Kolleger er de vigtigste støttepersoner for yngre læger efter utilsigtede hændelser

Følelsesmæssige reaktioner er hyppige blandt yngre læger, når de har været involveret i en fejl eller patientskade (second victims). Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt reservelæger på kirurgiske afdelinger i USA.

Undersøgelsen er gennemført blandt yngre læger på kirurgiske afdelinger, og der indkom 125 besvarelser, hvoraf 110 oplyste at have været involveret i en fejl/utilsigtet hændelse, og 74 gav en nærmere beskrivelse af forløbet.

86 % havde haft følelsesmæssige reaktioner efter hændelsen, hyppigst skyldfølelse, ængstelse og søvnløshed. Kun hver fjerde havde fået støtte.

De vigtigste kilde til følelsesmæssig støtte efter hændelsen var yngre kolleger, efterfulgt af ældre kolleger, familie og venner.

Forskerne opfordrer på grundlag af fundene blandt andet til, at institutioner bevidst arbejder på, at der opbygges relationer mellem de yngre læger, og at der etableres second victim-støtteteams.

Det er noget, der også arbejdes med i det danske projekt Mental sundhed for sundhedsprofessionelle, MeSu.

Khansa, Ibrahim MD, FAAP; Pearson, Gregory D. MD, FAAP, FACS Coping and Recovery in Surgical Residents after Adverse Events: The Second Victim Phenomenon, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open: March 2022 – Volume 10 – Issue 3 – p e4203
doi: 10.1097/GOX.0000000000004203

https://journals.lww.com/prsgo/Fulltext/2022/03000/Coping_and_Recovery_in_Surgical_Residents_after.42.aspx

Mere om det danske MeSu-projekt

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

 

12. maj 2022

Fagligt Nyt