Ny dansk undersøgelse viser ulighed i screening for brystkræft

Kvinder med handikap eller psykisk sygdom screenes sjældnere for brystkræft, viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, SDU.

Undersøgelsen omfatter data om 470.000 kvinder mellem 50 og 69 år, der alle tilbydes mammografi hvert andet år. Heraf en gruppe på 50.000 kvinder med funktionsnedsættelse som fysisk handikap, udviklingshandikap og psykisk sygdom.

Undersøgelsen viser stor ulighed i, hvem der deltager i screeningsprogrammet. For eksempel bliver kun omkring 25 procent af kvinder med enten demens, udviklingshandicap eller skizofreni screenet som anbefalet, mens det til sammenligning gælder 62 procent af kvinder uden disse funktionsnedsættelser.

Konsekvensen af manglende screening kan være, at brystkræft opdages sent, hvilket gør mulighederne for helbredelse dårligere.

Forskerne bag undersøgelsen ønsker nu at undersøge, hvilke barrierer der gør, at deltagelsen er lavere blandt kvinder med handikap og psykisk sygdom, så det kan sikres, at alle får lige adgang til screeningen.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Brystkræftscreening blandt kvinder med funktionsnedsættelse, Statens Institut for Folkesundhed, 2022