncept og ikke have afsnitsledere har Bornholms Hospital ikke bredt videre ud til andre afdelinger, da de stadig mangler at knække koden i forhold til personalet, som indgår i et vagtsystem.

Selvledelse på andre niveauer fylder stadig meget på hospitalet.

– Vi arbejder med de ting i selvledelse, der handler om at lægge beslutninger så tæt på medarbejderen som muligt. Vi taler om ”direktør inden for tre meter”. Altså at det relevante personale i nærheden kan træffe relevante beslutninger tæt på patienten uden at løfte det højt op i ledelsen, fortæller Annemarie Hellebek.


Keynote om selvledelse til Patientsikkerhedskonferencen 2021

Du kan høre Annemarie Hellebek til Patientsikkerhedskonferencen den 8. november, hvor hun som keynote-taler vil fortælle om hospitalets arbejde med selvledende teams. Det er kl. 16:15.

– Jeg vil fremhæve i keynoten, at man godt kan arbejde med selvledelse, men det er en stor ledelsesopgave, og det kræver vedvarende fokus at få personalet til selv at træffe beslutningerne.

I samme keynote får du beskrevet den teoretiske baggrund for Buurtzorg-modellen af Martin Sandberg Buch, der er projektchef for VIVE.

Derudover vil Louise Thule Christensen, chef for Senior, Rehabilitering, Kvalitet og Udvikling i Haderslev Kommune, give sit perspektiv på, hvad der skal til for at sikre kvalificeret- og dermed patientsikker – pleje og behandling i fremtiden – med udgangspunkt i selvledende teams.

Mere om konferencens sessioner og workshops