Mona Lykke von Osmanski

Specialkonsulent / Special advisor

Teknologi, data, medicin, forskningssamarbejde, patientsikkerhed, forbedringsprojekter. Arbejdsmiljørepræsentant i PS!

Mona har erfaring med sundhedsvæsenet fra den kliniske hverdag som sygeplejerske i både kommunalt og regionalt regi.

Hun har en tværfaglig viden om sundhedsvæsenet og teknologi grundet sin uddannelse som diplomingeniør i sundhedsteknologi.

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder Mona med en bred række af opgaver, som blandt andet omfatter områderne: teknologi, digitalisering, data, medicin og dets betydning for patientsikkerhed.

Derudover er Mona projektleder eller assisterer i forbedringsprojekter og forskningssamarbejder. Mona sidder desuden med i samarbejdsudvalget og fungerer dagligt som arbejdsmiljørepræsentant.


Mona has experience with the healthcare system from clinical everyday life as a nurse in both a municipality and in a hospital. Mona also knows a lot about healthcare technology because of her bachelor of engineering in healthcare technology.

She is responsible for tasks in several areas: technology, digitalization, data, medicine and it´s connection to patient safety.

In addition, Mona is Project Manager or assists in improvement projects and research collaborations. Mona is also working environment representative in Danish Society for Patient Safety


Ansættelser

  • 2018-2019: Konsulent / Consultant, Health Innovation Institute (H2I)

Uddannelse

  • 2022 Forbedringsagentuddannelsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed / Improvement Advisor education, the Danish Society for Patient Safety
  • 2019 Projektledelsesuddannelse, PRINCE2 Foundation / Project Manager education, PRINCE2 Foundation
  • 2014-2017 Diplomingeniør i sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet / Bachelor of Engineering in Healthcare Technology, Technical University of Denmark
  • 2010-2013 Sygeplejerske, Professionshøjskolen Metropol / Bachelor of Science in Nursing, University College Copenhagen