Simon Tulloch

Chefkonsulent / Senior Advisor

Patientsikkerhed og forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på psykologisk sikkerhed og forandringspsykologi

Simon har arbejdet i sundhed- og socialsektorer i over 20 år. Hans roller har inkluderet klinisk, ledelsesmæssigt og forskningsbaseret arbejde. I det seneste årti har Simon fokuseret på at forbedre kvaliteten og sikkerheden af de forskellige tjenester med et specifikt fokus på de psykologiske aspekter ved forandring. Med ophav i Storbritannien bringer Simon et internationalt perspektiv til sit arbejde i Danmark.

Simon har ansvar for uddannelsesprogrammer, ledertræning, projektledelse og forskning.

Simon er psykolog med undervisning og uddannelse i forbedringsvidenskab, adfærdsmæssig økonomi, forskning i sundhedsvæsenet, terapeutiske tilgange og projektledelse.

__

Simon has been working in health and social care for over 20 years. His roles have included clinical, managerial and research work. For the last decade Simon has focused on improving the quality and safety of services, with a specific focus on the psychological aspects of change. Orginally from the UK, Simon brings an international perspective to his work in Denmark.

Simon has responsibility for educational programmes, leadership coaching, project leadership and research.

Simon is a psychologist by background (BSc Hons, MSc) with training and education in improvement science, behavioural economics, health service research, theurapeutic approaches and project management.

Nyheder