Kataloget beskriver metoderne: hændelsesanalyse, kerneårsagsanalyse, Functional Resonance Analysis Method  (FRAM) -analyse og fejlkildeanalyse.

Ny guide til analyser af patientsikkerheden

Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver i fællesskab et nyt katalog, der beskriver metoder til analyse af patientsikkerheden. Kataloget følges op af interaktive læringssæt, der er under udvikling.

Et nyt katalog med beskrivelse af en række metoder til at analysere patientsikkerheden udgives nu af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Målgruppen for kataloget er risikomanagere og andre, der arbejder med analyser inden for patientsikkerhed.

Metodekatalog – metoder til analyser af patientsikkerhed

Kataloget indeholder en beskrivelse af udvalgte metoder inklusive det teoretiske fundament, som hver enkelt af metoderne hviler på. Dermed kan kataloget være en hjælp til at afgøre, hvornår én metode med fordel kan vælges frem for en anden, afhængigt af problemstillingens karakter. Formålet med kataloget er også at støtte op om et fælles sprog og ensartet metodevalg i patientsikkerhedsarbejdet. De beskrevne metoder er hændelsesanalyse, kerneårsagsanalyse, Functional Resonance Analysis Method – FRAM analyse og fejlkildeanalyse.

”Det kontinuerlige arbejde for at forbedre patientsikkerheden er et centralt element i det moderne sundhedsvæsen. Grundlæggende for dette arbejde er en række analysemetoder, som kan bruges til læring i forbindelse med utilsigtede hændelser og proaktivt til at forbedre arbejdsgange og sikkerhed. En række af disse metoder er beskrevet i det nye katalog,” siger Anne Skriver Andersen, direktør, Center for Sundhed, Region Hovedstaden.

Via Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside stilles kataloget offentligt til rådighed for alle, der kan have gavn af det.

”Det er vores håb, at metodebeskrivelserne vil finde bred anvendelse i patientsikkerhedsarbejdet både i Region Hovedstaden og i det danske sundhedsvæsen generelt,” siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Det var på baggrund af en læringskulturanalyse i 2017, at Region Hovedstaden besluttede at udvikle et katalog med beskrivelse af de vigtigste patientsikkerhedsanalysemetoder. En arbejdsgruppe med deltagelse af risikomanager fra regionens hospitaler, Dansk Selskab for Patientsikkerhed en repræsentant for patienter og pårørende, samt en kommunal repræsentant har lagt rammerne for kataloget. Arbejdsgruppen har valgt at begrænse antallet af metoder i kataloget med ønsket om, at brugerne opnår en vis rutine i anvendelse af metoderne. I kataloget er inddraget de metoder, der oftest anvendes i Region Hovedstaden, og som har vist sig i praksis at generere læring.

Det er planen at supplere kataloget med en række interaktive læringssæt med detaljer om. hvordan man anvender og tilpasser metoderne til lokal praksis.

29. marts 2019

Fagligt NytNyheder