Charlotte Frendved

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Læge, journalist, faglig redaktør, Fagligt Nyt, forbedringsagent, brug af kommunikative virkemidler i forbedringsarbejdet

Faglig/videnskabelig redaktør af PS!’ hjemmeside, nyhedsbrev, rapporter, strategier og andre udgivelser fra PS!.

Deltager i udvikling og beskrivelse af nye idéer og trends inden for patientsikkerhed.

Redaktør af nyhedsbrevet ”Fagligt nyt” med resume af international forskning inden for patientsikkerhed.

Mangeårig erfaring med brug af kommunikative værktøjer i forbedringsarbejdet i sundhedsvæsenet.

Medforfatter til rapporten Veje til bedre diagnoser om diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

_

Journalist, MD, medical writer and editor. 10 years of experience with communications and media strategy in Danish healthcare improvement programs. Writer/editor of several publications about improvement work and methodology and diagnostic safety. Improvement advisor from the Danish Improvement Advisor education.