Muligheden for at samlerapportere utilsigtede hændelser udvides

Fra 1. marts 2024 kan hele sundhedsvæsenet samlerapportere utilsigtede hændelser med infektion, medicinadministration, medicindispensering og fald.

Fra 1. marts 2024 bliver det muligt at samlerapportere inden for i alt fire områder: Fald, infektioner, medicinadministration og medicindispensering.

Siden 1. juli 2023 har det været muligt at samlerapportere i hele sundhedsvæsenet. Fra 1. marts 2024 bliver det muligt at samlerapportere inden for i alt 4 områder: Fald, infektioner, medicinadministration og medicindispensering. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse. 

Kommunerne har siden 2020 kunne samlerapportere utilsigtede hændelserne inden for områderne ‘medicin ikke givet’ og ‘fald’. At have muligheden for samlerapportering og at kunne gøre det på flere områder har været et ønske fra både kommuner og regioner.

Derfor blev samlerapportering udvidet til hele sundhedsvæsenet i sommeren 2023 og gældende fra 1. marts for flere områder. 

Læs også: “Rapporteringspligten ændres og bliver ens for alle – vigtigt fortsat at sikre læring”

Nogle utilsigtede hændelser kan rapporteres samlet

Nogle typer utilsigtede hændelser kan rapporteres samlet på et papirskema – det kalder Styrelsen for Patientsikkerhed for ”samlerapportering”, og det skal være lettere måde at rapportere på.

Det gælder for alle 4 kategorier, at de kun kan samlerapporteres, hvis der ikke hverken var eller kunne have været alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten/borgeren.

Utilsigtede hændelser, hvor konsekvensen var eller kunne have været alvorlig/dødelig, skal man fortsat rapportere enkeltvis til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Læs mere om samlerapportering af utilsigtede hændelser hos Styrelsen for Patientsikkerhed

4 hurtige om samlerapportering
Hvad: Samlerapportering er en let måde at registrere udvalgte hændelsestyper på, hvis de ikke har eller kunne have haft alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten. Det vil sige, at de ikke har hverken ”faktisk” eller ”mulig” alvorlig/dødelig konsekvens, som det hedder i rapporteringsskemaet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Hvordan: Samlerapportering foregår ved, at alle medarbejdere på det samme papirskema registrerer nogle få informationer om den hændelse, de har oplevet. Én gang om måneden rapporterer en medarbejder hændelserne samlet digitalt til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Hvorfor: Når I registrerer hændelserne på papir, der ligger fremme på arbejdspladsen, kan I få et hurtigt overblik over, hvor og hvornår en bestemt type hændelse sker. På den måde kan I hurtigere sætte ind med forebyggende tiltag og arbejdsgange, der kan forbedre patientsikkerheden.

Hvem: Alle enheder i sundhedsvæsenet kan samlerapportere. Det er ledelsen, der beslutter, om I skal bruge muligheden for at samlerapportere, eller I skal rapportere hændelserne enkeltvis til DPSD. Kommunerne har kunnet samlerapportere siden 2020. Fra sommeren 2023 er ordningen blevet udbredt til resten af sundhedsvæsenet.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed