Maria Lillesø Jepsen

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Digital journalistik, sociale medier, strategisk kommunikation, videooptagelse og -redigering, grafisk opsætning

Som kommunikationskonsulent har Maria ansvaret for Dansk Selskab for Patientsikkerheds sociale medier, ligesom hun producerer og opsætter indhold, heriblandt artikler til selskabets hjemmeside og til I sikre hænders hjemmeside. Dertil kommer opgaver som udarbejdelse af videoer, grafisk opsætning, nyhedsbreve, indsamling af brugerdata, årsberetning m.m.

Maria er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2020, hvor hun under sin 1,5 års praktikperiode hos TV 2/Fyn og STV særligt har arbejdet med digital journalistik, video og sociale medier.

_

As communications advisor Maria Lillesø Jepsen has the responsibility for the social media of The Danish Society for Patient Safety, and she writes and produces content including articles for the website. In addition, she has tasks such as producing videos, graphic setup, newsletters, collecting user data, annual report, etc.

She has a bachelor in journalism from University of Southern Denmark from 2020. As an intern at TV 2/Fyn and STV she has specially worked with digital journalism, video and social media.