Det menneskelige aspekt kunne tøjle mit temperament

19. september 2017

31-årige Kristian Hammer har tilbragt mange år af sin ungdom på bosteder. Han kæmpede med stofmisbrug og et temperament, som flere gange udmøntede sig i trusler og vold. For ham var trygge relationer, konfliktnedtrappende kropssprog og en ligeværdig dialog altafgørende, da han skulle lære at styre sit temperament. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for […]

Læs mere

Ældrechefer: “Patientsikkerheden i kommunerne skal styrkes”

12. september 2017

Læs kronik i Kristeligt Dagblad af sundheds- og ældrecheferne i de fem pilotkommuner i I sikre hænder. Statens Institut for Folkesundhed har evalueret arbejdet i I sikre hænder, så der for første gang foreligger et samlet overblik over indsatsen i de fem pilotkommuner. I den forbindelse har sundheds- og ældrecheferne skrevet en kronik om forbedringsarbejdet, […]

Læs mere

Styrket patientsikkerhed i det kommunale sundhedsvæsen

11. september 2017

KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed forstærker det strategiske samarbejde på sundhedsområdet. I takt med at flere og flere opgaver på sundheds- og ældreområdet løses af kommuner og almen praksis, er der behov for at styrke kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed. Som led i udviklingsarbejdet forstærker KL derfor sit strategiske samarbejde med Dansk Selskab […]

Læs mere

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

11. september 2017

Ved at arbejde på nye måder kan kommunerne styrke sikkerheden for borgerne – og øge fagligheden og arbejdsglæden for personalet. Det viser evaluering af fem kommuners arbejde i projektet ‘I sikre hænder’, som for første gang giver et samlet overblik over indsatsen. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det kan lade sig […]

Læs mere

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

8. september 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltager i et nyt nationalt partnerskab, som frem til 2020 skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvert år forsøger mellem 6000 og 12000 danskere at tage deres eget liv, og omkring 600 danskere begår selvmord. Cirka […]

Læs mere

Sikker Psykiatri sætter ekstra fokus på forebyggelse af selvmord

3. september 2017

Den 10. september er den internationale dag for forebyggelse af selvmord. Det markerer de psykiatriske projektenheder i Sikker Psykiatri. Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Omkring 600 danskere begår selvmord om året. Omkring 80 af disse, næsten hvert syvende selvmord, begås af patienter i psykiatrien. Et af indsatsområderne i Sikker Psykiatri er at forebygge […]

Læs mere

Fagligt nyt – aug/sept 2017

30. august 2017

I denne måned om: Pårørende finder sig i, at sundhedsvæsenet behandler ældre patienter dårligt Stort amerikansk studie: kirurgisk tjekliste reducerer dødeligheden efter operation Unge læger tøver med at gøre opmærksom på uprofessionel adfærd hos kolleger Britisk indsats for at reducere variation i kliniske ydelser Ny rapport fra IHI/NPSF: Patientsikkerhed i hjemmet Britiske tal: Ældre patienter […]

Læs mere

Formanden for Danske Patienter: “Kompromisløs patientsikkerhed”

30. august 2017

Af Frits Bredal, kommunikationschef Dansk Selskab for Patientsikkerhed I foråret 2017 begyndte Camilla Hersom som ny repræsentant for Danske Patienter i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Jeg møder formanden for Danske Patienter i Kompagnistræde midt i København, hvor paraplyorganisationen holder til. Hvad er status på patientsikkerheden anno 2017? Der er ingen tvivl om, at […]

Læs mere

Sygeplejersker kan søge Annette Bartley-mindelegat

29. august 2017

Institute for Healthcare Improvement har indstiftet et legat til minde om den britiske sygeplejerske og improvement coach Annette Bartley. Legatet dækker deltagelse i det årlige National Forum on Quality Improvement in Health Care, der finder sted i Orlando, Florida from December 10-13, 2017. Deadline for ansøgningen er 15. september. Se IHI’s opslag med detaljer om […]

Læs mere

Emmys ’kontakt-bænk’ holder depressionen på afstand

28. august 2017

87-årige Emmy Madsine Andersen oplevede depressionens stærke kræfter, da hun mistede sin mand Jørgen. Efter to års isolation var det første møde med omverdenen en hurdle, der skulle overvindes – men det viste sig, at mødet med andre mennesker på en bænk i Thisted var med til at hjælpe hende ud af depressionens klør. Af […]

Læs mere

Dansk Selskab for Patientsikkerhed flytter til Frederiksberg

22. august 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) får nye lokaler. Pr. 22. september flytter kontoret og PS!’ knap 30 medarbejdere til Frederiksberg Hospital. Siden stiftelsen i 2001 har PS! haft til huse på Hvidovre Hospital, men i forbindelse med nybyggeri får Hvidovre nu brug for pladsen. ”Vi glæder os til at fortsætte vores indsats for patientsikkerheden med […]

Læs mere

Sikker Sammenhæng-deltagere gik I patientens fodspor: “Vi skal huske nærværet”

16. august 2017

“Hvad skal jeg bruge klokken til?” “Hvornår får vi mad?” Sådan nogle enkle spørgsmål trængte sig på, da to deltagere fra projektet Sikker Sammenhæng var med på sidelinjen af et forløb, hvor en patient skulle udskrives fra hospitalet til rehabiliteringscentret. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Anne Sjögren befinder sig på hjerteafdelingen på Bispebjerg […]

Læs mere

”Vi lærer af at lytte til borgernes stemme”

10. august 2017

Hvem er borgerne, hvad er deres forventninger, og hvor skal vi møde dem i fremtidens sundhedsvæsen? Sådan spørger Danske Regioner til konference d. 1. september. Ønsket er at skabe et sundhedsvæsen, hvor borgerne kan mærke, at det er til for dem. Danske Regioner sætter spot på borgernes forskellige udgangspunkter, forventninger og behov på en konference 1. september. De […]

Læs mere

Fødderne er i sikre hænder

9. august 2017

Den 21. september foregår Fodens Dag, og det markerer de 18 kommuner i I sikre hænder ved at sætte ekstra fokus på deres arbejde med at forebygge tryksår. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Fødderne er i sikre hænder. Med det budskab markerer de 18 kommuner i I sikre hænder Fodens […]

Læs mere

Svendborg inddrager farmaceuter i medicingennemgang

12. juli 2017

Sideløbende med projekt Sikker Psykiatri har Psykiatrisk Afdeling Svendborg haft stor succes med et forsøg, hvor lægerne inddrager farmaceuter i medicingennemgangen. Tiltaget fastholder fokus og skærper medicinsikkerheden – alt sammen til gavn for patienten. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Lægerne på Psykiatrisk Afdeling Svendborg har siden 2014 haft mulighed for at inddrage […]

Læs mere

“Dit system må ikke afhænge af individet”

12. juli 2017

Fokuser på borgerne, ledelsen og fejlkulturen i det fortsatte forbedringsarbejde. Sådan lyder rådene fra Aidan Fowler til I sikre hænders pilotkommuner, som går fra projekt til drift. Læs interview med chefen for forbedringsarbejdet i Wales. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Selvom arbejdet med I sikre hænder i de fem pilotkommuner officielt […]

Læs mere

Kommuner deler viden om forbedringsarbejde

12. juli 2017

Der blev udvekslet erfaringer om forbedringsarbejdet på tværs af kommunegrænser, da de nye kommuner i projektet I sikre hænder besøgte pilotkommunerne. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvordan har I oplært medarbejderne i tryksårspakken? Hvornår spreder I til andre enheder? Hvordan samler I data? Spørgelysten var stor, da tre af pilotkommunerne […]

Læs mere

”God indgangsvinkel til en lukket mand”

2. juli 2017

Aktive pårørende er uvurderlige, når man rammes af sygdom. Men hvordan inddrager personalet dem meningsfuldt i forløbet? Redskab til pårørendeinddragelse testes på Aarhus Universitetshospital. Af Jimmy Damsgård, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed ”Hvad har du mest brug for min hjælp til?” ”Hvilke undersøgelser eller samtaler skal jeg gå med til?” Det er nogle af de […]

Læs mere

Dansk initiativ bakker op om WHO’s nye medicin-satsning

29. juni 2017

WHO lancerede i foråret en ny verdensomspændede satsning, medication without harm, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Et nyt dansk initiativ vil bakke op om WHO’s globale kampagne. Af Charlotte Frendved, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) vil sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed lægge rammerne for et program, der skal øge […]

Læs mere

Danske sundhedsprofessionelle begejstrede for fellowship-program

28. juni 2017

Tre danske deltagere har været på skotsk fellowship-program, som har givet dem nye indsigter i kvalitetsarbejde og flere værktøjer i forhold til ledelse af forbedringsarbejde.  Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Det skotske fellowship-program The Scottish Quality & Safety Fellowship har igennem otte år uddannet flere end 150 ’fellows’ fra hele verden. Deltagere […]

Læs mere

‘Borgernes svar er jordnære’

27. juni 2017

Store røde paphjerter, kage med logo og grillede pølser. Det gik ikke stille for sig, da plejecentrene Sønderhaven og Lundehaven i Ballerup markerede Hvad er vigtigt for dig?-dag 6. juni. Alle beboere fik stillet spørgsmålet: ‘Hvad er vigtigt for dig?’ Svarene var overraskende jordnære og lette at imødekomme. Dansk Selskab for Patientsikkerhed besøgte plejecentrene på […]

Læs mere

Fagligt nyt – juni/juli 2017

27. juni 2017

I denne måned blandt andet om: ”Dr. Google” har positiv virkning på læge-patientforholdet Patienters fravalg af kræftbehandling mødes med mistro fra omverdenen Stærkt forøget risiko for hjertekarsygdomme hos mennesker med alvorlig psykisk lidelse Britiske kvinder efterlyser værdighed og respekt i behandlingen af gynækologiske lidelser Folkesundheds-indsatser er en god forretning for samfundsøkonomien Kampagne forbedrede praksis omkring […]

Læs mere

Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – fem aktuelle anbefalinger

20. juni 2017

Patientsikkerhed skal stå øverst på dagsordenen i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Rapporten indeholder fem grundlæggende mål og en række anbefalinger.   Rapporten med de fem anbefalinger Det danske sundhedsvæsen har opnået store resultater via suboptimering af specialer, men nu har mange […]

Læs mere

Stort psykiatri-distrikt i London halverer vold

14. juni 2017

Af Charlotte Frendved, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ved at blive bedre til at forudse risikoen og ved at skabe større åbenhed omkring problemer med vold og aggression er det lykkedes at reducere antallet af voldelige episoder markant i NHS East London Foundation Trust, som er et stort psykiatri-distrikt i London med over 5000 ansatte og […]

Læs mere

International forskning: At blive lyttet til er vigtigt for patienten – og for behandlingsresultatet

31. maj 2017

Flere aktuelle undersøgelser viser, at kommunikationen mellem patient og sundhedsprofessionelle har fundamental betydning både for patientens subjektive oplevelse og for det objektive behandlingsresultat. Især det, at man som patient føler sig lyttet til, er vigtigt. En spørgeskemaundersøgelse med 601 deltagere over 50 år, der for nylig er offentliggjort i British Journal of General Practice, viser […]

Læs mere

Personale bruger Sig Frem som metode til systematisk feedback

31. maj 2017

“Wow! Er det til os?” Smilene bredte sig hurtigt, da Dansk Selskab for Patientsikkerhed midt i dagens gøremål overraskede personalet på Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital med en stor kurv fyldt med chokolade. Afdelingen var udtrukket som den heldige vinder af den store Sig Frem-undersøgelse.  Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ligeså snart […]

Læs mere

Psykiatrien i Nordjylland fejrer Månedens Afsnit

24. maj 2017

Klinik Psykiatri Nord i Region Nordjylland har indført en ny fast rutine, hvor klinik-ledelsen hver måned kårer Månedens Afsnit i forhold til Sikker Psykiatri. Det er et afsnit, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at arbejde med pakkerne i projektet. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Klinik Psykiatri Nord består […]

Læs mere

Blog: Stop the line! Nej tak til flere retningslinjer

24. maj 2017

Når der sker fejl i sundhedsvæsenet, er reaktionen næsten altid, at så er der brug for nogle nye retningslinjer, vejledninger eller instrukser. Men hvis vi vil sikre, at det ikke sker igen, er det ikke flere retningslinjer, der skal til. Det er helt andre tiltag, som fx “stop the line” og “time out”. Læs Vibeke […]

Læs mere

Fælles sikkerhedsbriefinger skaber bedre samarbejde i psykiatrien

19. maj 2017

I Regionspsykiatrien Viborg og på Psykiatrisk Afdeling Svendborg samles afsnittene hver dag til fælles sikkerhedsbriefinger. De nedbryder siloer, styrker samarbejdsånden og giver patienterne bedre pleje. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed I forbindelse Sikker Psykiatris indsats mod bæltefikseringer foretager medarbejderne på det enkelte afsnit en kort sikkerhedsbriefing, hvor de identificerer situationer, som […]

Læs mere

Apoteker over hele landet opfordrer borgerne til at stille spørgsmål

18. maj 2017

Borgerne skal klædes på til at stille spørgsmål, som både giver tryghed – og bedre behandling. Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden hjælper landets apoteker i disse uger borgerne med at få svar på spørgsmål om deres medicin. Enten hos egen læge eller på apoteket. Mere end 400 apoteker er med til at sprede […]

Læs mere

Sundheds- og ældrechefer henter inspiration på international konference

12. maj 2017

Sundheds- og ældrechefer fra de 13 nye kommuner i I sikre hænder deltog i den internationale konference om kvalitet og patientsikkerhed. Hør hvad de tog med hjem til forbedringsarbejdet. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den 26.-28. april 2017 foregik en af verdens største konferencer om kvalitet og patientsikkerhed – ‘International Forum […]

Læs mere

”Vi har en forpligtigelse til at udbrede erfaringerne fra Sikker Psykiatri”

4. maj 2017

Ifølge Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er resultaterne af forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri så stærke, at projektets metoder skal være et afsæt for fremtidens kvalitetsarbejde i psykiatrien. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Formand for Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for […]

Læs mere

Nyt center vil forske i helbredende kommunikation

3. maj 2017

Kan den måde, man som sundhedsprofessionel taler med patienterne på, være med til at helbrede? Meget tyder på, at svaret er ja. Et nyt Center for Patientkommunikation ved Sygehus Lillebælt skal være med til at udbygge viden på området. Centeret blev indviet ved et arrangement på Vejle Sygehus tirsdag den 2. maj. Centeret bliver ramme […]

Læs mere

Deltagere: “Vi skal dele mere”

25. april 2017

Flere deltagere fremhæver Patientsikkerhedskonferencen som et forum for vidensdeling og netværk. Hør hvad fem deltagere på årets konference tager med sig hjem. Af Julie Kofoed og Eva Rose Waldorff, kommunikationskonsulenter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Louise Lund-Møller, centerleder i Roskilde Kommune: Jeg er blevet meget inspireret og har fået idéer til forandringer og forbedringer i egen […]

Læs mere

10 år med forbedringer: Årets konference var tilbage- og fremadskuende

24. april 2017

Flere end 500 sundhedsprofessionelle blev præsenteret for de nyeste metoder og erfaringer fra danske og internationale oplægsholdere, da de deltog i Patientsikkerhedskonferencen 2017. Af Julie Kofoed, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Vi er nået langt med patientsikkerheden, men der er stadig plads til forbedringer. Sådan sagde Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i […]

Læs mere

Ny rapport om fejlbehandling af patienter med anden etnisk baggrund

19. april 2017

I forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen 2017 offentliggør Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital en ny rapport, der sætter fokus på fejlbehandling, som skyldes misforståelser imellem sundhedspersonale og patienter af anden etnisk baggrund end dansk. Rapporten “Misforståede symptomer, alvorlige fejlopfattelser og utilsigtede hændelser involverende etniske minoritetspatienter med sprogbarrierer” er tidligere blevet omtalt af Danmarks Radio. Rapporten påpeger, at […]

Læs mere

Sygehuse holder langt mere åbent for pårørende

18. april 2017

Sygehuse holder i stigende grad åbent for pårørende. Ny undersøgelse viser, at 72 procent af sygehusafdelingerne i Danmark har åbent døgnet rundt. Første gang besøgstidsundersøgelsen blev gennemført, i 2013, var det kun 9 procent af afdelingerne, der havde fri besøgstid – der er tale om en 8-dobling på fem år. Pårørende har i stigende grad […]

Læs mere

10 år med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet

7. april 2017

I 2007 lød startskuddet til 10 års forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på PDSA’er, tidstro data og afdelingsnær ledelse. Siden er metoderne blevet en væsentlig del af sundhedspersonalets værktøjskasse og det nye kvalitetsprograms vokabularium. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Det sker ikke hos os. På sygehusenes gange over hele Danmark […]

Læs mere

Fagligt nyt april 2017

4. april 2017

I denne måned blandt andet om: Derfor er det svært for hospitalspersonale at gennemføre forbedringer Ny rapport sætter fokus på belastningen af pårørende i den britiske ældrepleje Kombinationsbehandling kan være mere effektiv end monoterapi mod forhøjet blodtryk Antidepressiv medicin er forbundet med hoftefraktur hos ældre Dødeligheden er lav under akkrediteringsbesøg på amerikanske hospitaler Anæstesilæge rejser […]

Læs mere

Britisk analyse: Derfor er det svært at gennemføre forbedringer

4. april 2017

En britisk analyse kortlægger barriererne for, at der skabes forbedringer på grundlag af patientfeedback Der er mange barrierer, når hospitalspersonale vil gennemføre forbedringer på grundlag af input fra patienter og pårørende, viser en britisk analyse, der har fulgt 17 hospitalsafdelinger og deres bestræbelser. Personalet må have ejerskab, råderum og ressourcer til at eksekvere deres handlingsplaner […]

Læs mere

6. juni er ‘Hvad er vigtigt for dig?-dag’

30. marts 2017

Tirsdag den 6. juni sætter danske sundhedsprofessionelle fokus på patienter/beboere/borgeres behov, ønsker og håb. Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden, og som Dansk Selskab for Patientsikkerhed gerne vil udvikle yderligere i Danmark, så den gentages år efter år. Med initiativet forstærkes en udvikling, som allerede er godt på vej: […]

Læs mere

OECD: Skader og fejl sluger 15 % af sundhedsvæsenets budget

30. marts 2017

15 % af sundhedsvæsenet aktivitet og budget kan tilskrives håndtering af fejl og følger af patientskader. Det konkluderer OECD i en ny rapport, der undersøger sundhedsøkonomiske konsekvenser af (manglende) patientsikkerhed. Rapporten blev præsenteret på ”2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety” i Bonn, Tyskland, d. 29. marts 2017. Rapporten konkluderer også, at der er rigtig […]

Læs mere

Kære leder: Er dit sygehus klar til sin nye rolle i det digitale sundhedsvæsen?

28. marts 2017

I 1996 vandt supercomputeren Deep Blue over selveste Kasparov i et parti skak. I 2011 slog dens efterfølger Watson de skarpeste mestre i Jeopardy. I 2016 kom Dr. Watson med de første behandlingsforslag til kræftpatienter på Rigshospitalet. Den teknologiske fremtid er lige her og nu, og presser sammen med borgerne på for store forandringer i […]

Læs mere

Inge Kristensen fylder 50 år

24. marts 2017

Politiken bringer fredag en omtale i anledning af, at Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, fylder 50 år den 25. marts. Avisen skriver følgende:   “Inge Kristensen brænder for at forbedre sundhedsvæsenet. Denne tilgang har præget hendes arbejdsliv gennem en lang årrække. Hun er direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed – en organisation, […]

Læs mere

Danske Regioner: E-læringskursus styrker kvaliteten

23. marts 2017

Indsatsen for at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet bliver styrket med et nyt e-læringsprogram, hvor sundhedsvæsenets ansatte kan lære om forbedringsarbejde. Det skriver Danske Regioners nyhedsbrev. E-læringsprogrammet er udviklet af Region Hovedstadens E-læringsenhed i samarbejde med de øvrige regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Programmet stilles til rådighed for alle ansatte i regionerne. Nyheden fra Danske […]

Læs mere

Retspsykiatrisk afsnit i Glostrup runder 100 dage uden bæltefikseringer

22. marts 2017

Systematik, inddragelse af patienter og tidstro data betyder, at medarbejderne på retspsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup, som er med i Sikker Psykiatri, ikke har brugt bælte i over 100 dage. Retspsykiatrisk døgnafsnit 181 på Psykiatrisk Center Glostrup har ikke haft en eneste bæltefiksering siden den 8. november 2016. Dét er rekord for de senere […]

Læs mere

Nyt katalog samler erfaringer om tavlemøder

22. marts 2017

Tavler og tavlemøder er centrale redskaber i arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i ældreplejen. Det beskriver et nyt katalog fra I sikre hænder. Når personale i på plejecentre og i hjemmeplejen skal reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner, spiller tavler og tavlemøder en afgørende rolle. Det viser erfaringerne fra de fem pilotkommuner i […]

Læs mere

Selskabet skal fortsat være den frække pige i klassen

21. marts 2017

Patientsikkerhedskonferencen 2017 markerer 10 års jubilæum for kampagnen Operation Life og for de forbedringsprojekter, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og dermed også Dansk Sygeplejeråd har stået bag. Blandt andet i den anledning har vi talt med formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, om hvad sundhedsvæsenet kan bruge erfaringerne fra projekterne til i fremtiden. Af Frits […]

Læs mere

Fusion samler to internationalt markante organisationer for patientsikkerhed

14. marts 2017

To markante organisationer inden for international patientsikkerhed, Institute for Healtcare Improvement (IHI) og National Patient Safety Foundation (NPSF), er blevet enige om at fusionere. Det sker i erkendelsen af, at patientsikkerhed er et vigtigt folkesundhedsproblem, hvor der er brug for nytænkning og stadigt fokus, fremgår det af en pressemeddelelse fra de to organisationer. IHI og […]

Læs mere

Patientsikkerhedsugen markeres på Twitter

13. marts 2017

I denne uge markerer Dansk Selskab for Patientsikkerhed den internationale Patientsikkerhedsuge ved at sætte fokus på fem vigtige temaer. Det sker i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelsesmedlemmer.  Den årligt tilbagevendende Patientsikkerhedsuge er et initiativ, der er startet af den amerikanske organisation The National Patient Safety Foundation (NPSF). Internationalt er forskellige lande aktive i […]

Læs mere

Bedre sektorovergange

10. marts 2017

Der sker mange utilsigtede hændelser, når patienter skal flyttes mellem sektorer, f.eks. ved indlæggelse fra plejecenter til sygehus eller ved udskrivelse fra sygehus til egen bolig med hjemmepleje. Hvad kan vi gøre for at forbedre patientsikkerheden i overgangene mellem primær og sekundær sektor med fokus på både sygehus, praktiserende læge og kommunale tilbud? Det vil […]

Læs mere

Få læringsnetværket til at leve

1. marts 2017

Systematisk arbejdende læringsnetværk (collaborativer) har vist sig at være velegnede fora til at skabe og sprede forbedringer inden for sundhedsvæsenet. De er også tiltænkt en vigtig rolle i det nye nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet i form af de såkaldte ’lærings- og kvalitetsteam’. Men hvordan organiseres et læringsnetværk, og hvordan kan man få det til at […]

Læs mere

Ny bog: Ingen tager ansvar for multisyge

1. marts 2017

Patienter, der lider af mere end én sygdom, har det ikke nemt. De skal ofte gå til kontroller, behandlinger og samtaler med flere afdelinger på sygehuset og i kommunen, og må selv tage ansvaret for deres situation. Ingen i sundhedsvæsenet tager ansvaret for dem. Det er konklusionen på i en ny bog om multisygdomme: Hvidbog […]

Læs mere

Fagligt nyt februar-marts 2017

1. marts 2017

I denne måned om: Ledelsesrunder skaber værdi i ældreplejen, i psykiatrien og på institutioner for handikappede Patientrapporterede data forbedrer forløbet for alvorligt syge kræftpatienter Hospitalspatienter har bedre overlevelse, når de behandles af kvindelige læger Patienter retter fejl og misforståelser i egen journal Britisk rapport: Erfaringer fra patient-dødsfald kunne anvendes bedre Nye redskaber til involvering af […]

Læs mere

Sjællands Universitetshospital siger Godt du spør’

20. februar 2017

Snart kan man finde Godt du spør’-plakater, film og pjecer på alle afdelinger af Sjællands Universitetshospital. Efter et succesfuldt pilotforsøg sidste år bliver Godt du spør’-materialet i løbet af foråret en permanent del af alle afdelinger på Sjællands Universitetshospital. Formålet er at invitere patienter og pårørende til at stille spørgsmål. Af Julie Kofoed, journalist, Dansk […]

Læs mere

Konference om patientsikkerhed: Oplev forbedringsarbejde på et plejecenter

6. februar 2017

Til Patientsikkerhedskonferencen 2017 den 19.-20. april kan du komme med på studietur til plejecenteret Kastanjehaven i Frederiksberg Kommune. Her vil personalet fortælle, hvordan blandt andet daglige tavlemøder og brug af tidstro data har styrket tværfagligheden og patientsikkerheden i forbindelse med projektet I sikre hænder. Personalet på plejecentret Kastanjehaven har vist, at det kan lade sig gøre at […]

Læs mere

13 nye kommuner kan trække på solid erfaring fra I sikre hænder

3. februar 2017

Fem kommuner har nytænkt arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i ældreplejen i forbindelse med projektet I sikre hænder. Deres erfaringer er nu samlet i et katalog til inspiration for de 13 nye I sikre hænder-kommuner og resten af det kommunale Danmark. Når 13 nye kommuner nu for alvor går i gang med projektet I sikre […]

Læs mere

“Vi er gode til at behandle, men vi glemmer nogle gange, at patienten skal værdigt herfra”

1. februar 2017

Det er blevet fast procedure på Hjertemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Horsens, at læger og sygeplejersker tager samtaler med meget alvorligt syge patienter om, hvorvidt de ønsker forsøg på genoplivning, hvis de får hjertestop. Snart vil flere afdelinger på Regionshospitalet Horsens systematisk gøre det samme. Af Julie Kofoed, journalist, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Foråret 2016: En […]

Læs mere

Pårørendes indsats er vigtig for patientsikkerheden

23. januar 2017

Af  Tove Lindhardt, seniorforsker, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje Herlev Hospital Marie Lilja Jensen, seniorkonsulent Ældre Sagen Ove Gaardboe, overlæge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Aase er 84 år, bor i eget hjem og klarer sig med hjemmehjælp om morgenen og hjælp til rengøring. Aases datter, Anita på 55, hjælper Aase med indkøb, og kører […]

Læs mere

Projekt Sikker Sammenhæng skudt i gang med læringstræf

19. januar 2017

Der blev udvekslet erfaringer fra hverdagen og skabt netværk på tværs af sektorer, da personale fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mødtes med medarbejdere fra Københavns Kommunes rehabiliteringscentre til det første læringseminar i projektet Sikker Sammenhæng. Af Julie Kofoed, journalist, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sikker Sammenhæng er et nyt fælles innovationsprojekt mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, […]

Læs mere

Nyt projekt skal skabe Sikker Sammenhæng for ældre – mellem hospital og kommune

10. januar 2017

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed indleder i 2017 et fælles samarbejdsprojekt, der med fokus på den ældre borger skal nedbringe ventetiden på udskrivelse fra hospitalet og reducere antallet af akutte genindlæggelser. Hvert år bliver op mod 2.500 ældre over 65 år udskrevet fra et hospital til rehabilitering i Københavns […]

Læs mere

Nordsjællands Hospital vinder håndhygiejnens Oscar

5. januar 2017

Flere års systematisk forbedringsarbejde på Nordsjællands Hospital blandt andet i forbindelse med projektet Patientsikkert Sygehus betyder nu, at hospitalet modtager den europæiske håndhygiejnepris ”European Hand Hygiene Excellence Award 2017”. Prisen uddeles hvert andet år og er aldrig tidligere tilfaldet et dansk hospital. Pressemeddelelse fra Nordsjællands Hospital – Vi har ydet en stor tværfaglig indsats gennem […]

Læs mere

Karen Stæhr: “I sikre hænder løfter fagligheden i ældreplejen”

4. januar 2017

Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, roser I sikre hænder for at styrke fagligheden og øge personalets arbejdsglæde. Hun er glad for, at projektet nu udbredes til flere kommuner. Se videointerview. Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er begejstret for den arbejdsglæde og […]

Læs mere

Karen Stæhr: ”Sikker Psykiatri kan inspirere andre dele af psykiatrien”

2. januar 2017

Karen Stæhr – formand for social- og sundssektoren i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – roser forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri. Ifølge hende har projektets metoder potentiale i andre dele af psykiatrien som eksempelvis på bosteder. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Karen Stæhr besøgte de afsnit i psykiatrien i […]

Læs mere

Film: Fodbold-venner bruger hinanden som pårørende

2. januar 2017

Hej Sundhedsvæsen har været på besøg i klubben AB, hvor en gruppe friske fyre mødes to gange om ugen for at spille fodbold på veteranholdet ’Tjønserne’. Fodboldkampene afsluttes altid med en øl, hvor sved og mandehørm får plads til at fylde omklædningsrummet. Spillerne er ikke kun fodboldvenner – de er også pårørende til hinanden. De […]

Læs mere

Personalet fortæller historier om pårørende, der gør en forskel

20. december 2016

’Historier fra sygehusgangene’ er en ny serie af små film med læger, sygeplejersker, sosu-assistenter osv., der fortæller historier om, hvordan aktive pårørende gør en forskel. Filmene optages til brug for kampagnen Hej Sundhedsvæsen. Har du som ansat i sundhedsvæsenet en god historie med en pårørende, der har gjort en forskel, hører vi meget gerne fra […]

Læs mere

Ulighed i sundhed på IHI National Forum i Orlando

20. december 2016

Ulighed i sundhed udgjorde et gennemgående tema på IHI’s National Forum i Orlando d. 4.-7. december. Forskellige former for ulighed i sundhed løb også som en rød tråd igennem ”IHI President & CEO” Derek Feeleys keynote. Det er første gang, siden Derek Feeley blev øverste leder af IHI, at han holdt en af hovedtalerne ved […]

Læs mere

Fagligt nyt – december 2016

19. december 2016

I denne måned om: Mange patienter med førstegangs-apopleksi har ikke fået behandlet risikofaktorer Tag patientens mavefornemmelse alvorligt Et mindretal af sundheds-it-løsninger har gavnlig effekt på patientsikkerheden Bivirkninger til receptmedicin giver mange henvendelser til akutmodtagelser i USA Bør karkirurgiske højrisikopatienter tilbydes palliative samtaler ved indlæggelsen? Vigtigheden af empati, værdighed og respekt i sundhedsvæsenet Fælles beslutningstagning får […]

Læs mere

Akutte patienter skriver selv indlæggelsesjournal

12. december 2016

Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens afprøver et nyt system, hvor patienterne selv indtaster deres symptomer og grundoplysninger ved indlæggelsen. Systemet er et godt supplement til den sædvanlige lægejournal Det giver mening for patienterne. Lægerne kan spare tid på dokumentation. Og journalen giver en mere komplet og nuanceret beskrivelse af patientens symptombillede. Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens afprøver […]

Læs mere

Forbedringsrejsen i kommunerne fortsætter

11. december 2016

Oprindeligt skulle I sikre hænder slutte med udgangen af 2016, men på grund af projektets markante resultater fortsætter pilotkommunerne forbedringsarbejdet, og metoderne udbredes til nye kommuner. Ældrechef i Thisted Kommune, Jan Bendix, er ikke i tvivl, når det handler om fremtiden for I sikre hænder: – Det bliver ikke noget, vi opgiver. I sikre hænder […]

Læs mere

Britt Wendelboe har fået nyt job i TrygFonden

1. december 2016

Britt Wendelboe, souschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har fået nyt job. Næste år begynder Britt Wendelboe som programchef for trivsel og sociale investeringer i TrygFonden. Hun har været med siden starten af Dansk Selskab for Patientsikkerhed for 15 år siden. Fra december 2015 og frem til november i år var hun konstitueret direktør for selskabet. […]

Læs mere

Ny film viser os, hvorfor vi skal lære af UTH

29. november 2016

Regionerne og Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret en lille film, hvor formålet med rapporteringssystemet bliver tegnet og fortalt i et sprog, så det er yderst forståeligt. Filmen er særligt rettet mod almen praksis, og den illustrerer på en meget kreativ måde, hvorfor det er vigtigt, at vi lærer af utilsigtede hændelser. – Vi synes, det er […]

Læs mere

Nye relationer til patienterne er næste skridt på forbedringsrejsen

17. november 2016

I højere grad at lytte til, at involvere og at samarbejde med patienter og borgere. Det er ambitionen på de fem sygehuse, der deltog i Patientsikkert Sygehus 2010-2013. De fem sygehuse har holdt kontakt og dannet et netværk, som er blevet vedligeholdt og udbygget siden afslutningen af selve projektperioden for tre år siden. Blandt andet […]

Læs mere

Patientcafeer spreder sig i psykiatrien

9. november 2016

Patientcafeer er blevet en succesfuldt metode for enhederne i Sikker Psykiatri til at involvere patienterne i forbedringsarbejdet og høre, hvad der er vigtigt for dem i hverdagen på afdelingen. Ideen opstod i Regionspsykiatrien Viborg, og nu har de såkaldte patientcafeer spredt sig til de afsnit i Regionspsykiatrien Horsens, Psykiatrien Syd i Vordingborg, Psykiatrisk Afdeling Svendborg […]

Læs mere

”Tryksår kan forebygges”

8. november 2016

Torsdag den 17. november 2016 foregår den verdensomspændende Tryksårsdag. Projekt I sikre hænder markerer dagen med budskabet om, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår. 300, 400 og 500. Så mange dage uden tryksår har flere plejecentre og hjemmeplejedistrikter i I sikre hænders fem pilotkommuner opnået. Tidligere betragtede sundhedsvæsenet tryksår som almindelige og […]

Læs mere

“Jeg burde have haft Pia med fra starten”

8. november 2016

Fandt du denne artikel brugbar? Ja | Nej Michael Kastrupsen fra Nivå har en hjertesygdom og har været indlagt på hospitalet adskillige gange de seneste 10 år. Han fortryder, at han ikke har inddraget sin kone Pia mere i sit sygdomsforløb. – Jeg følte, jeg sagtens kunne håndtere det selv og udfylde de roller, en mand […]

Læs mere

Video: Sønderborg deler erfaringer om forbedringsarbejde

7. november 2016

Folk med interesse i forbedringsarbejde strømmede til Sønderborg Kommune i forbindelse med Primærsektorkonference om kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne. Se video. Den 1.-2. november 2016 afholdt Dansk Selskab for Patientsikkerhed den årlige Primærsektorkonference om kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne. På konferencens andendag fik nogle af deltagerne mulighed for at opleve Sønderborg Kommunes forbedringsarbejde i forbindelse […]

Læs mere

Næstved er ny kommune i I sikre hænder

7. november 2016

Næstved Kommune er en af de 14 nye kommuner, der tager metoderne fra projekt I sikre hænder i brug til gavn for borgerne i ældreplejen. I forbindelse med at Vesthimmerland Kommune fornyelig trak sig fra projekt I sikre hænder, blev der ekstraordinært en ledig plads på holdet. Den plads er nu tilfaldet Næstved Kommune efter […]

Læs mere

WHO lancerer nye guidelines mod kirurgiske sårinfektioner

4. november 2016

Med en liste på 29 anbefalinger udsender WHO nye retningslinjer til forebyggelse af kirurgiske sårinfektioner. Anbefalingerne er et supplement til WHO’s Sikker Kirurgi Tjekliste, der blev udsendt i 2008. Blandt de 29 anbefalinger er, at patienten tager bad inden operationen, at patienten holdes varm under operationen, og at der gives forebyggende antibiotika inden operationen, når […]

Læs mere

Pårørende-kampagne sætter fokus på mænd

4. november 2016

I de kommende 6 uger sætter TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed fokus på, hvor vigtige pårørende er – og hvordan de støtter bedst, når sygdom rammer. Selvom vores sundhedsvæsen er grundlæggende sundt, og læger og sygeplejersker hver dag går på arbejde for at gøre en forskel, sker der ind imellem utilsigtede hændelser. Men aktive […]

Læs mere

Fagligt nyt oktober – november 2016

3. november 2016

  Fandt du denne artikel brugbar? Ja | Nej I denne måned om: – Receptionisten afholder briter fra at søge praktiserende læge – Læger er bedre end computere til at stille diagnoser – Kirurgiske intensiv-patienter har gavn af tidlig mobilisering – Analyse fra USA: Genindlæggelser inden for 30 dage er et dårligt mål for hospitalskvalitet […]

Læs mere

Ny metode til medicingennemgang øger patientsikkerheden i psykiatrien

26. oktober 2016

Patienterne på Psykiatrisk Center Glostrup har fået større livskvalitet og øget indblik i egen behandling, efter sundhedspersonalet i projekt Sikker Psykiatri har afprøvet nye arbejdsgange, som sikrer mere systematisk gennemgang af medicin. Færre patienter i behandling med flere antipsykotiske lægemidler på én gang. Færre patienter i behandling med antipsykotika og benzodiazepiner på samme tid. Det […]

Læs mere

Nem adgang til hjælpemidler reducerer tryksår i Thisted

26. oktober 2016

I forbindelse med projekt I sikre hænder har Thisted Kommune skabt mere smidige arbejdsgange mellem personalet i ældreplejen og afdelingen for hjælpemidler. Det betyder færre tryksår hos borgerne. Tryksår opstår på grund af et langvarigt tryk for eksempel ved, at en person ligger meget ned i sin seng eller sidder i en kørestol i lange […]

Læs mere

Andreas Rudkjøbing: ”Forbedringsmetoderne fungerer i psykiatrien”

11. oktober 2016

Formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Andreas Rudkjøbing, roser forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri og især brugen af tidstro data. For uden tidstro data laver man kvalitetsarbejde i mørke, lyder det fra Andreas Rudkjøbing. Formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Andreas Rudkjøbing, besøgte Klinik Psykiatri Syd i Aalborg, […]

Læs mere

En ekstra kommune kan komme ‘I sikre hænder’

10. oktober 2016

Vil din kommune gå forrest i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed og blandt andet udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen? Nu er der en ekstraordinær mulighed for at blive en del af projektet I sikre hænder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL – som står bag projektet I sikre hænder – […]

Læs mere

Sikker Psykiatri deltager i Sindets Dag

9. oktober 2016

Den 10. oktober foregår den verdensomspændende Sindets Dag, og det markerer projekt Sikker Psykiatri gennem en masse aktiviteter. Hele verden sætter ekstra fokus på psykisk sygdom og mental sundhed på den årlige Sindets Dag (World Mental Health Day) d. 10. oktober. I år er temaet psykisk førstehjælp, og det markerer projekt Sikker Psykiatri ved at […]

Læs mere

Dansk Selskab for Patientsikkerhed får ny direktør

4. oktober 2016

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ansat Inge Kristensen som ny direktør. Inge Kristensen er 49 år og er tidligere centerchef for social og sundhed i Ballerup Kommune og udviklings- og kvalitetschef i Region Hovedstaden. Inge Kristensen kommer fra en stilling som chefkonsulent i MUUSMANN, hvor hun har beskæftiget sig med organisationsudvikling, analyser, netværk […]

Læs mere

Konference sætter fokus på ulighed i sundhed

27. september 2016

På dette års Primærsektorkonference om kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne d. 1.-2. november stiller Dansk Selskab for Patientsikkerhed spørgsmålet: Er der lige adgang for alle? Ulighed i sundhed stiger. Det viste DR blandt andet i foråret 2016 med deres dokumentar ‘En syg Forskel’. Data fra 4.000 personer, der bor i Aalborg Øst, og 6.300 fra Hasseris […]

Læs mere

“Mine indlæggelser har været som himmel og helvede”

23. september 2016

Bodil Konnerup har oplevet to meget forskellige indlæggelser. Hun har oplevet, hvordan et presset personale kan medføre usikkerhed hos patienterne. Bodil var bange for, at hun havde gjort noget galt, fordi hun følte, at plejepersonalet afviste hende. Hendes næste indlæggelse blev en helt anden og langt mere positiv oplevelse, hvor hun blandt andet blev mødt […]

Læs mere

I sikre hænders faldindsats styrker fagligheden

22. september 2016

Med I sikre hænder har de fem pilotkommuner fået nye metoder, som gør personalet i stand til systematisk at forebygge fald hos borgerne. Antallet af fald i ældreplejen skal ned. Så enkelt lyder målet i projekt I sikre hænders faldindsats. Nu har sundhedspersonale fra de fem pilotkommuner arbejdet med indsatsen i lidt over et år, […]

Læs mere

Akutteam reducerer risiko for selvmord

22. september 2016

Et ambulant akutteam fra psykiatrisk afsnit N7 i Frederikshavn, som deltager i projekt Sikker Psykiatri, gør overgangen fra psykiatrien til eget hjem mere sikker og mindsker risikoen for selvmord. Tiden efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling er en sårbar situation for patienten, der blandt andet kan indebærer en øget risiko for selvmord, viser undersøgelser. Derfor […]

Læs mere

Vi skal være bedre til at tale om døden

20. september 2016

Læger og patienter skal være bedre til at tale om døden. Der er brug for en helt grundlæggende kulturændring i sundhedsvæsenet, så læger, sygeplejersker og plejehjemspersonale taler med patienterne om, hvad der er vigtigst for dem i den allersidste tid. Det siger overlæge Ove Gaardboe fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Udtalelserne kommer i forbindelse med […]

Læs mere

Konference: Mød manden, der gør blinde seende

20. september 2016

Mød Hans Jørgen Wiberg på dette års Primærsektorkonference d. 1.-2. november. Han har gjort livet lettere for en masse blinde og synshandicappede mennesker over hele verden, og for det arbejde har Hans Jørgen Wiberg vundet en masse innovationspriser. Tilmeld dig Primærsektorkonferencen Hvad er udløbsdatoen på letmælken? Hvad tid står der, jeg skal være i lufthavnen? Hvad […]

Læs mere

Fagligt nyt – september 2016

19. september 2016

I denne måned blandt andet om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og patientsikkerhed omkostninger ved tryksår betydningen af vitalværdier ved udskrivelsen virtual reality til faldforebyggelse redskab til sikker overlevering sammenhæng mellem patientskader og andre patientsikkerhedsmål hjælp til egendiagnose i det britiske sundhedsvæsen en dansk ph.d om patientsikkerhedskultur risiko for skader blandt kræftpatienter forsinkelse i apoplexibehandling Dårlig trivsel […]

Læs mere

Ny undersøgelse: Ledelse kan påvirke patientsikkerhed positivt

8. september 2016

En ny ph.d.-afhandling fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital bekræfter lederes indflydelse på patientsikkerhed. Studiets resultater bliver præsenteret på Primærsektorkonferencen d. 1.-2. november. Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet har afgørende betydning for at sikre fremdrift i arbejdet med patientsikkerhed, og at forbedringerne fastholdes fremadrettet. Det viser erfaringer fra en række forbedringsprojekter, som Dansk Selskab for […]

Læs mere

Indsatser til forebyggelse af vold på botilbud

6. september 2016

De seneste fire år har fem sundhedsmedarbejdere mistet livet, mens de var på arbejde på et botilbud i Danmark. Regeringen, KL og Danske Regioner kom i september sidste år med et udspil ”til forebyggelse af vold på botilbud” ”Styrkede kompetencer og forbedring af arbejdsmiljøet” er ét af de 8 anbefalede indsatsområder i det nye udspil. Netop […]

Læs mere

”Jeg er glad og taknemmelig for at være i live”

4. september 2016

Da Lise Stolfer havde mistet lysten til livet, oplevede hun en psykiatri præget af berøringsangst og fastlåste strukturer. Nu efterlyser hun, at psykiatrien ikke bare gøre mere af det samme, men også gør mere af noget andet. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Glæden ved livet har ikke altid været en […]

Læs mere

Forbedringsmetoder giver varig effekt

18. august 2016

Alle intensivafdelinger i staten Michigan i USA begyndte i 2003-2005 at bruge CVK-pakken for at forebygge livstruende infektioner hos patienter med centralt venekateter CVK. En ny opgørelse viser nu, at det er lykkedes at fastholde de gode resultater over en periode på 10 år. Resultatet er markant, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at påvise langtidseffekt af kvalitetstiltag. Forfatterne mener, […]

Læs mere

Kun lidt over halvdelen af danskerne oplever, at sundhedsvæsenet i høj grad er til for dem

18. august 2016

Kun godt hver anden patient oplever, at sundhedsvæsenet ”i høj grad” er til for dem, og patienterne efterspørger i højere grad at blive taget med på råd, viser en ny undersøgelse – ”Det patientcentrerede sygehus” – som TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Der har i en årrække været opmærksomhed på, at sundhedsvæsnet […]

Læs mere

Sikker Psykiatri sætter fokus på forebyggelse af selvmord

17. august 2016

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markeres i Sikker Psykiatri. Antallet af selvmord falder i Danmark, men alligevel sker det, at indlagte patienter med en psykisk sygdom tager deres eget liv. Derfor arbejder de psykiatrisk enheder i projekt Sikker Psykiatri med at forebygge selvmord under indlæggelse og efter udskrivelse. […]

Læs mere