Siri Tribler

Læge, ph.d. / M.D. ph.d.

Diagnosesikkerhed og den diagnostiske proces i et patientsikkerhedsperspektiv.

Siri er hoveduddannelseslæge i samfundsmedicin med en etårig ansættelse ved PS!. Siri skal særligt arbejde med diagnosesikkerhed og koordinering og opbygning af Netværk for diagnosesikkerhed i PS!.


Siri is a medical doctor, trainee to become a specialist in Public Health Medicine connected to PS! with a 1-year employment with focus on Diagnostic Safety. Siri coordinates and contributes to further development of a Danish Network for Diagnostic Safety.


Ansættelser

• 2022 Hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin med ansættelser ved Socialmedicinsk Klinik, Frederiksberg Hospital og ved Misbrugscenter KABS, Gentofte afdelingen / Main training course in Public Health Medicine with employments at the Social Medicine Clinic, Frederiksberg Hospital and at the Drug Abuse Center KABS, Gentofte department
• 2020-2021 Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut / Department of Infection Epidemiology and Prevention, Statens Serum Institut,
• 2006-2020 Kliniske ansættelser indenfor intern medicin særligt med fokus på mave- og tarmsygdomme / Clinical employments within internal medicine, particularly with a focus on stomach and intestinal diseases

Uddannelse

• 2006 Cand. Med, Københavns universitet / M.D., University of Copenhagen
• Ph.d. ”Kateter-relaterede blodforgiftninger hos patienter med tarmsvigt”, Afdeling for Tarmsvigt og leversygdomme, Rigshospitalet / Ph.d. “Catheter-related blood poisoning in patients with intestinal failure”, Department for Intestinal Failure and Liver Diseases, Rigshospitalet