#MeToo-bevægelsen rykker ind på operationsgangen

15. august 2019

Af Charlotte Frendved En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet JAMA Surgery viser, at kirurger, der har mange kollegiale klager over uprofessionel optræden, samtidig har højere forekomst af komplikationer blandt deres opererede patienter. Det tyder altså på, at god tone på operationsgangen er nødvendig for patientsikkerheden. Tre erfarne kirurger er inviteret til at skrive en kommentar […]

Læs mere

Bøder til hospitaler hjælper ikke på patientsikkerheden

15. august 2019

Af Charlotte Frendved Økonomisk straf gav ingen målbar effekt på antallet af patientskader viser en analyse af det amerikanske initiativ The Hospital Acquired Condition Reduction Program (HACRP). Programmet under den offentlige sygesikring Medicare og Medicaid pålagde hospitaler bøder, hvis de lå blandt den dårligste fjerdedel mht. patientskader. Ideen var at skabe incitament for forbedringer i […]

Læs mere

Hollandske forskere: Second victim-symptomer undervurderes

15. august 2019

Af Charlotte Frendved Symptomer som overforsigtighed, tvivl om egne evner, stress, skamfølelse og flashbacks er almindelige hos sundhedspersonale, der har været involveret i en utilsigtet hændelse. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker fra 32 hospitaler i Holland. Undersøgelsen kigger på fænomenet second victim, dvs. det forhold at ikke kan patienten lider i […]

Læs mere

“Speak Up”-pris forhindrer patientskader og sparer penge

15. august 2019

Af Charlotte Frendved Patientsikkerhedskulturen er forbedret, og der er sparet flere mio. dollars på hospitalerne i Michigan, USA, efter at man har indført en såkaldt ”Speak Up-award”. Det er en pris, der belønner medarbejdere for at gribe ind, når de oplever, at der er ved at ske en utilsigtet hændelse. Initiativet er sat i verden […]

Læs mere

USA: Tre store sygdomme er ansvarlige for hovedparten af alvorlige diagnosefejl

15. august 2019

I USA er det hjertekarsygdomme, infektioner og kræft, der ligger til grund i tre ud af fire sager, hvor der er sket en alvorlig diagnosefejl. Det viser en opgørelse af erstatningssager, alle anerkendt som diagnosefejl. Sagerne stammer fra databasen Controlled Risk Insurance Company Ltd. (CRICO) Comparative Benchmarking System. Databasen rummer 28,7 % af alle erstatningssager […]

Læs mere

Sikkerhedsbriefinger giver målbar effekt på patientsikkerhed

15. august 2019

Evidensen for sikkerhedsbriefinger er samlet i en ny opgørelse, der er gennemført af irske forskere Af Charlotte Frendved Sundhedsvæsenets ledere kan med fordel udbrede brugen af sikkerhedsbriefinger, anbefaler en gruppe irske forskere, der har gennemgået evidensen for brug af briefinger på akuthospitaler. Analysen viser, at sikkerhedsbriefinger kan give målbare forbedringer af patientsikkerheden, fx bedre identifikation […]

Læs mere

Sådan undgår vi alvorlig personalemangel i fremtidens sundhedsvæsen

15. august 2019

Keynote ved “PSsammen19” Mangel på læger og sygeplejersker er den største trussel mod fremtidens sundhedsvæsen, og vi skal agere nu, hvis vi skal imødegå den alvorlige udvikling. Sådan lyder advarslen fra den britiske ekspert i ledelse og planlægning af sundhedsvæsenet, Mark Britnell. Han har for nylig udgivet bogen “Human: Solving the global workforce crisis in […]

Læs mere

Inspirationsbesøg fra norske kommuner

27. juni 2019

En delegation af mellemledere fra det norske kommunale sundhedsvæsen var i juni på studiebesøg hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed. De 35 deltagere fik blandt andet lejlighed til se, hvordan en dansk kommune arbejder med forbedringsmetoder. Og gæsterne fik også en succeshistorie om medicinhåndtering på bosteder for borgere med psykiske handikap. De norske gæster var primært […]

Læs mere

Kapacitet fra Cincinnati Children’s Hospital om patientsikkerhed i fremtiden

27. juni 2019

Borgernes egen oplevelse af skade og ansattes sikkerhed. Det er to af de områder, patientsikkerhed vil handle om, hvis vi ser 10-20 år frem, mener Stephen E. Muething, der er Chief Quality Offer på verdens måske mest patientsikre børnehospital Cincinnati Children’s Hospital.  Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, PS! “We want to be the best at […]

Læs mere

Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 30. og 31. oktober

12. juni 2019

Den 30. og 31. oktober afholdes Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen – det der tidligere har heddet Primærsektorkonferencen. Konferencen finder sted på Hotel Comwell i Kolding. Kom og deltag i netværk, faglig sparring og diskussioner om de mest aktuelle emner i det sammenhængende sundhedsvæsen. Tilmelding starter ultimo juni. Efterårets konference giver dig inspiration […]

Læs mere

Vigtigt for dig? Mange forskellige svar på et enkelt spørgsmål

12. juni 2019

5. juni var Grundlovsdag, valgdag og Fars dag, men 6. juni var Hvad er vigtigt for dig?-dag. I regioner og kommuner, i somatikken og psykiatrien, i Danmark og på Færøerne stillede de sundhedsprofessionelle spørgsmålet – hvad er vigtigt for dig? Svarene fra borgere og patienter var meget forskellige. Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for […]

Læs mere

Skotland har kurs mod et mere realistisk sundhedsvæsen

12. juni 2019

Begrebet Realistic Medicine er blevet et nyt paradigme i det skotske sundhedsvæsen. Ideen er at befolkningen skal have mest muligt sundhed inden for de begrænsede økonomiske rammer Af Charlotte Frendved At yde pleje og behandling, som giver ægte værdi for patienterne, og at begrænse overbehandling, unødige indgreb og medicin, som patienterne ikke har gavn af. […]

Læs mere

Det her skal vi! Ledelsesaspektet i Sikker Sammenhæng

6. juni 2019

Ledelsens engagement, deltagelse og opbakning har været afgørende for succes i Sikker Sammenhæng, fortæller projektleder Liv Nørregaard Skøtt. I projekt Sikker Sammenhæng gik Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer. Projektparterne udviklede en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over […]

Læs mere

#tagsamtalen. Læs de nye anbefalinger

28. maj 2019

Den faglige følgegruppe bag projekt Klar til samtalen er kommet med en ny, afsluttende rapport. Anbefalingerne i rapporten skal gøre sundhedspersonalet bedre klar til samtalen om patienter og borgeres ønsker til pleje og behandling i den sidste del af livet. Læs rapport og anbefalinger her på hjemmesiden. Det er formandskabet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der […]

Læs mere

Behandling og pleje ved livets afslutning

21. maj 2019

FAGLIGT OVERBLIK Af Ove Gaardboe, overlæge, ekstern konsulent, og Charlotte Frendved, faglig redaktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Et indblik i dansk og international forskning på området Fagligt Nyt har denne gang sat fokus på et delikat og vigtigt tema. Den direkte samtale med patienterne om den sidste levetid og om behandling og pleje ved livets […]

Læs mere

Danskerne vil gerne tale mere om døden

21. maj 2019

Over halvdelen af voksne danskere mener, at vi taler for lidt om døden, og 61 % mener, at det er et vigtigt emne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, offentliggjort af Ældre Sagen, 2019. Spørgeskemaet er udsendt til 2500 personer i alderen 18+ år og besvaret af 1038 personer svarende til en svarprocent på 42. 52 % […]

Læs mere

Canadisk undersøgelse: Patienters fravalg af hjertestopbehandling stemmer ikke med journaloplysninger

21. maj 2019

Der er store uoverensstemmelser mellem det, patienterne og de pårørende ønsker for behandling og pleje ved livets afslutning, og det, der er dokumenteret i patientjournalen. Det viser en undersøgelse på 16 canadiske hospitaler. Ældre patienter med akutte og livstruende sygdomme og/eller deres pårørende blev interviewet i forbindelse med indlæggelse. I alt indgik 808 patienter og […]

Læs mere

”Antal dage hjemme” som mål for kvaliteten af kræftbehandling i den terminale fase

21. maj 2019

Antallet af dage, som patienten tilbringer i hjemmet – og ikke på hospital – kan anvendes som indikator for kvaliteten af pleje og behandling af patienter med terminal kræft. Det foreslår canadiske forskere i en artikel i tidsskriftet Journal of Oncology Practice. De har brugt administrative data fra perioden 2005 til 2013 og fundet, at […]

Læs mere

Undersøgelse i Region Syddanmark: Hvad er vigtigt ved livets afslutning?

21. maj 2019

Ældre danskere er generelt villige til at tale om deres præferencer, hvad angår pleje og behandling ved livets afslutning. Det viser en interviewundersøgelse gennemført blandt 31 ældre over 65 år i Region Syddanmark. Der er gennemført fem fokusgruppeinterview med tilsammen 22 ældre hjemmeboende og ni personlige interview med ældre på plejehjem og ældre, der blev […]

Læs mere

Clinician Burnout in End of Life Care

21. maj 2019

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dr Adam Grant is an organizational psychologist, a Wharton professor, and the host of the ‘WorkLife’ podcast with TED1. Despite these lofty credentials, he often explains that his work is focusing on “how to make work not suck”. This phrase came to mind recently when reading […]

Læs mere

Den sidste levetid – hvornår er det?

21. maj 2019

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det er umuligtat forudsige en eksakt prognose for en patient, og heller ikke alle patienter ønsker at få sat tal på antallet af måneder eller år, de har tilbage. Men i nogle sammenhænge er det nødvendigt at vurdere, hvornår tiden nærmer sig. Hvornår er det fx […]

Læs mere

Medicinsk behandling i den sidste levetid – to give or not to give?

21. maj 2019

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Terminalt syge patienter er ofte i behandling med mange forskellige lægemidler, inklusive antibiotika, kolesterolsænkende og blodtrykssænkende præparater. Men hvornår er det medicin, der lindrer forløbet ved livets afslutning, og hvornår er det nyttesløs behandling, som blot bidrager til at belaste patienten med bivirkninger? Der tegner sig […]

Læs mere

Patientambassadør vil hjælpe andre til sikre journaler

13. maj 2019

Lise Christiansen er en af patientambassadørerne hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Lise har fortalt sin historie til BT. Historien om en forkert diagnose, der kom til at stå i hendes journal. Og anbefalinger til at undgå den slags fejl. Artiklen i BT Lise Christiansen har fortalt sin historie til BT ifm. ambassadørernes anbefalinger til patientsikre […]

Læs mere

6. juni er Hvad er vigtigt for dig?-dag

30. april 2019

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette enkle spørgsmål til patienter og borgere over hele landet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har oprettet en hjemmeside med inspiration og materialer – vigtigtfordig.dk På hjemmesiden kan man bl.a. melde sig til, downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration og få svar […]

Læs mere

Samarbejde mellem kommune og region skaber nærhed i sundhed

15. april 2019

Et projekt på tværs af kommune og region i København har bragt hospitalet og de kommunale tilbud tættere på hinanden. Det betyder færre ventedage, og på sigt vil det også give færre unødige genindlæggelser Projektet Sikker Sammenhæng, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har vist, […]

Læs mere

Psychological Safety in Healthcare

12. april 2019

FAGLIG ORIENTERING Af Simon Tulloch, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed There has been an increased interest in psychological safety in recent years as people become increasingly aware the role it plays in team effectiveness. This was borne out by the popularity of a recent workshop delivered at the annual patient safety conference in Copenhagen. […]

Læs mere

Inspiration fra Glasgow-konferencen

3. april 2019

Af Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed I Fagligt Nyt samler vi eksempler på national og international evidens om kvalitet, patientsikkerhed og forbedringer i sundhedsvæsenet. At få inspiration og indsigt fra personer, der har afprøvet og dokumenteret resultater, er afgørende for at sætte gang i udviklingen. I sidste uge var vi fra Dansk […]

Læs mere

Ny guide til analyser af patientsikkerheden

29. marts 2019

Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver i fællesskab et nyt katalog, der beskriver metoder til analyse af patientsikkerheden. Kataloget følges op af interaktive læringssæt, der er under udvikling. Et nyt katalog med beskrivelse af en række metoder til at analysere patientsikkerheden udgives nu af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. […]

Læs mere

Sådan skabes flow på operationsgangen – masterclass med Fred Ryckman

28. marts 2019

Masterclass med tidligere vicedirektør for Cincinnati Childrens Hospital og professor i kirurgi, Frederick Ryckman. De fem akuthospitaler i Region Midtjylland arbejder sammen om sikrere og mere sammenhængende operationsforløb. Øget patientsikkerhed, øget medarbejdertrivsel, mindre ventetid, bedre ressourceanvendelse og bedre intern kommunikation. Det er de overordnede formål for et nyt regionalt læringsfællesskab med navnet “Sikkert OP Flow”. […]

Læs mere

Flow og patientsikkerhed

28. marts 2019

– hvad kan vi lære af en verdensberømt dansker fra sidste århundred? FAGLIG ORIENTERING Af Chefkonsulent, ph.d. Arjen Peter Stoop Med fire børn har man tilbragt en stund eller to i akut modtagelsen efter mindre uheld, kan jeg sige. Nogle gange har jeg måtte vente længe, andre gange kun kort i tid. Så nogle gange […]

Læs mere

Debriefing bruges for lidt efter kritiske hændelser

28. marts 2019

Debriefing er en kendt metode til kollektivt at bearbejde og lære efter vanskelige episoder. Debriefing kan også være med til at reducere udbrændthed og øge trivslen blandt personalet. Men blandt anæstesilæger bruges debriefing langt fra i alle de tilfælde, hvor det kunne være relevant, viser en interviewundersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Anesthesiology. Der er gennemført 89 […]

Læs mere

Kollektiv intelligens forbedrer den diagnostiske sikkerhed

28. marts 2019

Når flere læger bidrager til at stille diagnosen for en konkret sygehistorie, øges den diagnostiske sikkerhed. Det viser et eksperiment, gennemført ved hjælp af internetplatformen The Human Diagnosis Projekt, Human Dx, https://www.humandx.org/. I Human Dx kan klinikere fra hele verden beskrive sygehistorier fra egen praksis og få hjælp andre brugere – dvs. fra kolleger fra […]

Læs mere

Udvidet medicingennemgang forebygger genindlæggelser – og det betaler sig!

27. marts 2019

Af overlæge Tina Berg Jensen, PS! Medicingennemgang efter en udvidet pakke er dokumenteret at reducere genindlæggelser. Det fremgår af OPTIMIST-studiet. En tilhørende sundhedsøkonomisk analyse viser, at det også kan betale sig. Mere end 20% af de ældre intern medicinske patienter genindlægges indenfor en måned efter udskrivelsen. For denne patientgruppe, udgør de lægemiddel-relaterede problemer en væsentlig […]

Læs mere

Ny bog om usikre røntgenbilleder: 256 Shades of Grey

27. marts 2019

Det er ikke altid nemt at stille en diagnose ud fra et røntgenbillede eller en scanning. Til forskel fra andre diagnostiske test, som blodprøver eller elektrokardiogrammer, er fortolkningen af billeder mere kompleks, og det kan føre til usikre, såvel som falsk-negative og falsk-positive resultater. Under titlen ”Error and uncertainty in diagnostic radiologi: 256 Shades of […]

Læs mere

Dansk studie: Hjemmebehandling øger overlevelsen hos alvorligt syge hjertepatienter

27. marts 2019

For alvorligt syge patienter med betændelse i en hjerteklap kan det være en fordel at blive udskrevet hurtigt og fortsætte behandlingen i eget hjem. Det viser forskning gennemført på hjerteafdelinger fra hele Danmark. Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine. Standardbehandlingen ved betændelse i hjerteklappen var tidligere, at patienterne […]

Læs mere

Britisk rapport: Dårligt teamwork går ud over den kirurgiske patientsikkerhed

27. marts 2019

Når der er problemer med patientsikkerheden i forbindelse med kirurgiske indgreb, skyldes det meget ofte dårligt teamwork blandt kirurger. Det konkluderer det britiske kirurgiske selskab Royal College of Surgeons i en ny rapport. Selskabet har gennemgået 100 reviews, der er gennemført på kirurgiske afdelinger i perioden 2008 til 2017. Generelt er kvaliteten høj på de […]

Læs mere

Medicinsk udstyr giver trykskader på hud og slimhinder – også hos børn

27. marts 2019

Mange patienter får trykskader på hud og slimhinder i forbindelse med brug af medicinsk udstyr. Det viser en international metaanalyse omfattende 29 studier, der har undersøgt forekomsten af tryksår blandt hospitalsindlagte patienter. Der blev fundet tryksår forårsaget af medicinsk udstyr hos ca. hver tiende patient. Hjælpemidler til vejrtrækning, halskraver, tuber, skinner og intravenøse katetre var […]

Læs mere

Patientsikkerhedspakke reducerer dødelighed ved akut mavetarm-kirurgi

27. marts 2019

Akutte mavetarmkirurgiske patienter med fx mavesår eller tarmslyng har generelt en høj dødelighed på 10 % eller mere inden for 30 dage efter operation. Men både dødelighed og indlæggelsestid kan reduceres, viser et projekt omfattende mange tusinde patienter på 28 britiske hospitaler. Hospitalerne har arbejdet med en patientsikkerhedspakke bestående af seks elementer, der ydes før, […]

Læs mere

Patient19: Refusion for praktiserende læger

26. marts 2019

Patientsikkerhedskonferencen 2019 er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger, som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge om refusion efter konferencens afholdelse. Kurset er godkendt til 2 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr. 2 dags kursusafgift a 2.400 kr. og transportudgift max 1.500 kr. Bemærk at den nye takst for tabt arbejdsfortjeneste er gældende […]

Læs mere

Kræftdiagnose blev forsinket i to måneder

22. marts 2019

Journalist Arne Notkin var igennem et udmattende forhindringsløb, før han fik stillet den rigtige diagnose ”Hvis du ikke er heldig, hvis du ikke er kritisk, hvis du ikke har ressourcer, så risikerer det at gå helt galt”. Sådan siger journalist Arne Notkin i radiodokumentarserien Min kamp mod kræften på DR. I sommeren 2017 får Arne […]

Læs mere

PS! er fortsat aktiv i Hvad er vigtigt for dig?-dag

20. marts 2019

Hvad er vigtigt for dig?-dagen afholdes igen i år d. 6. juni. Hjemmesiden vigtigtfordig.dk vil indeholde inspiration og materialer, men i år bliver der ikke udsendt en gratis kampagnepakke. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er et internationalt initiativ, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerede i større stil i Danmark for et par år siden. På […]

Læs mere

Danielle Ofri holder oplæg i Danmark

20. marts 2019

Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed er i fællesskab vært for den amerikanske læge, forfatter og skribent Danielle Ofri, når hun kommer til Danmark i slutningen af april. Den 26. april holder hun et oplæg, som bl.a. vil have fokus på diagnosefejl, og hvad man kan gøre for at forhindre dem. Arrangementet finder sted d. […]

Læs mere

Hvad er arbejdsglæde for dig?

19. marts 2019

Arbejdsglæde har betydning for patienternes sikkerhed. Det har Danmarks Radio sat fokus på i en tv-udsendelse i denne uge, og det zoomer vi ind på ved årets patientsikkerhedskonference.   Arbejdsglæde er godt for både personalet og for patientsikkerheden. Men hvad er arbejdsglæde for dig? På Patientsikkerhedskonferencen vil vi opstille en stor tavle med netop dette […]

Læs mere

PS! vedtager fem indsatsområder for 2019

18. marts 2019

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har godkendt de fem indsatsområder for Selskabets arbejde, som sekretariatet har valgt at prioritere i 2019. På bestyrelsesmødet den 6. marts godkendte bestyrelsen følgende fem indsatsområder for 2019: Medicinering Behandling i eget hjem Diagnostik, flow og rettidig behandling Patientsikkerhedskultur Det sammenhængende sundhedsvæsen Under den overordnede overskrift for hvert indsatsområde […]

Læs mere

Konference 27. maj om at være ”Klar til samtalen”

18. marts 2019

27. maj lanceres en række nye anbefalinger i forbindelse med projektet ”Klar til samtalen”. Anbefalingerne handler om, hvordan både personale og patienter, sygehuse og plejehjem, kan være bedre forberedte på den sidste tid. De sundhedsprofessionelle skal være ”Klar Til Samtalen”. Ved at arbejde med ”Klar til samtalen” opnås overensstemmelse mellem patientens ønsker og den behandling […]

Læs mere

Mød PS! på Folkemødet 2019

18. marts 2019

Igen i år vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed være aktive på Folkemødet, bl.a. som arrangør og medarrangør af debatter. Selskabet er med i Det Fælles Sundhedstelt og arrangerer desuden en debat i Dansk Regioners telt. Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet har på få år udviklet sig til at være et centralt og dagsordensættende mødested for […]

Læs mere

Nyt masterkursus i patientsikkerhed

18. marts 2019

Region Hovedstaden og Københavns Universitet tilbyder nyt masterkursus i patientsikkerhed. Region Hovedstaden har i 2018 arbejdet for at styrke patientsikkerhed og læringskultur bl.a. via et kompetenceprogram målrettet risikomanagere, ledere og patientsikkerhedskoordinatorer. I samarbejde med Københavns Universitet har regionen nu udviklet masterkurser i patientsikkerhed (15 ECTS). Det er første gang, der udbydes en formaliseret national uddannelse […]

Læs mere

Nyt katalog om Tidlig opsporing

15. marts 2019

Tidlig opsporing er et nyt indsatsområde under programmet I sikre hænder. I februar udkom et katalog med erfaringer fra Sønderborg og Frederiksberg kommuner samt anbefalinger til implementering. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Tryksår og medicinfejl kan undgås. Det viser erfaringerne fra de 18 kommuner, der har været med i programmet I […]

Læs mere

Mød disse keynotes på #Patient19

14. marts 2019

Patientsikkerhedskonferencen 2019 byder på både store danske og internationale navne, som bidrager med lokale og globale perspektiver, personlige erfaringer og den nyeste forskning. Læs mere om dem og deres oplæg her. Keynote: Ashish K. Jha Ashish K. Jha er læge og professor i sundhedspolitik ved Harvard School of Public Health. Han har for nylig sat tal […]

Læs mere

#PSugen sætter fokus på den enkeltes perspektiv

8. marts 2019

I uge 11 markerer PS! den internationale patientsikkerhedsuge ved at sætte fokus på en række temaer, samt hvad patientsikkerhed er fra den enkeltes perspektiv. Det sker i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelsesmedlemmer.  Uge 11 er den internationale patientsikkerhedsuge, som har til formål at skabe bevidsthed om patientsikkerhed og opfordre sundhedsprofessionelle til at dele […]

Læs mere

Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann i Politiken: Vi har ladet sygeplejersker i stikken

5. marts 2019

Er medarbejderne ladt i stikken? Det er overskriften på Session C ved Patientsikkerhedskonferencen 2019. Blandt oplægsholderne er Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital, der i oktober svarede ja til spørgsmålet i et debatindlæg i Politiken. Den 28. oktober 2018 bragte Politiken et debatindlæg af Bente Ourø Rørth og Randi Brinckmann under overskriften: ”Vi har […]

Læs mere

Blog: Det allernærmeste sundhedsvæsen

27. februar 2019

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde. Det allernæmeste sundhedsvæsen: ‘Frivillighedstjenesten’ kan styrke sundhedsindsats Forebyggelse af ensomhed og aldersdepression er en kæmpe udfordring – og bliver endnu større. Kommunalt ansatte kan ikke fungere som borgernes helt […]

Læs mere

Invitation til informationsmøder om I sikre hænder

22. februar 2019

Nu har din kommune mulighed for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere. Alle kommuner er velkomne, og deltagelsen er gratis. Hvordan kan din kommune være med til at forbedre patientsikkerheden for borgerne? Det kan du nu høre […]

Læs mere

Nyt redskab fremmer dialog om patientsikkerhedskultur

19. februar 2019

De fem sygehuse fra det tidligere Patientsikkert Sygehus er i gang med at teste et selvevalueringsredskab, der giver en pejling på organisationens patientsikkerhedskultur og læringssystem. Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der har taget initiativ til afprøvningen. Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Er forudsætningerne til stede i vores organisation for, at vi kan […]

Læs mere

Kommuner og frivillige skaber sammen Sikkert Seniorliv

18. februar 2019

Med forebyggende besøg og tiltag som fællesspisning samarbejder 3 kommuner med frivillige om at opspore og forebygge depression i alderdommen i projektet Sikkert Seniorliv. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent i PS! Depression beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer. Det anslås, at omkring 10 % af alle ældre over 65 år får en depression i […]

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen – ambitionsniveau i verdensklasse

6. februar 2019

Ambitionsniveauet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal være fuldt på højde med ambitionsniveauet for resten af sundhedsvæsenet. Og når behandlingen flytter hjem, skal ambitionsniveauet stadig være intet mindre end verdensklasse. Ønsket om høj kvalitet og patientsikkerhed er afsæt for session G på Patientsikkerhedskonferencen – ”Ude godt, hjemme bedst?” Session G ser på udfordringer og […]

Læs mere

Databaser redder patienter fra skader og død

1. februar 2019

Ny professor i patientsikkerhed var blandt de første til at udnytte de kliniske databaser til forskningsformål. Nu bruger hun databaserne til at forebygge komplikationer og optimere patientforløb i forbindelse med ortopædkirurgiske operationer. Af Charlotte Frendved Tidligere gav nogle ortopædkirurgiske afdelinger blodtransfusion til op mod halvdelen af patienterne, når de blev opereret og fik ny hofte. […]

Læs mere

Greve-borgmester er nyt medlem af PS!’ bestyrelse

1. februar 2019

Greves borgmester Pernille Beckmann er nyt medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!’ bestyrelse, udpeget af Kommunernes Landsforening (KL). Som bestyrelsesmedlem afløser hun Peter Sørensen, der er borgmester i Horsens. Se hele bestyrelsen

Læs mere

“Danskermiddag” i Glasgow

31. januar 2019

Traditionen tro vil PS! gerne samle de danske deltagere til en “danskermiddag” i forbindelse med International Forum i Glasgow. Det bliver på den indiske restaurant Kama Sutra, hvor der vil her være rig mulighed for at møde andre aktører i det danske sundhedsvæsen. Middagen afholdes onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.00 Prisen for middagen er […]

Læs mere

PS! med i flere sessioner i Glasgow

30. januar 2019

Erfaringer og viden fra flere af Dansk Selskab for Patientsikkerheds projekter vil blive delt til International Forum i Glasgow, hvor Selskabet medvirker i flere sessioner.  På International Forum on Quality & Safety in Healthcare i Glasgow den 27.-29. marts 2019 medvirker Dansk Selskab for Patientsikkerhed i flere sessioner, hvor ansatte vil dele viden, erfaringer og […]

Læs mere

Nedtur og optur. Fra desperation til bedre trivsel.

29. januar 2019

Høj arbejdsglæde er afgørende for høj kvalitet og patientsikkerhed. På Patientsikkerhedskonferencen kan man bl.a. høre, hvordan personalet på Kirurgisk Afdeling Slagelse fik vendt en nedtur til optur. Desperation førte til innovation. Stigende udgifter, større krav til pleje og behandling og 2 % sparekrav årligt. Det var den situation, Kirurgisk Afdeling Slagelse befandt sig i tilbage […]

Læs mere

PS! kan bidrage til den globale dagsorden

23. januar 2019

Simon Feldbæk Peitersen arbejder med patientsikkerhed hos WHO i Genève. Vi har bl.a. spurgt ham, hvor meget patientsikkerhed fylder hos verdenssundhedsorganisationen, og hvad Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan bidrage med i international sammenhæng. Af kommunikationschef Frits Bredal Hver uge pendler han mellem familien i København og kontoret i Genève. Leder af staben i Dansk Selskab […]

Læs mere

Go with the OP Flow

23. januar 2019

Overbelægning, ventetid og aflyste operationer skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet på hospitaler. Optimering af flow udgør en stor del af løsningen. På Patientsikkerhedskonferencen den 8.-9. april vil akuthospitalerne i Region Midtjylland fortælle om deres resultater med sikkert operationsflow. Et forudsigeligt flow gør det muligt at tilpasse ressourcerne til indlæggelser og udskrivelser, så […]

Læs mere

”Det var først, da vi fik talt om døden, at vi kunne leve livet”

17. januar 2019

Patienter, pårørende og personale skal turde tale om døden. Det var den klare pointe, Ib Jungemann kom med på et seminar om at være ”klar til samtalen.” Jungemanns kone bekymrede sig mindre og hyggede sig mere, da de fik talt om døden. Hun døde som 73-årig af KOL. Af Frits Bredal Projektet hedder ”Klar til […]

Læs mere

Nyt projekt kortlægger diagnosefejl i det danske sundhedsvæsen

17. januar 2019

Data fra Patienterstatningen ligger til grund for ny analyse, der ser på manglende, forkerte og forsinkede diagnoser. 26 % af anerkendte sager vedrører fejldiagnoser. Projektet støttes af Helsefonden. Af Charlotte Frendved Internationalt er der kommet fokus på diagnosefejl som et stort og – indtil nu – ret overset problem for patientsikkerheden. Et nyt projekt, der […]

Læs mere

”Vi skal lære af det, der går godt”

16. januar 2019

Vi skal tvinge os selv til at fokusere på det, der går godt. Det var et af budskaberne, da PS!-direktør Inge Kristensen medvirkede i podcasten Sundhedsvisioner. Patientsikkerhedskultur, patientinddragelse og et fokus på det, der går godt, var blandt emnerne, da Inge Kristensen var gæst i podcasten Sundhedsvisioner i samtale med vært Line Gade. Adspurgt om, […]

Læs mere

Ledelse af kvalitet og patientsikkerhed. Hvordan bliver vi excellente?

16. januar 2019

Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en ledelsesreform. På Patientsikkerhedskonference 2019 kan du bl.a. høre Mickael Bech og Dorthe Crüger komme med deres personlige perspektiver på den aktuelle ledelsesdiskussion. Reformer: Sundhedsreform. Ledelsesreform. Alle taler om reformer for tiden. To af de mennesker, der ved mest om både sundhed og ledelse er Mickael Bech og […]

Læs mere

Mindeord for Judith Nielsen

7. januar 2019

10.12.46 – 02.01.19 Det er med sorg, at vi har modtaget besked om, at Judith Nielsen stille er sovet ind den 2. januar 2019 efter lang tids sygdom. Judith var først og fremmest en kærlig hustru, mor og mormor og efterlader et stort savn i familien. Vores dybeste medfølelse går derfor til Mogens og hans […]

Læs mere

Fagligt Nyt er blevet forbedret

19. december 2018

Gennem en årrække har Dansk Selskab for Patientsikkerhed jævnligt udgivet nyhedsbrevet Fagligt Nyt. Nu er Fagligt Nyt blevet relanceret med et nyt grafisk udseende og en ny redaktion med dansk og international baggrund. Fremover kan artikler og blogs være på både dansk og engelsk. Gennem Fagligt Nyt holder vi læserne orienterede om de seneste nationale og […]

Læs mere

Sikker Sammenhæng: 20 læringstræf senere

19. december 2018

To år og 20 læringstræf senere har projektet Sikker Sammenhæng nået sin afslutning. Undervejs har ansatte fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune fået større forståelse for hinandens arbejdsgange og styrket patientsikkerheden på tværs af sektorer. Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, PS! – Den her er jeg faktisk lidt stolt af. Projektleder Anne-Mette Falkenberg […]

Læs mere

Undersøgelse af påstået mobning på skotsk hospital

19. december 2018

Af Charlotte Frendved En uafhængig undersøgelse er sat i gang på et skotsk hospital, NHS Highland, for at afklare det psykiske arbejdsmiljø. Sagen begyndte i september, da en gruppe erfarne læger fra hospitalet gik offentligt ud og forklarede, at der gennem mange år havde hersket en kultur af frygt og intimidering på hospitalet med ødelæggende […]

Læs mere

Rabat på International Forum i Glasgow

18. december 2018

Af Charlotte Frendved International Forum on Quality & Safety in Healthcare tilbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, at danske deltagere kan få 25% rabat på konferencegebyret ved International Forum i Glasgow 2019. Sidste frist for at opnå rabat er 29. januar! Tilmelding via dette link: https://internationalforum.bmj.com/glasgow/delegate-fees-and-registration-2/ Attendee Type: Forum25 Verification code: IMPROVE25 Organisation/network […]

Læs mere

Den kommunale leder: Konferencen giver inspiration og nye muligheder

18. december 2018

Margrethe Kusk Pedersen, centerleder Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune, fortæller hvorfor Patientsikkerhedskonferencen er vigtig for ledere og medarbejdere i kommunerne. Flere oplæg, sessioner og workshops på konferencen giver en specifik og aktuel vinkel på den stadigt vigtigere kommunale sektor (f.eks. ”Ude godt – hjemme bedst – når behandlingen flytter hjem”). Centerleder Margrethe Kusk Pedersen er […]

Læs mere

Store navne på Patientsikkerheds-konferencen 2019

18. december 2018

Det næste sundhedsvæsen er det gennemgående tema for Patientsikkerhedskonferencen 2019: Fra aktivitet til proaktivitet. Læring af tilsigtede hændelser. Global orientering. Lokal implementering. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har sammen med Programkomiteen inviteret en række stærke og aktuelle danske og internationale keynotes og oplægsholdere. Fra hvert deres unikke perspektiv kommer de med deres bud på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen […]

Læs mere

Invitation: Kom til netværksmøde om forbedringer i psykiatrien

18. december 2018

Af Simon Tulloch Mental Health Improvement Network #mhimprove og IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Healthcare arrangerer i forbindelse med International Forum i Glasgow den 4. årlige #MHImprove dag. Alle, der arbejder inden for psykiatri og mental sundhed og er interesseret i kvalitetsforbedringer, er hjerteligt velkomne til at deltage. Arrangementet finder sted på […]

Læs mere

Do parachutes prevent death?

14. december 2018

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed An unusual inclusion in this month’s BMJ is a paper which aims to determine if using a parachute prevents death or major traumatic injury when jumping from an aircraft. In a randomized controlled trial, 92 aircraft passengers aged 18 and over were screened for participation. 23 agreed […]

Læs mere

Irsk studie: Uhensigtsmæssig medicinering forværres ved hospitalsindlæggelse

14. december 2018

Af Tina Berg Jensen, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Potentielt uhensigtsmæssig polyfarmaci er hyppigt forekommende blandt ældre mennesker og dermed eksponeres de for potentielt alvorlige komplikationer og bivirkninger. Et stort irsk studie udført mellem 2012 og 2015 har set på den årlige forekomst af potentielt uhensigtsmæssig medicinering i gruppen af patienter over 65 år i […]

Læs mere

The increasing use of nudging in healthcare

14. december 2018

                    Den kunstige flue i pissoir-kummen er et af de kendteste eksempler på nudging.  Faglig orientering Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Last week I signed-up to undertake a ‘Masterclass in Nudging’. When I spoke with the wonderfully courteous staff to make my booking […]

Læs mere

Nudging hjælper læger til at huske at bestille influenzavaccine

10. december 2018

Af Simon Tulloch, chefkonsulent, psykolog, PS! Influenza remains a persistent global health threat. Achieving and maintaining high influenza vaccination rates are an important public health priority. However, vaccination rates are often below (national) targets, and this may be due to a range of factors such as psychological barriers that drive vaccine hesitancy or physical barriers […]

Læs mere

Ventetid på akutafdeling reduceret ved hjælp af forbedringsmetoder

10. december 2018

Af Charlotte Frendved Ved hjælp af forbedringsmetoder er det lykkedes akutafdelingen på Singapore General Hospital at reducere ventetiden for nyankomne patienter. Ændringer i afdelingens arbejdsgange har betydet en reduktion i ventetiden fra gennemsnitligt 24 minutter til gennemsnitligt 21 minutter. De bedste resultater er set for de 5 % af patienterne, der venter længst. Hvor den […]

Læs mere

Patientsikkerhed gennem 20 år – nyt temanummer fra Health Affairs

10. december 2018

Af Charlotte Frendved Nu er det snart 20 år siden, at det amerikanske Institute of Medicine udgav den banebrydende rapport “To err is human”. Rapporten hævdede, at mindst 44.000 amerikanere hvert år døde i forbindelse og fejl og skader på sygehusene. Rapporten satte fokus på patientsikkerhedsbegrebet og startede arbejdet for bedre patientsikkerhed, som  siden bredte […]

Læs mere

Kulturen på operationsgangen påvirkes af det “kirurgiske ego”

7. december 2018

Af Charlotte Frendved En artikel i tidskriftet BMJ analyserer kulturen på operationsgangen og anbefaler bortoperation af “kirurg-egoet”, hvis arbejdsklimaet i kirurgiske team skal forbedres. Artiklen tager udgangspunkt i et drastisk eksempel på kirurgisk arrogance. I 2017 blev en britisk transplantationskirurg dømt for at have ætset sine initialer ind i leveren på en patient, han opererede. […]

Læs mere

Dansk forskning: Det kliniske blik er mere præcist end triage-algoritme

7. december 2018

Af Charlotte Frendved Ny dansk forskning viser, at sundhedsprofessionelles kliniske blik er mere præcist til at forudsige dødelighed end triage-systemet DEPT, der anvendes på mange danske akutklinikker. I studiet skulle sundhedsfagligt personale ved hjælp af en simpel klinisk vurdering forudsige, om en patient havde risiko for at dø inden 48 timer eller i løbet af […]

Læs mere

Atul Gawande: “Hvorfor læger hader computere”

7. december 2018

Af Charlotte Frendved Atul Gawande, kirurg, sundhedsforsker og kendt skribent og debattør,  har i november-nummeret af tidskriftet The New Yorker en artikel, der grundigt beskriver lægers forhold til computere og it. Titlen på indlægget er “Why Doctors Hate Their Computers”. Gennem en række konkrete eksempler beskriver Gawande de mange problemer, som ny teknologi medfører for […]

Læs mere

Ny undersøgelse kortlægger patienters oplevelser af diagnosefejl

7. december 2018

En ny opgørelse baseret på frivillige rapporteringer fra patienter og pårørende ser på problemet ”diagnosefejl” fra patienternes synsvinkel. Ialt 465 rapporter om diagnosefejl blev og der blev fundet 184 patienthistorier, der var relevante for emnet. Heraf var det ca. tre fjerdedele, hvor beskrivelsen tydede på upassende opførsel fra en eller flere sundhedsprofessionelle. Fire temaer var […]

Læs mere

Blog: Vigtigt at personalet føler ejerskab

4. december 2018

Personalet skal have ejerskab til deres daglige arbejde, og der skal skabes de bedste forudsætninger for, at personalet kan indgå i dialog med patienterne. Det er ledelsens opgave at sikre dette. Sådan lød en af pointerne fra den hollandske sygeplejerske Jos de Blok, der var keynote speaker ved Primærsektorkonferencen 2018. PS!-direktør Inge Kristensen giver Jos […]

Læs mere

Nyt medlem af bestyrelsen: PS! gør en forskel på arbejdspladserne

4. december 2018

“Når man tænker patientsikkerhed, kan man ikke som ene-organisation klare den opgave”. Sådan siger PS!’s nye bestyrelsesmedlem Torben Klitmøller Hollmann. Han er ny repræsentant for FOA i PS!’s bestyrelse. I et lille interview til patientsikkerhed.dk fortæller Torben Klitmøller Hollmann om sit syn på Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor sundhedsvæsenets forskellige organisationer mødes omkring andre emner […]

Læs mere

Dansk tryksårs-succes præsenteres i USA

4. december 2018

Historien om danske Ida fra Sønderjylland har en central rolle i en ny blog, der netop er offentliggjort af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI. Bloggen er skrevet af Inge Kristensen og Vibeke Rischel, henholdsvis direktør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Den handler om, hvordan vi har stor succes med brug […]

Læs mere

#QiComms på programmet i Orlando

4. december 2018

#QiComms, brug af strategisk kommunikation som redskab i forbedringsarbejdet, er på programmet ved to arrangementer ved det kommende National Forum i Orlando, USA, 9.-12. december. Mandag d. 10. december har PS!’ kommunikationschef Frits Bredal en præsentation sammen med Jo Ann Endo, Senior Managing Editor i IHI’s kommunikationsafdeling. Under overskriften ”Using Communications to Accelerate Quality Improvement” […]

Læs mere

Den patientsikre journal – nye anbefalinger fra Patientambassadørerne

3. december 2018

Anbefalinger fra Patientambassadørerne til sundhedsprofessionelle, til patienter og pårørende samt til sundhedsvæsenets ledere Hvordan kan sundhedsprofessionelle og patienter i fællesskab styrke patientsikkerheden omkring journalføringen, sådan at patienter sikres mod fejl og misforståelser i patientjournalen? Patientambassadørerne* har udarbejdet en række anbefalinger til ”den patientsikre journal”. Anbefalingerne er udarbejdet på grundlag af et seminar, ”Patientens journal, sundhedsvæsenets […]

Læs mere

Primaer18: Se billeder fra konferencen

29. november 2018

Sammenhæng på tværs, Medicin uden skade og tidlig opsporing var blandt emnerne, da omkring 250 deltagere var samlet til Primærsektorkonference 2018 i Kolding i slutningen af oktober. Hent præsentationer fra konferencen Konferencen i tweets Direktør for PS!, Inge Kristensen, bød de omkring 250 deltagere velkommen til årets Primærsektorkonference. I sin velkomst lagde hun vægt på […]

Læs mere

Safer Patient Records – new recommendations from Danish Patient Ambassadors

23. november 2018

Recommendations from Danish “Patient Ambassadors” to healthcare professionals, to patients and their families, and to healthcare managers How can healthcare professionals and patients jointly strengthen the safety of patient records, so as to ensure that patients are protected against errors and misunderstandings in their record? The Patient Ambassadors, a part of WHO’s Patients for Patient […]

Læs mere

Sygefravær halveret efter forbedringsprogrammet I sikre hænder

22. november 2018

Da afdeling 4 hos Demens- og HjerneCentrum Aarhus i 2016 kom med som pilotenhed i I sikre hænder, var det en afdeling præget af et usundt arbejdsmiljø. Hele artiklen på I sikre hænders hjemmeside – Der var enormt mange utilsigtede hændelser, og sygefraværet havde været rigtig højt i mange år. Der var stort personaleflow og […]

Læs mere

Great impact of The Pressure Ulcer Bundle in Danish Healthcare

15. november 2018

In Denmark, nursing homes for the most fragile elderly now reports more than 300 days between pressure ulcers grade 1 – 2. Pressure ulcers in grade 3 – 4 are very rare. Acute hospitals report similar results. Implementation of The Pressure Ulcer Bundle has had a great impact all over Danish healthcare. By means of […]

Læs mere

Stop tryksår-dag: Forebyggelse af tryksår har succes

14. november 2018

International Stop Tryksår-dag den 15. november fejres med gode resultater i Danmark. Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Patienterne på Nordsjællands Hospital får færre tryksår end nogensinde før. På Sygehus Lillebælt viser tallene, at de få tryksår, der stadig opstår, bliver mildere og mildere i graderne. Og også i det kommunale sundhedsvæsen er der […]

Læs mere

PROM, kvalitetsudvikling og menneskelighed

7. november 2018

Psykiatrien risikerer at måle og veje mennesker, som var de biologiske maskiner. Humanisme og brug af patientrapporterede data kan gøre behandlingen af patienterne mere menneskelig og mere målrettet den enkelte, siger den israelske professor David Roe. Af Frits Bredal, kommunikationschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Data fra sundhedsvæsenets brugere er et vigtigt redskab, der kan skabe […]

Læs mere

#Primaer18: Konferencen i tweets

1. november 2018

Omkring 250 deltagere var samlet til Primærsektorkonference 2018 i Kolding den 31. oktober – 1. november. Vi bringer her et udvalg af tweets fra to dage med patientsikkerhed, sammenhæng og kvalitet i fokus. Vi er klar til at åbne dørene til årets Primærsektorkonference og byde omkring 250 deltagere velkommen til #primaer18. 2 dage med fokus […]

Læs mere

Nyt initiativ: Flere patienter skal rapportere uth’er

1. november 2018

PS! og patientambassadører støtter initiativ, der skal få flere patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser.  ”Hjælp os med at blive endnu bedre”, lyder opfordringen  til patienter og pårørende: ”Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Hjælp os med at lære af vores […]

Læs mere

Fagligt Nyt oktober 2018

11. oktober 2018

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er en service fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS! Hidtil har Fagligt Nyt været en del af PS!’ almindelige nyhedsbrev, men fra næste nummer vil Fagligt Nyt udkomme i en ny form og som et selvstændigt nyhedsbrev. Ønsker du at modtage Fagligt Nyt som nyhedsbrev, send venligst en mail til fagligtnyt@patientsikkerhed.dk […]

Læs mere

Københavns Kommune reducerer ventetider

11. oktober 2018

Københavns Kommune har reduceret ventetiderne til genoptræning. Kommunen arbejder nu på at fastholde de kortere ventetider. ”Sikkert flow til gavn for borgerne” er overskriften ved Session C på Primærsektorkonferencen. Sessionen handler om, hvordan man kan forbedre flowet ved at identificere og eliminere flaskehalse og ved at ændre sine arbejdsgange. Projektleder Lars Damkjær fra Københavns Kommune er […]

Læs mere