Ny næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Patientsikkerhed, sammenhæng i sundhedsvæsenet, telemedicin, læring af utilsigtede hændelser og sikker medicinering. Det er nogle af de emner, bestyrelsen i PS! glæder sig til at samarbejde om med formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke, der er tiltrådt som ny næstformand.

Camilla Rathcke er som formand for Lægeforeningen også næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Foto: Lægeforeningen.

Da Camilla Rathcke den 19. juni 2020 blev valgt som ny formand for Lægeforeningen, indtog hun samtidig posten som næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Bestyrelsen i PS! er sammensat af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen, som gennem PS! understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark.

Vi har spurgt nogle af næstformandens nye bestyrelseskollegaer, hvad de især ser frem til at samarbejde om.

Styrke med mange vigtige aktører

”Det er en klar styrke for PS!, at der i bestyrelsen er repræsenteret så mange af de vigtige aktører på sundhedsområdet. Bl.a. har det tætte samarbejde med Lægeforeningen været vigtigt for mange af vores initiativer. Jeg kender selv Camilla som en både behagelig, fornuftig og meget kompetent samarbejdspartner, og glæder mig til et fremtidigt tættere samarbejde om den fælles ambition for bedst mulig patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.”

– Karin Friis Bach, formand for PS! og for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Overgange mellem sektorer

PS! har to næstformænd, og Camilla Rathckes næstformandskollega fra KL ser især frem til at samarbejde om sammenhæng i overgange.

”Jeg glæder mig særligt til at samarbejde med Camilla Rathcke om overgange mellem sektorer i sundhedsvæsenet. Det er et meget væsentligt fokuspunkt for patientsikkerheden.”

–  Jens Kristian Hedegaard, KL, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune og næstformand i PS!

Sundhedstilbud i fængsler og telemedicin

PS!’ kasserer er selv indtrådt i bestyrelsen for nylig, og hun har flere områder, hun ser frem til at samarbejde om.

”Der er rigtig mange områder, som vi allerede samarbejder om, og mange vigtige store dagsordener inden for patientsikkerhed, som stadig kræver opmærksomhed. Der er to områder, som jeg særligt vil fremhæve. Det er sundhedstilbuddene i fængslerne. Det er et område, som vi i DSR har særligt fokus på aktuelt, da en række påbud i efteråret har sat spot på forholdene. Der er behov for en indsats, der gør det muligt at arbejde patientsikkert.

Det andet område er patientsikkerhed og telemedicin. Under coronapandemien er telemedicin taget i anvendelse flere steder i sundhedsvæsenet, og det er helt oplagt at undersøge patientsikkerhed, når der tages nye teknologier i anvendelse.

Jeg er selv forholdsvis ny i bestyrelsen og glæder mig meget til arbejdet, samarbejdet med de andre, og ikke mindst den nye formand for Lægeforeningen.”

– Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd og kasserer for PS!

Gode og sammenhængende patientforløb

”Samtidig med at Camilla kæmper for at sikre lægerne bedre vilkår, har hun altid haft et stærkt fokus på patientperspektivet, og hvordan vi sikrer gode og sammenhængende patientforløb.

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed ser vi særligt frem til at samarbejde med Camilla om, hvordan vi kan styrke læring fra de mange indberetninger af utilsigtede hændelser, og bruge potentialet bedre til at sikre mere systematiske og forpligtende indsatser til at forebygge fejl – ikke mindst i forhold til overgange og kommunikation.”

– Morten Freil, direktør, Danske Patienter

Patient- og medicisikkerhed

”Jeg ser frem til, at apoteker og læger i fællesskab kan sætte fokus på patient- og medicinsikkerhed i det nære sundhedsvæsen og mindske antallet af medicineringsfejl. Jeg glæder mig til samarbejdet.”

– Anne Kahns, formand, Danmarks Apotekerforening

Indsigter til gavn for patientsikkerhed

”Lægeforeningen er en helt central aktør, når det gælder arbejdet for patientsikkerhed – og der er tradition for, at dette også afspejler sig i indsatsen i PS!. Med den faglige baggrund og de mærkesager, som jeg har set Camilla være ude med omkring formandsvalget, er jeg overbevist om, at det også bliver tilfældet fremover.

Jeg ser specifikt frem til, at de indsigter, som Camilla kan bringe med fra sin stilling i Sundhedsstyrelsen, kan komme bestyrelsen – og dermed patientsikkerheden – til gavn.”

– Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lægemiddelindustriforeningen

Ekstra energi til bestyrelsesarbejdet

”Som bestyrelsesmedlem i PS! ser jeg frem til samarbejdet med Camilla. Camilla er energisk, flittig og dygtig. Det vil give det arbejde, vi laver i bestyrelsen et ekstra pift, og det ser jeg frem til.

Vi har mange vigtige projekter i gang i PS!, som gør en kæmpe forskel for de medarbejdere, der er i frontlinjen – derfor skal Camilla og resten af bestyrelsen i arbejdstøjet med det samme.”

– Torben Klitmøller Hollmann, formand i social og sundhedssektoren, FOA.

Sikre læring til gavn for patientsikkerhed

Bestyrelsens nye næstformand er også blevet spurgt, hvad hun vil sætte fokus på i samarbejdet om at fremme patientsikkerheden i Danmark.

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Betydningen af at styrke patienternes sikkerhed på sygehuse og i praksis kan ikke undervurderes. Det er en indsats, som ligger mit hjerte meget nært, og det betyder generelt også meget for alle læger.

Jeg brænder for, at vi grundlæggende får tilrettelagt nogle sikre og trygge forløb for patienterne, men også at vi, der arbejder i sundhedsvæsenet, de facto kan være åbne om de fejl, som uundgåeligt vil forekomme i en stadig mere kompleks, klinisk hverdag, hvor tempoet også ofte er højt.

Der er fortsat brug for, at vi insisterer på, at man kun undgår at lave nye fejl ved at lære af de gamle. Vi skal som enkeltpersoner lære af de behandlinger, som går galt, og vi skal sørge for, at arbejdspladsen og sundhedsvæsenet i bredere forstand også lærer, så patienternes forløb bliver stadig mere sikkert. Dansk Selskab for Patientsikkerhed er pionerer i det arbejde, og det ser jeg i den grad frem til at bidrage til”.

– Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen, og næstformand for PS!

Bestyrelsen for PS!