Jacob Nielsen

Konsulent, overlæge / Advisor, M.D.

Mental sundhed for sundhedsprofessionelle, patientsikkerhed i den kliniske virkelighed

Jacob er uddannet speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin. Han har 30 års klinisk erfaring, 20 år som overlæge og 7 år som leder.

Patientsikkerhed har Jacob arbejdet med siden 2004, bl.a. som risikomanager på Herlev Hospital og i Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed. Han er uddannet og certificeret som coach og team-coach.

Jacob er i dag drevet af den enkle erkendelse, at arbejdet i sundhedsvæsenet er forbundet med særligt høje følelsesmæssige krav. Når dette kombineres med de mange faglige kompromisser, som travlhed nødvendiggør, så medfører det høj risiko for mental belastning. Når man er mentalt belastet, fungerer man ikke normalt, og man risikerer at begå fejl. Og mange bliver langtidssygemeldte eller forlader jobbet. Denne negative spiral skal brydes for at øge patientsikkerheden, for at bevare sunde sundhedsprofessionelle og for at få det fulde udbytte af de ressourcer, som tilbydes.


Jacob has worked as clinical specialist in anesthesiology for 20 years, 7 years as head of department. In the following 6 years as head of patient safety at a university hospital in the Copenhagen area, followed by 7 years as regional risk manager in the Capitol Region of Denmark.

He has several years’ experience as lecturer in patient safety in the education of anesthesiologists and lecturer at University of Copenhagen.

Jacob has extensive experience in the practical work of improving patient safety, pro and reactively. His network in the patient safety community in Denmark is intensive as well as personal, and includes dimensions of clinical, organizational and economic perspectives.

His current focus is mental health among healthcare professionals, as this issue probably is the most urgent threat for patient safety and the ability to recruit and retain healthcare professionals, not to mention the ethics in the responsibility for the colleagues in health care.


Ansættelser

  • 2017- Rådgiver i patientsikkerhed, AMGROS / Patient Safety Advisor, Amgros. Amgros secures the supply of drugs and hearing aids to public hospitals and hearing clinics
  • 2011-2019 Regional risikomanager, Enhed for kvalitet og patientsikkerhed, Region Hovedstaden / Regional Riskmanager, Dept. Of Quality and Patient Safety, Capital Region of Denmark
  • 2005-2011 Risikomanager, Herlev Hospital / Head of Patient Safety at Herlev University Hospital, Capital Region of Denmark
  • 1998-2005 Overlæge, klinikleder / Consultant, Head of Department, Clinic of Day Surgery, Hoersholm Hospital, Capital Region of Denmark
  • 30 publications in peer-reviewed international journals, hereof 8 as primary author
  • 44 posters and oral presentations at national and international conventions
  • Two textbook chapters on Patient Safety (Danish)
  • External lecturer at University of Southern Denmark, Medical Faculty, 2013-2016
  • External lecturer at University of Copenhagen, Faculty of Public Health, 2019 –