Ny rapport om fejlbehandling af patienter med anden etnisk baggrund

I forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen 2017 offentliggør Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital en ny rapport, der sætter fokus på fejlbehandling, som skyldes misforståelser imellem sundhedspersonale og patienter af anden etnisk baggrund end dansk.

Morten Sodemanns nye rapport offentliggøres i forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen.

Rapporten “Misforståede symptomer, alvorlige fejlopfattelser og utilsigtede hændelser involverende etniske minoritetspatienter med sprogbarrierer” er tidligere blevet omtalt af Danmarks Radio.

Rapporten påpeger, at en del misforståelser opstår, fordi sundhedspersonalet undlader at tilkalde en tolk, når det er nødvendigt. Men mange fejlbehandlinger opstår også, fordi læger og sygeplejersker ikke bruger den fornødne tid til at sætte sig ind i patienternes situation, og i stedet forbinder de patienternes problemer med, at de kommer fra en anden kultur og et andet land.

Det har resulteret i flere alvorlige fejlbehandlinger.

Hovedforfatteren bag rapporten, professor og overlæge Morten Sodemann, uddyber resultaterne fra rapporten i sin session Ulighed i sundhed torsdag på Patientsikkerhedskonferencen.

Find mere om