Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

DSFP, publikation, dec 2014. I Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvordan kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet kan få større tempo. Dansk Selskab for Patientsikkerhed anbefaler, at der etableres et nationalt kvalitetsudviklingsprogram, som bakkes op af nytænkning i den måde, sundhedsvæsenet styres på.

Se filen her