Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive

Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse

Inge er mangeårig leder med erfaring fra social- og sundhedsområdet og forskningsinstitutioner i kommunalt, regionalt og statsligt regi. Inge har arbejdet som konsulent, været Centerchef for social og sundhed i en kommune og før det Udviklings- og Kvalitetschef i en region.

Inge har opnået markante resultater med etablering og implementering af innovativt kvalitetsarbejde, herunder tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet og i komplekse projekter indenfor kvalitetsudvikling – der både sparer penge og øger kvaliteten.

Et bredt og dybt kendskab til mange sektorområder sætter Inge i stand til at navigere, samarbejde og skabe bæredygtige løsninger, hvor der anvendes inspiration fra ind- og udland. Inge arbejder med udvikling af Dansk Selskab for patientsikkerheds roller som katalysator og integrator i sundhedsvæsenet, hvor faglighed og strategi skal hænge sammen. Konstante forbedringer har været en rød tråd gennem Inges arbejdsliv, sammen med et fokus på bruger- og patientperspektivet.

Debattør, oplægsholder og facilitator ved konferencer mv.

Master of Public Administration
Scient.Pol
Lederuddannelse, Stanford University Continuing Studies

Pressefoto til fri anvendelse:
Pressefoto 1
Pressefoto 2

__

Inge Kristensen, M.pol. sc., MPA. Chief Executive at Danish Society for Patient Safety. Inge is an experienced leader in healthcare and social services, dedicated to quality improvement and patient safety. Inge has extensive experience of leading largescale projects in hospitals and community care, as well as creating cross-sectoral collaboration focusing on quality improvement. Inge is an experienced moderator, public speaker and contributor to whitepapers, books and journals on improvement in healthcare.