Minister følger projekt om forenkling af dokumentation i ældreplejen

Social- og ældreminister Astrid Krag følger interesseret med i Sønderborg Kommunes og PS! projekt, der skal forenkle dokumentationen i ældreplejen og give mere tid til de ældre.

Som en del af projektet om forenkling af dokumentation i Sønderborg Kommune er projektleder Tove Salting med ude at køre med nogle medarbejdere, hvor de kontrollerer om der er netværk på de tablets, der anvendes til dokumentation i hjemme- og sygeplejen.

I slutningen af august 2021 havde Sønderborg Kommune fint besøg, for det er ikke hver dag, at Sønderborg Kommune får besøg af en minister – godt nok var det et virtuelt besøg, men det gjorde ikke mødet mindre specielt.

Så da social- og ældreminister Astrid Krag poppede op på skærmen, var det med spænding i maven, at projektleder Tove Salting fortalte om projektet “Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren”, der skal forenkle dokumentationen, give bedre kvalitet i plejen og skabe større patientsikkerhed for de ældre i Sønderborg Kommune.

– Astrid Krag var meget interesseret og havde spørgsmål til projektet. For eksempel om det ikke tager fokus fra borgeren, når vi dokumenterer ude hos borgeren. Vores svar var, at det er et spørgsmål om vane for medarbejderne. Når de først kan stole på, at teknikken fungerer, så de ikke skal have fokus på teknikken, får de overskud til at have fokus på borgeren, fortæller Tove Salting, der er projektleder i Sønderborg Kommune.

Projektet skal integrere det borgernære forbedringsarbejde i den daglige dokumentation i ældreplejen ved bl.a. at forenkle arbejdsgange og undgå dobbeltdokumentation. Hensigten er at skabe bedre overblik for medarbejderne over den enkelte borgers situation og frigive tid til omsorg og nærvær hos borgeren.

Få inspiration til forbedringsarbejde på Patientsikkerhedskonferencen 2021

Mindre dokumentation og mere tid til de ældre

I Sønderborg Kommune er der potentiale i at gennemgå og forenkle arbejdsgangene omkring dokumentation, så medarbejderne får mere tid hos borgerne. Det viste en analyse af ældreområdet i Sønderborg Kommune i foråret 2020.

Det er en del af baggrunden for projektet ”Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgerne”, som kommunen har indledt i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I projektbeskrivelsen nævnes nærvær og omsorg, tryghed, livskvalitet og bedre overgange mellem fx hjem, sygehuse og plejecentre som gevinster for borgerne, mens medarbejderne kan se frem til bl.a. bedre overblik over borgerne, enklere arbejdsgange, mindre dobbeltdokumentation og bedre arbejdsmiljø.

Midlerne til projektet er afsat i Finansloven for 2020 og kommer fra en særlig pulje, der skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Mere om projektet i Sønderborg Kommune

Projektets nuværende erfaringer

På mødet præsenterede Sønderborg Kommune projektet og de nuværende erfaringer. Det er frontpersonalet, der har den største rolle i, hvad der bliver arbejdet med og besluttet. Projektlederen fortæller, at de ting, som de arbejder med, er meget lavpraktiske.

– Medarbejderne i hjemme- og sygeplejen gav udtryk for, at de ikke kunne dokumentere hos borgerne, fordi der var dårlig netadgang. Derfor kørte vi sammen med medarbejderne ud på nogle adresser for at undersøge, hvad problemet bestod i, forklarer Tove Salting og fortsætter:

– Der var flere årsager. For eksempel var telefonen ikke opdateret, eller pc’en var ikke korrekt lukket ned ved det foregående besøg. Der er nu udarbejdet en lille instruks, som bliver testet hos flere medarbejdere.

Derudover arbejder Sønderborg Kommune også for at undgå dobbeltdokumentation.

– Medarbejderne dokumenterer det samme flere steder for at sikre, at deres kolleger ser det, som de har skrevet. Her arbejder vi med kulturen for at få medarbejderne til at have tillid til, at kollegerne læser det, de skriver, siger projektlederen.

Følger projektets udvikling

Projektet i Sønderborg Kommune begyndte i februar 2020, og det er forventningen, at det bliver afsluttet i første halvår af 2022. På mødet gav ministeren udtryk for, at hun fortsat vil følge med i udviklingen af projektet.

– Sønderborg Kommune vil nu invitere Astrid Krag på besøg, hvor hun kan høre medarbejderne fortælle, hvilke forbedringer vi arbejder med, siger Tove Salting.

Det er ambitionen at udvikle en generisk model, der efterfølgende kan udbredes til andre kommuner.

Mere om PS!’ metoder