Ny dansk grundbog i patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har bidraget til den nye bog, der udgives på FADL´s Forlag.

Repræsentanter fra redaktion og forfattergruppe deltog ved lanceringen af bogen den 6. maj. Fra venstre er det Helle Rexbye, hospitalsrisikomanager, OUH, Katja Schrøder jordemoder, adjunkt, SDU, Ivar Petersen, forretningsudvikler, far til Hans, Simon Tulloch, psykolog, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Peter Dieckmann, seniorforsker, CAMES, Anna Murphy, cand. jur. og Helle Søgaard Frappart, regional risikomanager, Region Hovedstaden.

En ny grundbog “Patientsikkerhed, UTH og risikostyring” henvender sig bredt til alle sundhedsprofessionelle og andre med interesse for patientsikkerhed.

Læs om patientsikkerhed, UTH og risikostyring og bestil bogen

Se omtale på LinkedIn

Bogen udgives af FADL’s Forlag og lanceringen blev fejret med en reception den 6. maj.

Med afsæt i den nyeste viden, teori og retningslinjer giver bogen grundlæggende viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsenet.

Psykolog og chefkonsulent Simon Tulloch, Dansk Selskab for Patientsikkerhed har bidraget til bogen med et kapitel om psykologisk tryghed og betydningen for patientsikkerhed, og han og vicedirektør Vibeke Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, var også blandt oplægsholderne ved lanceringen.


Se oplæg fra bogpræsentationen


Brug kræfterne, hvor værdien er størst

Direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er forfatter til bogens efterord, hvor hun skriver:

“Vi har utroligt meget viden om, hvordan vi kan forbedre patientsikkerhed, samtidig med at vi arbejder med psykologisk tryghed, reducerer ulighed i sundhed og bruger ressourcerne rigtigt. Netop de temaer og metoder, som denne bog fremstiller. Så lad os få de bedst mulige rammer for at kunne arbejde med metoderne og få brugt kræfterne, der hvor værdien er størst.”

“Der venter mange udfordringer, men også mange løsninger i patientsikkerhedsarbejdet. Lad os bruge dem. Denne bog er et godt sted at begynde.”

Fagredaktører på bogen er Helle Rexbye, hospitalsrisikomanager, OUH, Helle Søgaard Frappart, regional risikomanager, Region Hovedstaden.

Læs også interview med Inge Kristensen om bogen i Sundhedspolitisk Tidsskrift:

Ny bog kritiserer, at kontrolkultur vinder over læringskultur i sundhedsvæsenet

Find mere om