Kommunikation som driver i forbedringsarbejdet

Kommunikative virkemidler kan aktivt bruges til at øge fremdrift og motivation i forbindelse med forbedringsarbejdet. Kommunikation både internt i organisationen og eksternt til medier og offentlighed kan anvendes strategisk til at skabe opmærksomhed, fokus og forandringsvilje.

Formålet med kommunikation er at formidle og sprede viden, men i høj grad også at skabe motivation blandt medarbejdere og forbedringsteam og dermed virke som katalysator for forbedringsarbejdet.

En aktiv kommunikationsstrategi er derfor et vigtigt element i et forbedringsprogram, og kommunikation vil naturligt indgå som primær driver i det overordnede driverdiagram.

Læs mere om brug af kommunikation i forbedringsarbejdet

Internationalt samarbejde om kommunikation i forbedringsarbejdet