Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

Som ekstern konsulent med ledelseserfaring fra akutmedicinen arbejder Ove nu mest med at støtte de sundhedsprofessionelle i at blive bedre til at afklare behandlingsniveau og meget mere med de ældste og mest syge patienter. Herunder afmedicinering og fravalg af genoplivningsforsøg. Specialist i fravalgsjuraen. ”Det går bedst, hvis patienten selv bestemmer – på et oplyst grundlag”. #tagsamtalen

_

As an external consultant and former consultant in emergency medicine Ove is now working in the field of end-of-life care. Health care professionals must always be ready for the important conversations and decisions about level of treatment and DNR-orders.