Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

Som projektkoordinator i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har Carina Rendbæk ansvar for planlægning og afholdelse af konferencer og læringsseminarer, virtuelle arrangementer som webinarer, workshops og videokonferencer, samt for kursus- og uddannelsesadministration.

Carina er tilknyttet projekterne I sikre hænder og Klar til Samtalen, uddannelserne Forbedringscoach og Daglig ledelse af Forbedringsarbejde, samt det virtuelle kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet. Hun var projektleder for International Forum Copenhagen 2020.

Carina har en bachelor i erhvervssprog og international erhvervskommunikation fra Copenhagen Business School fra 2005 og er uddannet lægesekretær.

Carina har mere end 10 års erfaring med planlægning og afholdelse af konferencer og andre større arrangementer samt kursus- og uddannelsesadministration, bl.a. fra tidligere ansættelser i Institut for Rationel Farmakoterapi og Sundhedsstyrelsen.